Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Zintegrowany system FUJITSU PRIMEFLEX dla zastosowań HPC

Czas to pieniądz! Skrócenie czasu wprowadzenia na rynek ma krytyczne znaczenie dla rentowności w wielu branżach, a wysokowydajne przetwarzanie (HPC) staje się kluczowym narzędziem obniżania kosztów i zapewniania konkurencyjności w dziedzinach badań i rozwoju oraz produkcji. Od ponad 30 lat firma Fujitsu dostarcza użytkownikom HPC zasoby obliczeniowe potrzebne do badania problemów naukowych i technicznych w oparciu o symulacje komputerowe. Nasze zaawansowane technologie pozwalają im podejmować kluczowe decyzje, promować nowatorskie rozwiązania w produktach, przyspieszać badania i rozwój i skracać czas wprowadzenia produktu na rynek w celu utrzymania przewagi nad konkurencją.

PRIMEFLEX dla HPC zapewnia zweryfikowane, zintegrowane rozwiązania oparte na wstępnie zdefiniowanych i zoptymalizowanych konfiguracjach klastrowych HPC do konkretnych zastosowań.

Prostota HPC — łatwy dostęp do HPC z niższym poziomem kosztów i ryzyka

PRIMEFLEX dla rozwiązań klastrowych HPC zostało starannie opracowane z myślą o potrzebach związanych z obsługą i obiegiem pracy oraz spełnianiu wymagań klientów na wszystkich poziomach: od konfiguracji w skali grupy roboczej do środowisk klastrowych HPC w skali działu. PRIMEFLEX dla HPC łączy najlepsze w klasie podzespoły z oprogramowaniem systemowym i gotowymi do użycia platformami pośredniczącymi, aby zapewnić wolność od zmartwień, które mogą wystąpić w związku z wdrożeniem wysokowydajnych systemów IT i umożliwić koncentrację na głównej działalności. Procesy projektowania, walidacji i konfiguracji firmy Fujitsu uwalniają odbiorców od ryzykownych i pochłaniających zasoby zadań. PRIMEFLEX dla rozwiązań klastrowych HPC są dostarczane jako fabrycznie złożone i gotowe do natychmiastowego włączenia do projektów. Upraszczają one wdrażanie biznesowych środowisk HPC i gwarantują szybki zwrot z inwestycji dzięki wydajnej pracy.

Wykorzystanie doświadczenia — zwiększenie ekonomicznych korzyści z HPC

Prowadzenie złożonych symulacji wiąże się z automatyzacją procesów i obiegów pracy. PRIMEFLEX dla HPC obejmuje rozwiązanie Fujitsu PRIMERGY HPC Gateway, intuicyjne środowisko sieciowe oferujące obiegi pracy aplikacji, bezpośrednie monitorowanie symulacji, dostęp do danych i obsługę współpracy. HPC Gateway obniża bariery wejścia i czyni HPC dostępnym dla znacznie szerszej grupy użytkowników końcowych, także w sektorach, które dopiero wdrażają HPC. Wiąże znajomość zastosowań z procesami biznesowymi i umożliwia lepsze zarządzanie projektami, gwarantując wydajność od pierwszego zalogowania.

PRIMEFLEX dla HPC — korzyści

  • Wstępnie zainstalowane systemy z optymalną konfiguracją do obsługi zastosowania
  • Uproszczone wdrożenie skraca czas uruchomienia produkcji
  • Intuicyjne środowisko użytkownika końcowego z wstępnie utworzonymi pakietami automatycznych obiegów pracy ułatwia korzystanie z HPC i zwiększa wydajność zespołu
  • Niezawodne środowisko HPC z certyfikatem Intel® Cluster Ready (ICR) gwarantuje wydajność i bezproblemowe użytkowanie
  • Niższe koszty inwestycyjne w porównaniu z samodzielną integracją pojedynczego klastra HPC
  • Kompletne wsparcie rozwiązania i usługi

PRIMEFLEX dla HPC — dlaczego Fujitsu?

Postępy osiągnięte w dziedzinie wysokowydajnego przetwarzania (HPC) w ciągu dekad można opisać w prosty sposób: bez badań firmy Fujitsu rozwój superkomputerów i rozwiązań HPC wyglądałby zupełnie inaczej.
  • Doświadczenie — Obecnie firma Fujitsu jest najbardziej doświadczonym i największym dostawcą rozwiązań HPC na rynku azjatyckim i wiodącym dostawcą HPC w Europie niemal od początku.
  • Zoptymalizowane rozwiązania dla zastosowań — Firma Fujitsu nawiązała ścisłą współpracę z wiodącymi dostawcami ISV i wspólnie z nimi opracowuje rozwiązania klastrowe HPC zoptymalizowane zgodnie z wymaganiami konkretnych zastosowań.
  • Doradztwo i rozwój — Globalna sieć ds. HPC wspiera i ciągle rozwija pełną ofertę PRIMEFLEX dla rozwiązań HPC.
Dostępność zależy od regionu.