GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Zintegrowany system FUJITSU PRIMEFLEX dla Exchange®

Zintegrowany system FUJITSU PRIMEFLEX dla Exchange®

Szybka droga do konfiguracji środowiska Exchange

Poczta e-mail oraz kalendarz główny połączony z książką adresową i zarządzaniem zadaniami to standardowe elementy oprogramowania w każdej firmie. Prostota obsługi oraz ciągła dostępność takich usług to gwarantowany sukces w biznesie. Serwer Microsoft Exchange dostarcza stabilną platformę programową, służącą jako interfejs centralny, który zwiększa mobilność i zapewnia zgodność z wytycznymi. Konfiguracja odpowiednio zoptymalizowanej infrastruktury IT o wysokiej dostępności dla Exchange to często złożony i długi proces, podczas którego występują błędy. Ponadto wymaga on szczegółowej wiedzy na temat wszystkich potrzebnych elementów i zależności między nimi. Samodzielne wykonanie wszystkich zadań może być zatem bardzo ryzykowne dla firmy jako całości.

Ryzyka można uniknąć dzięki zintegrowanemu systemowi FUJITSU PRIMEFLEX dla Exchange. PRIMEFLEX dla Exchange to szybkie we wdrożeniu rozwiązanie o wysokiej dostępności od firmy Fujitsu, służące do obsługi skrzynek e-mail oraz zarządzania kalendarzem, książką adresową i zadaniami. Rozwiązanie to także zwiększa mobilność i elastyczność wśród pracowników, równocześnie upraszczając uzyskanie zgodności ze wszelkimi wytycznymi. Ta wstępnie wypróbowana konfiguracja została zaprojektowana dla maksymalnie 500 użytkowników poczty e-mail. Architekturę referencyjną można dostosować do indywidualnych wymagań. Zawiera ona wszystkie potrzebne podzespoły, takie jak serwer, pamięć masowa i łączność sieciowa, które zostały optymalnie zestawione. W standardzie dostarczane są szczegółowe wytyczne, które ułatwiają wdrożenie projektu Exchange. Opcjonalne usługi firmy Fujitsu lub partnera sprzedaży firmy Fujitsu, w zależności od oferty w regionie, są dostępne dla zapewnienia płynnej integracji z dotychczasowymi środowiskami.

PRIMEFLEX dla Exchange — Korzyści

  • Zoptymalizowana platforma e-mail o wysokiej dostępności dla maksymalnie 500 użytkowników poczty e-mail 
  • Szybkie, łatwe i bezpieczne projektowanie 
  • Możliwa do dostosowania, zaawansowana architektura referencyjna 
  • Rozległe doświadczenie projektowe
Dostępność różni się w zależności od regionu.