GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Produkty >
  3. Produkty i Systemy IT >
  4. Zintegrowany system FUJITSU PRIMEFLEX dla Egenera PAN

Zintegrowany system FUJITSU PRIMEFLEX dla Egenera PAN

Szybka droga do ciągłości pracy w firmie

Rosnące zapotrzebowanie na wydajność i niezawodność centrów danych z jednej strony i nowe wymagania wynikające z wirtualizacji i przetwarzania w chmurze z drugiej strony wywołują pytanie: jak pokonać te wyzwania?

W ramach rozwiązania PRIMEFLEX dla Egenera PAN firma Fujitsu umożliwia organizacjom przyspieszanie ekspansji biznesowej, eliminowanie złożoności i zmniejszanie ryzyka dzięki możliwości szybszego wdrażania i rozwoju wydajnego rozwiązania infrastruktury IT. To zweryfikowana i wstępnie przetestowana architektura referencyjna, która łączy serwery, pamięć masową, łączność sieciową, a także infrastrukturę i opcjonalne oprogramowanie do zarządzania chmurą. Rozwiązanie automatyzuje najważniejsze zadania zarządzania IT, skraca czas wymagany do implementacji nowych projektów IT i jednocześnie usprawnia realizację umów dotyczących poziomu usług poprzez wbudowane mechanizmy wysokiej dostępności i odzyskiwania sprawności dla obciążeń fizycznych i wirtualnych.

PRIMEFLEX dla Egenera PAN — korzyści:

  • Szybsza dostawa rozwiązań informatycznych, obniżenie ryzyka projektowego i nakładów wdrożeniowych dzięki wstępnie zdefiniowanej, zweryfikowanej i wstępnie przetestowanej architekturze referencyjnej. 
  • Elastyczność reakcji na zmiany biznesowe dzięki profilom serwera bezstanowego, które można skonfigurować zaledwie kilkoma kliknięciami myszki i na wielu platformach. 
  • Wyższy poziom usług i ciągłość pracy w firmie dzięki zintegrowanemu przełączaniu awaryjnemu sprzętu N+1 i jednemu planowi automatycznego odzyskiwania sprawności. 
  • Niższe koszty kapitałowe i licencyjne dzięki zintegrowanej obsłudze instancji maszyny wirtualnej (VMI). W przypadku konfiguracji DR lokalizacja podrzędna nie wymaga takiej samej konfiguracji ani dodatkowych licencji aplikacji. 
  • Niższe wydatki operacyjne oraz łatwość i unifikacja zarządzania infrastrukturą.