GTM-MQCD359
Skip to main content

SELECT Partner Program : FTS - SELECT Partner Program : Fujitsu Polska

SELECT Partner Program

Program dla partnerów handlowych SELECT Partner Program

  • Nasz program dla partnerów SELECT ma prostą strukturę i wyraźnie zdefiniowane etapy rozwoju w ramach programu, które określają oferowane korzyści i wymagania dla partnerów handlowych.
  • Program dla partnerów SELECT pozwala współpracować z nami w samodzielnie wybrany sposób. Aby uzyskać maksymalne możliwości biznesowe i w pełni skorzystać z programu, zdecydowanie zalecamy wybór właściwego typu specjalizacji, który umożliwi dostęp do dodatkowych korzyści mogących znacząco wzmocnić sprzedaż i podnieść rentowność.
SELECT Partner Program Structure
Dostępne specjalizacje eksperckie w programie SELECT zależą od kraju.
Więcej informacji na temat programu dla partnerów SELECT można znaleźć w naszym Portalu dla partnerów handlowychOpen a new window

SELECT Partner Program

SELECT Partner Program

Innovation Award

SELECT Partner Program