GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. Technologia Cloud dla firm — rozwiązania na przyszłość

Rozwiązania technologii Cloud firmy Fujitsu

Technologia Cloud dla firm — rozwiązania na przyszłość

Technologia Cloud to nie zjawisko przejściowe — to zamiana paradygmatu, która zmienia cały ekosystem biznesu. Przyszłość należy do organizacji, które naprawdę rozumieją przełomowy potencjał technologii Cloud dla firm.

Rozwiązania dostarczane w technologii Cloud zapewniają oczywiste korzyści z zakresu sprawności, kontroli, szybkości i oszczędności. Rozwiązania technologii Cloud mają także potencjał przekształcania firm poprzez innowacyjne zmiany sposobu dostarczania i adaptacji technologii w ramach organizacji.

Uzyskaj nasze przewodniki:

Adaptacja
Rewolucja technologiczna w biznesie

Download PDF

Bezpieczeństwo
Zagrożenia w nowym krajobrazie ICT

Download PDF

Duża ilość danych
Rewolucja analityczna w biznesie

Download PDF

Pobierz nowy oficjalny dokument:

Jak zredukować złożoność rozwiązań w technologii Cloud i wdrożyć skuteczne rozwiązania Cloud w swojej firmie

Download PDF

Technologia Cloud — skomplikowana podróż

Przejście na technologię Cloud to skomplikowana podróż. Często jest naznaczona przez różne wyzwania i zagrożenia natury komercyjnej i technicznej. Dlatego kluczowe znaczenie ma posiadanie u boku zaufanego i doświadczonego partnera. Potrzebny jest partner, który może pomóc w wyznaczeniu mapy drogowej, która będzie tak unikalna jak pożądane efekty.

Firma Fujitsu bazuje na jednej z najlepszych ofert rozwiązań technologii Cloud w branży i zdobyła doświadczenie w pomyślnej realizacji ponad 2000 projektów technologii Cloud na całym świecie. Korzystając z naszego doświadczenia, doradzimy właściwe rozwiązania technologii Cloud dla organizacji klienta.

Połączymy wdrożone platformy w celu uzyskania bardziej inteligentnej obsługi użytkownika. Ponadto zapewnimy wsparcie w postaci profesjonalnych i zarządzanych usług.

Czas na nowe podejście. Czas na Fujitsu Cloud.

Więcej informacji na temat usług technologii Cloud firmy Fujitsu stosowanych w Państwa kraju można znaleźć na lokalnej stronie domowej. Stronę tę można przywołać za pomocą selektora krajów.

Biała księga adaptacji technologii Cloud 1 (2.84 MB /A4)

Biała księga bezpieczeństwa technologii Cloud 2 (2.17 MB /A4, 61 pages)

Biała księga dużych ilości danych (1.92 MB /A4, 66 pages)

Rozwiązania technologii Cloud we własnej firmie (437 KB/A4, 12 pages)