Skip to main content

Fujitsu

Poland

Przestarzałe technologie główną barierą transformacji cyfrowej w europejskich firmach

January 31, 2017

Monachium, 31 stycznia 2017 r. ― Przestarzałe technologie utrudniają europejskim firmom osiąganie korzyści z cyfrowej transformacji ― taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych niedawno przez Pierre Audoin Consultants (PAC), jedną z największych niezależnych firm badawczych. Wyniki tych badań zostały opublikowane przez Fujitsu. W ankiecie wzięło udział ponad 500 osób podejmujących decyzje dotyczące zarówno technologii informatycznych, jak i działalności biznesowej w dużych przedsiębiorstwach. Ponad połowa (57%) respondentów przyznała, że ich infrastruktura technologiczna nie nadąża za wymaganiami związanymi z cyfryzacją.

Celem ankiety1 , która została przeprowadzona na zlecenie Fujitsu, było określenie trendów rozwoju usług aplikacyjnych dla przedsiębiorstw w wybranych krajach europejskich z uwzględnieniem największych wyzwań, z jakimi mają do czynienia firmy rozpoczynające cyfrową transformację. W szczególności chodziło o tendencje i strategie dotyczące inwestycji w oprogramowanie SAP i Oracle, jak również sposoby modernizowania starszych infrastruktur technologicznych i optymalizacji produktywności.

Okazało się, że wiele firm nie jest przygotowanych do nowych wyzwań. Choć cyfrowa transformacja otwiera przed światem biznesu nowe możliwości, przedsiębiorstwa wciąż nie traktują jej priorytetowo. Fujitsu i PAC stwierdziły, że niewiele ponad 10% firm uważa się za liderów cyfrowej transformacji, a tylko 17% traktuje technologie cyfrowe jako czynnik decydujący o ich „być albo nie być”. Dla kolejnych 42% respondentów cyfryzacja ma duże znaczenie, ale jeszcze ważniejsze są inne problemy, np. ekonomiczne.

„Zaskakująco mało firm wykorzystuje dziś w pełni możliwości cyfrowej transformacji” ― komentuje Ravi Krishnamoorthi, wiceprezes oraz szef działu usług doradczych dla przedsiębiorstw, usług cyfrowych i aplikacyjnych Fujitsu w regionie Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki (EMEIA). „W ciągu najbliższych 12-36 miesięcy możemy jednak oczekiwać dużych postępów w tej dziedzinie. Spodziewamy się, że coraz więcej przedsiębiorstw będzie przenosić swoje zadania i aplikacje do chmury oraz podejmować zdecydowane kroki nie tylko w celu zwiększenia prężności działania, lecz również efektywniejszego wykorzystania budżetów działów informatycznych. Równocześnie wiele organizacji będzie nadal uruchamiać procesy o znaczeniu krytycznym na oprogramowaniu, które zostało stworzone kilka dekad temu i nie wytrzymuje już presji nowych zadań”.

„Problem większości dużych przedsiębiorstw polega na tym, że nie były one tworzone z myślą o epoce cyfrowej” ― dodaje Nick Mayes, dyrektor ds. badań w firmie PAC. „Wiele z nich robi duże postępy, ale wciąż trudno jest im konkurować z nowymi uczestnikami rynku należącymi do tzw. cyfrowego pokolenia. W związku z tym kompleksowo modernizują swoje infrastruktury technologiczne, od systemów zaplecza po aplikacje dla przedsiębiorstw i narzędzia biurowe, choć często czują się przytłoczone zbyt dużym wyborem i częstymi zmianami ofert dostawców nowych technologii. Wdrożenie odpowiedniej infrastruktury to nie wszystko. Wiele firm przekonało się już, że bez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników zawodzą nawet najlepsze strategie cyfrowej transformacji”.

Transformacja aplikacji

Listę czynników stojących na przeszkodzie cyfrowej transformacji otwierają problemy technologiczne i kulturowe. Z jednej strony chodzi o przestarzałe technologie i infrastrukturę oraz trudności z integracją rozwiązań cyfrowych ze starszymi systemami, z drugiej ― o problemy dotyczące wprowadzania zmian w kulturze pracy działów informatycznych. Za szczególne obciążenie respondenci uznali starsze aplikacje, ponieważ wpływają one niekorzystnie na prężność działania przedsiębiorstwa, a ponadto nadmiernie obciążają budżet, który lepiej byłoby przeznaczyć na innowacje.

Z ankiety wynika jednak, że najbliższe trzy lata mogą przynieść duże zmiany. Choć dotychczas tylko 20% respondentów przeniosło ponad połowę swoich aplikacji do chmur, w ciągu nadchodzących 36 miesięcy liczba ta powinna się co najmniej podwoić. Przewiduje się również, że w 2017 roku więcej firm wdroży systemy automatyzacji czynności wykonywanych ręcznie przez pracowników, dzięki czemu procesy zewnętrzne i wewnętrzne staną się szybsze, bardziej niezawodne i lepiej dostosowane do potrzeb.

SAP S/4HANA®

SAP S/4HANA jest najważniejszą innowacją w obecnej generacji podstawowego pakietu SAP dla przedsiębiorstw. To znacznie więcej niż nowa wersja sprawdzonego systemu ERP na platformie SAP HANA®. SAP zasadniczo zmienił sposób działania swojego podstawowego systemu. Prawie wszyscy respondenci korzystający z rozwiązań SAP spodziewają się, że platformy te będą nadal odgrywać ważną rolę w ich strategiach cyfrowych. Jak wynika z ankiety, rok 2017 będzie przełomowy pod względem wdrażania platformy SAP S/4HANA. Blisko 40% respondentów zamierza rozpocząć taki projekt w ciągu najbliższych 12 miesięcy, aby usprawnić procesy i obniżyć ich koszty. SAP S/4HANA przynosi wiele korzyści firmom z różnych branż. Ułatwia im zwiększenie produktywności oraz wdrażanie nowych modeli biznesowych na miarę epoki cyfrowej. Więcej informacji o korzyściach płynących z systemu SAP S/4HANA można znaleźć pod adresem www.s4value.com.

Aplikacje Oracle działające w chmurze

Chcąc zwiększyć swoją prężność działania, przedsiębiorstwa z różnych sektorów decydują się na aplikacje w chmurze. Potrzebują więc architektury oprogramowania, która ułatwi im taką transformację. Przeważająca większość respondentów wdrażających obecnie aplikacje Oracle uważa, że mają one kluczowe znaczenie dla realizacji strategii cyfrowych. 21% ankietowanych wdrożyło już takie aplikacje, a blisko dwa razy tyle zamierza to zrobić w ciągu najbliższego roku. Żaden z respondentów korzystających z aplikacji Oracle w chmurze nie planuje zmiany dostawcy rozwiązania chmury, co stanowi dodatkową rekomendację dla tych produktów. Wdrażanie nowych technologii nie przebiega jednak bezproblemowo. Dla niemal połowy respondentów największe trudności wynikają z braku pracowników mających odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Efektywne wykorzystanie narzędzi biurowych

Ostatnio transformacja cyfrowa polega zwykle na modernizacji dotychczas używanych technologii. Tymczasem firma, która chce sprostać coraz to nowym wymaganiom rynku, potrzebuje również odpowiedniej struktury i kultury pracy. Korzyści osiągnięte wyłącznie dzięki technologii będą krótkotrwałe. Choć respondenci zwykle zdają sobie z tego sprawę, tylko 6% wdrożyło w pełni zintegrowane narzędzia biurowe i ułatwiające współpracę oraz zatrudnia pracowników, którzy efektywnie je obsługują. Większość wciąż nie potrafi w pełni wykorzystać potencjału takich technologii. W przyszłości ankietowane firmy zamierzają wdrażać nowe narzędzia biurowe przede wszystkim w zespołach, które kontaktują się z klientami. W ten sposób cyfrowa transformacja będzie ukierunkowana na potrzeby klientów.

Notes to editors

1 The survey was conducted by PAC in November 2016, through interviews with 500 respondents in Finland, Germany, Spain, Sweden, UAE, and the UK and Ireland. Half the respondents are responsible for business functions, and 50 percent have IT responsibilities within enterprises with more than 500 employees. Those surveyed represent a wide range of business sectors including manufacturing, retail, services, healthcare, banking and automotive. The findings will be shared in a series of free of charge webinars hosted by Fujitsu and PAC. The report is also available at https://www.slideshare.net/secret/a8B9iiUjHC06O4

Zasoby online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 31 January, 2017