GTM-MQCD359
Skip to main content

Fujitsu wprowadza kompleksowe usługi dotyczące ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), aby przedsiębiorstwa mogły dostosować się do nowych przepisów Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych

February 02, 2017

Monachium, 02 lutego 2017r – Fujitsu wprowadza kompleksową ofertę usług umożliwiających przedsiębiorstwom dostosowanie się do nowego ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (GDPR). Nowe przepisy, które wchodzą w życie 25 maja 2018 r., nakładają nowe obowiązki na wszystkie przedsiębiorstwa (niezależnie od ich siedziby), które przechowują, przetwarzają lub analizują dane osobowe obywateli Unii Europejskiej.

Usługi Fujitsu w zakresie GDPR mają pomóc przedsiębiorstwom zrozumieć nowe obowiązki i wymagania nałożone przez te przepisy oraz przygotować się na nie. W ramach GDPR Unia Europejska ujednolica krajowe przepisy o ochronie danych i wprowadza nowy, rozszerzony poziom europejskiej ochrony danych.

Punktem wyjścia proponowanym przez Fujitsu jest przeprowadzenie oceny aktualnie posiadanych danych oraz miejsca ich przechowywania. We współpracy z czołowymi w branży partnerami ds. zabezpieczeń Fujitsu oferuje specjalistyczne oceny obejmujące skanowanie zasobów, co umożliwia przedsiębiorstwom zidentyfikowanie danych podlegających rozporządzeniu GDPR.

Do maja 2018 r. przedsiębiorstwa na całym świecie muszą wprowadzić zgodne z GDPR zasady przetwarzania danych osobowych, a w tym ich usuwania. Ponadto GDPR wprowadza szereg innych wymagań, między innymi obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia bezpieczeństwa danych w ciągu 72 godzin oraz powiadamiania osób, które takie naruszenie dotyczy. We wszystkich tych obszarach Fujitsu zapewnia profesjonalne wsparcie. Obejmuje ono opracowanie planów awaryjnych, strategii zgodnych z GDPR i jasno sprecyzowanych procesów wykrywania przypadków naruszeń bezpieczeństwa danych i reagowania na nie. Karą za ignorowanie rozporządzenia GDPR i niespełnienie obowiązków z niego wynikających może być grzywna nawet do 20 mln EUR lub maks. 4% globalnego obrotu, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

Rob Norris, wiceprezes działu produktów dla przedsiębiorstw i cyberzabezpieczeń Fujitsu w regionie Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki (EMEIA), powiedział: „Sądzimy, że wejście w życie rozporządzenia GDPR zmusi przedsiębiorstwa do gruntownego przygotowania się, wprowadzenia niezbędnych procesów oraz dostosowania systemów i usług do wymogów rozporządzenia. GDPR to bardzo istotna zmiana prawa. Będzie ono mieć zastosowanie do przedsiębiorstw każdej wielkości i z każdej branży, nie tylko do tych z Unii Europejskiej, lecz także tych spoza niej, które przetwarzają dane obywateli UE”.

Fujitsu wprowadza szeroki zestaw dedykowanych usług konsultingowych i specjalistycznych, które obejmują oceny gotowości, wdrożenia oraz zarządzane usługi bezpieczeństwa. Pomagają one przedsiębiorstwom przygotować się do wejścia w życie rozporządzenia GDPR i uniknąć ewentualnych wysokich kar za niespełnienie wymogów przez nie stawianych, nie wspominając o utracie zaufania klientów.

Ceny i dostępność

Fujitsu oferuje wstępną ocenę przygotowania do spełnienia wymogów rozporządzenia GDPR przed jego wejściem w życie. Jest to usługa podlegająca stałej opłacie. Ceny kolejnych usług, obejmujących bardziej szczegółową analizę, prace wdrożeniowe lub naprawcze, zależą od wymagań przedsiębiorstwa, jego wielkości, aplikacji, złożoności i celów biznesowych.

Zasoby online

- Fujitsu services related to the EU GDPR: http://www.fujitsu.com/fts/solutions/business-technology/security/gdpr/

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 02 February, 2017