Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu będzie optymalizować i usprawniać procesy technologiczne w fińskiej firmie zbrojeniowej Patria

January 20, 2017

Helsinki, 20 stycznia 2017 r. Firma Fujitsu poinformowała, że będzie kontynuować współpracę z fińską firmą Patria oferującą usługi oraz rozwiązania technologiczne z dziedziny obronności, bezpieczeństwa i lotnictwa. Współpraca będzie polegać na świadczeniu usług w zakresie infrastruktury zarządzanej i usług pomocy technicznej dla ponad 2500 użytkowników.

Umowa przedłuża o kolejne dwa lata dotychczasową długoletnią współpracę między obiema firmami, rozpoczętą w 2008 r. Dzięki tej współpracy Patria uzyskała już znaczne skrócenie czasu oczekiwania na informatyczną pomoc techniczną, a także dodatkowe korzyści wynikające z usprawnienia procesów informatycznych.

Ponieważ Patria jest przedsiębiorstwem częściowo kontrolowanym przez rząd Finlandii oraz realizującym kontrakty w dziedzinie obronności i lotnictwa, kluczowe znaczenie ma bezpieczeństwo urządzeń użytkowników. Fujitsu przejmie odpowiedzialność za kontrolowanie dostępu użytkowników, a ponadto zapewni stanowisko pomocy zdalnej oraz usługi pomocy technicznej na miejscu we wszystkich lokalizacjach firmy Patria, takich jak Tampere, Hämeenlinna, Riihimäki i Jämsä, a także w centrali grupy w Helsinkach.

Fujitsu będzie świadczyć na rzecz użytkowników usługi zgodnie z modelem zarządzania systemami informatycznymi obowiązującym w przedsiębiorstwie branży zbrojeniowej, w oparciu o zasady Lean1, metody Six Sigma 2 oraz zasadę ciągłego doskonalenia. Implementacja usług będzie także w pełni zgodna z surowymi wymogami bezpieczeństwa stawianymi przez Katakri3, narzędzie stosowane przez władze Finlandii do audytu w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Narzędzie to ma na celu zapewnienie wdrożenia przez przedsiębiorstwo lub instytucję dostatecznych środków bezpieczeństwa zapobiegających ujawnieniu informacji poufnych.

Sari Torkkola, dyrektor ds. informatycznych w firmie Patria, powiedziała: „Naszym celem jest stałe zwiększanie jakości usług teleinformatycznych dla użytkowników przy równoczesnym minimalizowaniu kosztów. Po przeprowadzeniu przetargu w celu wyłonienia zaufanego partnera świadczącego usługi informatycznej pomocy technicznej dla naszych użytkowników, zdecydowaliśmy o przedłużeniu naszej umowy z Fujitsu, będąc pod wrażeniem wysokiej jakości dotychczasowych usług oraz zaangażowania zespołu w kwestię ciągłego doskonalenia. Podczas nowej fazy udanej współpracy skupimy się na optymalizacji naszej działalności. Oznacza to, że zwiększanie jakości będzie nadal kluczowym aspektem naszej codziennej współpracy”.

Mikko Lampinen, szef działu administracji publicznej i służby zdrowia w fińskim oddziale Fujitsu, powiedział: „Stałe doskonalenie usług jest wpisane w kod genetyczny Fujitsu. Jako zaufany partner, stale poddajemy ocenie nasze usługi, aby zapewnić jak najlepszą ich zgodność z potrzebami biznesowymi naszych klientów. Nasze podejście jest w dużym stopniu oparte na współtworzeniu, co oznacza, że najpierw oceniamy wymagania klienta, a potem ściśle współpracujemy z nim w celu znalezienia optymalnego rozwiązania. Ponadto stale oceniamy sytuację na nowo, aby rozpoznać obszary, gdzie możliwe jest dalsze doskonalenie. Takie podejście umożliwia naszym klientom zwiększenie produktywności i obniżenie kosztów dzięki wprowadzeniu sprawnych, nowoczesnych usług informatycznych dla użytkowników, odpowiednich do stylu pracy każdego z nich”.

Zasoby online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 20 January, 2017