Skip to main content

Fujitsu

Poland

Platforma Cloud IoT firmy Fujitsu upraszcza i przyśpiesza wdrożenie technologii Internetu rzeczy w przedsiębiorstwach

November 16, 2016
								

Monachium, 15 listopada 2016 r. — Platforma Cloud IoT firmy Fujitsu umożliwia uproszczenie oraz przyśpieszenie projektowania i dostarczania wydajnych rozwiązań opartych na koncepcji Internetu rzeczy (IoT — Internet of Things) oraz zarządzania nimi. Platforma jest już dostępna w regionie Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki jako element środowiska usługi przetwarzania w chmurze K5 firmy Fujitsu.

Przedsiębiorstwa muszą szybko i w elastyczny sposób reagować na negatywne i szybkie zmiany na rynku oraz oczekiwań klientów, jeśli chcą zachować konkurencyjność we współczesnym środowisku biznesowym. Przedsiębiorstwa dokonujące transformacji cyfrowej i cyfryzacji swoich procesów, zmieniające tym samym sposób działania, stają się coraz bardziej zależne od rozwiązań opartych na koncepcji Internetu rzeczy, które stwarzają nowe źródła danych zapewniające pełną przejrzystość operacyjną, umożliwiając ponadto zarządzanie takimi źródłami.

Firma Fujitsu opracowała platformę Cloud IoT w odpowiedzi na problemy związane z zarządzaniem wdrożeniami technologii Internetu rzeczy, które mogą być złożone i pracochłonne oraz często wymagają specjalistycznych kwalifikacji. Platforma Cloud IoT firmy Fujitsu upraszcza ten proces dzięki kompleksowemu rozwiązaniu typu „podłącz i pracuj” opartemu na przetwarzaniu w chmurze, które integruje wybrane dane generowane przez urządzenia tworzące Internet rzeczy ze standardowymi procesami biznesowymi.

Platforma udostępnia bogaty zestaw interfejsów API do gromadzenia i kompilowania danych z wielu źródeł, a także konsolę do zarządzania danymi z urządzeń tworzących Internet rzeczy. Umożliwia to wdrożenie platformy IoT dokładnie dostosowanej do potrzeb klienta oraz jej bezproblemową rozbudowę w celu przyłączenia nowych urządzeń i nośników danych. Prosta struktura cen oparta na modelu płatności uzależnionych od faktycznego użytkowania ułatwia planowanie finansowe oraz eliminuje początkowe nakłady inwestycyjne.

Conway Kosi, wiceprezes i dyrektor działu usług infrastruktury zarządzanej w firmie Fujitsu na region Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki, powiedział: „Bardzo niewiele przedsiębiorstw czy instytucji kupuje Internet rzeczy jako technologię. Klienci potrzebują rozwiązań zaspokajających ich potrzeby biznesowe bądź też sposobów transformacji swoich procesów. Dzięki dostarczeniu kompleksowego rozwiązania tworzącego Internet rzeczy, umożliwiamy klientom natychmiastowe czerpanie korzyści z takiego wdrożenia, z pominięciem skomplikowanych oraz czasochłonnych etapów planowania i implementowania podczas integracji danych. Fujitsu oferuje kompleksowy zestaw usług zarządzanych, które umożliwiają nam współpracę partnerską z klientami. Klienci zaś korzystając z nich mogą się skupić na efektach bez potrzeby zajmowania się samym procesem, czyli wykorzystać cenne dane generowane przez urządzenia tworzące Internet rzeczy, jednocześnie przekształcając działalność biznesową”.

Vernon Turner, wiceprezes i członek zarządu ds. Internetu rzeczy w agencji badań rynku IDC, powiedział: „Rynek IoT szybko dojrzewa. Przedsiębiorstwa na całym świecie integrują ze swoimi procesami produkcyjnymi dane pochodzące z czujników, gromadzone i agregowane przez platformy IoT. Dzięki temu Internet rzeczy jest w coraz większym stopniu uznawany za logicznego następcę punktowych rozwiązań opartych na samodzielnych technologiach, takich jak M2M czy RFID. Równocześnie jednak Internet rzeczy szybko zbliża się do punktu załamania, gdzie czujniki, technologia i dane już nie wystarczają, gdyż niezbędny jest integrator systemu zapewniający włączenie danych z czujników do istniejących systemów oraz połączenie elementów w sposób pozwalający uzyskać znaczącą dodatkową korzyść biznesową. W IDC stosujemy pojęcie czasu potrzebnego na osiągnięcie korzyści. Nasze badania wykazują, że klienci potrzebują przede wszystkim partnerów, którzy rozumieją złożoność procesów integracji Internetu rzeczy z istniejącymi systemami informatycznymi, potrafią zarządzać nią i sprawić, by Internet rzeczy stał się wartościowym elementem platform biznesowych o znaczeniu krytycznym”.

name="here"> Platforma Cloud IoT firmy Fujitsu umożliwia zarządzanie czujnikami i urządzeniami oraz gromadzenie, przesyłanie i odbieranie generowanych przez nie danych, a także analizowanie ich w procesie podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Platforma działa na zasadzie „podłącz i pracuj”, dzięki czemu klienci mogą łatwo dostosowywać ją do swoich specyficznych wymagań. Rozwiązanie obsługuje wielu klientów, dzięki czemu jest opłacalne i łatwe do zarządzania. Udostępnia przy tym bogaty zestaw funkcji, które ułatwiają wzajemne integrowanie rozwiązań IoT.

Fujitsu udostępnia platformę Cloud IoT w ramach usługi przetwarzania w chmurze K5 przeznaczonej dla przedsiębiorstw. Jest to platforma przetwarzania w chmurze nowej generacji, stworzona specjalnie, aby umożliwić przedsiębiorstwom dokonywanie transformacji cyfrowej w sposób sprawny, łatwy i opłacalny. Fujitsu ma wielkie doświadczenie w zakresie bezproblemowej integracji nowej technologii Internetu rzeczy z systemami tradycyjnymi, dzięki czemu wykorzystywanie wyników analizy danych biznesowych pochodzących z urządzeń tworzących Internet rzeczy stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Zasoby online

- About Fujitsu’s href="http://www.fujitsu.com/global/solutions/cloud/k5/">K5 Cloud Service

- About the href="http://www.fujitsu.com/global/solutions/cloud/metaarc/">Fujitsu MetaArc portfolio

- Fujitsu blog: href="http://blog.ts.fujitsu.com/">http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: href="http://www.twitter.com/Fujitsu_Global">http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: href="http://www.linkedin.com/company/fujitsu">http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: href="http://www.facebook.com/FujitsuICT">http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: href="http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php">http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: href="http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx">http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 16 November, 2016