Skip to main content

Fujitsu

Poland

Fujitsu wspiera duże przedsiębiorstwo energetyczne EDP w transformacji cyfrowej

November 16, 2016

Monachium, 15 listopada 2016 r. — Przedsiębiorstwo energetyczne EDP (Energias de Portugal, S.A.), którego siedziba znajduje się w Lizbonie, zawarło z Fujitsu istotną umowę na świadczenie usług informatycznych, której celem jest przeprowadzenie transformacji działalności informatycznej EDP. Firma uważa, że nieustanne doskonalenie usług informatycznych jest kluczem do jej sukcesu jako cyfrowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. O wyborze usług Fujitsu zdecydowały możliwości tego dostawcy w obszarze zaspokojenia aktualnych i przyszłych potrzeb związanych z centrum pomocy technicznej.

EDP jest zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym, a zarazem największym wytwórcą, dystrybutorem i dostawcą energii elektrycznej w Portugalii oraz trzecim co do wielkości producentem energii elektrycznej na całym Półwyspie Iberyjskim. Na koniec 2015 r. firma dysponowała mocą zainstalowaną na poziomie 24,4 GW i wytwarzała 63,7 TWh, z których 72% pochodzi z elektrowni wiatrowych i wodnych.

Digitalizacja jest kluczowym elementem wizji EDP na rok 2020, ponieważ przedsiębiorstwo uznało, że sprawniejsze wykorzystanie zasobów informatycznych pozwoli mu zrealizować jego ambitny plan i stać się cyfrowym przedsiębiorstwem energetycznym. Dużym krokiem w kierunku osiągnięcia tego celu jest wybór Fujitsu na operatora globalnego centrum pomocy technicznej dla ponad 12 000 pracowników EDP, wykonujących zadania operacyjne w 12 krajach1. Fujitsu ma się skoncentrować na centralizacji i standaryzacji procesów przy jednoczesnym ciągłym wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań.

Na EDP szczególne wrażenie zrobiła metoda „Sense and Respond”, wykorzystywana przez Fujitsu w zakresie funkcjonowania centrum pomocy technicznej. Fujitsu dba o ciągłe doskonalenie usług, aby optymalizować jakość obsługi, co pomaga eliminować koszty i elementy obniżające wydajność. Firma EDP zakłada, że pozwoli jej to obniżyć koszty operacyjne centrum pomocy technicznej oraz zapewnić pracownikom optymalną obsługę przez bardziej proaktywne podejście do wsparcia i koncentrację na potrzebach personelu.

Kontrakt opiera się na globalnych możliwościach świadczenia usług przez Fujitsu — przedsiębiorstwo udostępnia usługi centrum pomocy technicznej w języku portugalskim, hiszpańskim i angielskim dla ponad 12 000 pracowników EDP w 12 krajach. Liczący ponad 12 000 osób personel EDP ma też do dyspozycji realizowane przez Fujitsu usługi centralnego zarządzania urządzeniami drugiego poziomu w języku portugalskim i hiszpańskim.

Vergílio Rocha, dyrektor korporacyjnego działu informatycznego EDP, powiedział: „Rozpoczęliśmy transformację cyfrową w 2010 r. i jesteśmy na dobrej drodze do jej zakończenia w roku 2018. Stworzyliśmy już szereg scentralizowanych procesów, takich jak elektroniczne fakturowanie, wykorzystanie inteligentnych liczników, zarządzanie mobilnością zespołów działających w terenie, aplikacja do odczytów wykonywanych ręcznie oraz oparta na chmurze aplikacja mobilna dla naszych pracowników. Wybraliśmy Fujitsu, ponieważ firma ta oferuje atrakcyjne połączenie innowacyjności i ciągłego doskonalenia. Cenimy również jej zaangażowanie w obniżanie kosztów centrum pomocy technicznej przez zwiększenie liczby spraw załatwianych przy pierwszym kontakcie do ok. 80%. Chcemy zapewniać naszym pracownikom na całym świecie coraz lepszą jakość obsługi informatycznej i zadbać o większe zadowolenie użytkowników. Sądzimy, że Fujitsu rozumie naszą działalność i jest w stanie w pełni nas wesprzeć na drodze do osiągnięcia tych celów”.

Angeles Delgado, wiceprezes i dyrektor Fujitsu na Półwysep Iberyjski i Amerykę Łacińską, powiedział: „Strategicznym celem EDP jest stanie się globalnym, cyfrowym przedsiębiorstwem energetycznym, a wprowadzanie innowacji jest kluczowym elementem procesu ciągłego doskonalenia i pomaga zwiększyć wydajność operacyjną. EDP i Fujitsu wspólnie pracują nad wydobyciem z centrum pomocy technicznej nowych możliwości i zapewnieniem prewencyjnego wsparcia użytkowników, co z kolei napędza transformację cyfrową w środowisku pracy. To znakomity przykład przewagi nad konkurencją, jaką Fujitsu oferuje swoim klientom w obszarze operacji informatycznych. Jesteśmy w stanie zapewnić klientom takim jak EDP realne korzyści. Wspólnie z nimi dążymy do zrozumienia stojących przed nimi wyzwań i stawiamy im czoła. Na tej podstawie opracowujemy i dostarczamy innowacyjne, skuteczne rozwiązania cyfrowe, które są dostosowane do kontekstu i zgodne z konkretnymi potrzebami naszego klienta”.

Umowa otwiera nowy rozdział we współpracy między EDP i Fujitsu, która rozpoczęła się w 2014 r., gdy firma Fujitsu wspierała EDP w udanym projekcie uproszczenia i usprawnienia systemów SAP HANA .

Uwagi i przypisy

1 Fujitsu świadczy usługi globalnego centrum pomocy technicznej i centralnego zarządzania urządzeniami dla pracowników EDP w następujących 12 krajach: Belgia, Brazylia, Francja, Hiszpania, Kanada, Meksyk, Polska, Portugalia, Rumunia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy.

Zasoby online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 16 November, 2016