GTM-MQCD359
Skip to main content

W jaki sposób szefowie działów informatycznych mogą przygotować się na Workplace 2020

October 28, 2015

Oświadczenie Fujitsu

Październik 2015 r.

W jaki sposób szefowie działów informatycznych mogą przygotować się na Workplace 2020

Karyn Jeffery, kierownik działu usług End User Services

Nowe technologie dają przedsiębiorstwom duże możliwości zwiększenia produktywności personelu. Aby osiągnąć te korzyści, liderzy biznesowi muszą jednak stawić czoła wielu wyzwaniom towarzyszącym tej nowej rzeczywistości. Należy do nich zapewnienie prężności działania przedsiębiorstwa, gotowości do szybkiego wdrażania najbardziej obiecujących nowych technologii, swobodnego przepływu danych oraz nadzoru nad nimi oraz zadbanie o to, żeby sami pracownicy mieli odpowiednią wiedzę niezbędną do używania tych nowych narzędzi, jak twierdzi Karyn Jeffery, kierownik działu usług End User Services w firmie Fujitsu.

Ocena nowych technologii

Szybka ewolucja technologii w epoce cyfrowej oznacza, że aby się rozwijać, przedsiębiorstwa muszą być gotowe do wprowadzania ciągłych zmian w swojej strukturze i procesach. Nic dziwnego zatem, że liderzy rynku wyprzedzają konkurentów dzięki zapewnianiu swoim pracownikom najlepszych nowych narzędzi dostępnych na rynku. Aby to osiągnąć, liderzy biznesowi muszą skupić się na kilku podstawowych kwestiach.

Po pierwsze, liderzy biznesowi powinni rozumieć, jak działają najnowsze narzędzia i jakie korzyści mogą one przynieść przedsiębiorstwu. Warto zaprezentować użytkownikom biznesowym nowe technologie oraz ich możliwości, a następnie słuchać ich opinii i pomysłów na to, jak można je wykorzystać do zmiany danego procesu lub jego wyników.

Po drugie, liderzy biznesowi powinni opracować elastyczną metodykę testowania nowych narzędzi. Aby przedsiębiorstwa mogły nadążyć za innowacjami technologicznymi, muszą przyjrzeć się swoim własnym procesom pod kątem oceny i wdrożenia tych technologii, kładąc też nacisk na szybkość. Na przykład poszczególne działy mogą testować aplikacje, sprawdzać, czy spełniają one ich wymagania biznesowe, a następnie albo dołączać je do magazynu aplikacji przedsiębiorstwa, albo szybko je odrzucać. Ponadto nie warto wiązać się długoterminowymi umowami, a dostawcy usług przetwarzania w chmurze zapewniają dużą elastyczność pod tym względem.

Integracja

Jednym z największych wyzwań dla szefów działów informatycznych podczas wdrażania nowych technologii jest ich bezproblemowa integracja z dotychczasową infrastrukturą informatyczną, z innymi nowymi aplikacjami oraz z procesami biznesowymi. Bardzo ważne jest zapewnienie zgodności operacyjnej pomiędzy aplikacjami, ale w praktyce, gdy liderzy biznesowi potrzebują różnych narzędzi od różnych dostawców, okazuje się to trudne do osiągnięcia. W obliczu takich wyzwań należy zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy.

Po pierwsze: stwórzyć centralny magazyn aplikacji. Dział informatyczny będzie w stanie czerpać z niego korzyści dzięki nadzorowi nad szeregiem hostowanych aplikacji, które zostały zatwierdzone przez dostawców usług w celu zapewnienia bezproblemowej integracji, oraz poinformuje o tym inne działy przedsiębiorstwa.

Po drugie: przeprowadzić integrację w chmurze. W miarę jak przedsiębiorstwa analizują zastosowania nowych rozwiązań cyfrowych, platformy przetwarzania w chmurze mogą dostarczyć tańsze, bardziej elastyczne sposoby ich budowy i integracji niż rozwiązania dostępne na miejscu. Takie podejście umożliwia szefom działów informatycznych szybkie opracowywanie i wdrażanie wysoce spersonalizowanych aplikacji biznesowych. Pozwala firmom określić, jakich funkcji potrzebują, oraz opracować je w chmurze, tak aby połączyć ze sobą różne aplikacje i stworzyć bezproblemowy, kompleksowy proces.

Po trzecie: zadbać o to, by nowe narzędzia zaowocowały innowacyjnymi zmianami w procesach. Coraz bardziej chodzi tutaj o rozmowę na temat wdrażania aplikacji. Warto spojrzeć na to z perspektywy zmiany biznesowej — skupić się na procesie biznesowym i prowadzić rozmowę na temat tego, czy nowe technologie umożliwią zmianę tego procesu, zamiast traktowania dotychczasowego procesu biznesowego jako podstawy i sprawdzania, jak będzie działać przy zastosowaniu nowych technologii.

Po czwarte: korzystać z technologii wirtualizacji, aby zachować cenne aplikacje starszego typu. Ponieważ tradycyjna infrastruktura informatyczna nie daje sobie rady z coraz większymi obciążeniami generowanymi przez nowe trendy technologiczne, wirtualizacja może zapewnić łatwą skalowalność oraz umożliwić uruchamianie cennych aplikacji starszego typu niezależnie od lokalnych systemów operacyjnych.

Dane i bezpieczeństwo

Jako że jakość i dostępność danych przedsiębiorstwa stają się kluczowymi czynnikami, które będą decydować o przyszłej wydajności, szefowie działów informatycznych muszą spojrzeć na łańcuch dostaw danych w sposób globalny. Należy zapewnić swobodny przepływ dużych ilości dokładnych danych w przedsiębiorstwie oraz ich dostarczanie użytkownikom końcowym za pomocą różnego rodzaju urządzeń. Ten przepływ danych coraz częściej musi obejmować również partnerów handlowych przedsiębiorstwa.

Najważniejsze zalecenia dotyczące danych i bezpieczeństwa:

• Stwórzyć kompleksowy, uniwersalny plan zarządzania danymi. Ponieważ przedsiębiorstwa starają się dostarczać pracownikom odpowiednie informacje w czasie rzeczywistym, pojawiają się potrzeby w zakresie przechowywania i przekazywania danych na niespotykaną dotąd skalę. Konieczna jest szczegółowa rozmowa ze wszystkimi interesariuszami w celu określenia ograniczeń dotyczących zarządzania danymi, w szczególności w odniesieniu do prywatnych i publicznych centrów przetwarzania danych.

• Wprowadzić ogólne standardy w zakresie danych i procesy nadzoru. Ogólne standardy w zakresie danych mają kluczowe znaczenie z perspektywy użyteczności i bezpieczeństwa.

• Stosować techniki wirtualizacji i tokenizacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa. W miarę jak zbliżamy się do epoki połączonych środowisk, warto korzystać z wirtualizacji, aby dopilnować, by poszczególne elementy infrastruktury nie zawierały danych, które można ukraść. Z kolei tokenizacja pomaga w zabezpieczaniu przekazywania informacji poprzez zastępowanie wrażliwych elementów danych ich niewrażliwymi ekwiwalentami.

• Wprowadzić funkcje biometryczne w celu kontroli dostępu użytkowników. Doskonalenie zabezpieczeń bezpośrednio związanych z konkretnymi osobami umożliwia identyfikację i uwierzytelnianie pracowników w sposób szybszy i bardziej niezawodny niż dostęp za pomocą haseł.

Szkolenia i kultura organizacyjna

Mimo że przekształcanie struktur organizacyjnych i procesów to kluczowy element wdrażania nowych technologii, takie działania nie przyniosą efektów, jeśli nie uwzględnią pracowników przedsiębiorstwa.

Komplikacje związane ze szkoleniami dla pracowników są jeszcze większe ze względu na to, że przedsiębiorstwa mają do czynienia z coraz większą przepaścią międzypokoleniową, ponieważ ludzie pracują coraz dłużej. W 2020 r. amerykański rynek pracy będzie się składać z pięciu pokoleń pracowników: tradycjonalistów, pokolenia baby boomers, pokolenia X, pokolenia Y i pokolenia Z. Każde z nich inaczej podchodzi do technologii i inaczej uczy się korzystania z nowych cyfrowych narzędzi i platform.

Szefowie działów informatycznych będą musieli zadbać o to, by wszyscy pracownicy byli gotowi na zmiany, nie tylko pod względem nauczenia się korzystania z nowych urządzeń i systemów, lecz także pod względem nastawienia — czyli powinni pomóc pracownikom w wyrabianiu sobie nowych nawyków podczas pracy z nowymi narzędziami. Aby to osiągnąć, muszą zwrócić uwagę na dwa kluczowe aspekty.

Po pierwsze, należy wprowadzić programy szkoleń mające na celu edukowanie wielu pokoleń pracowników w zakresie nowych technologii. Szkolenia te powinny być dostosowane do potrzeb różnych pokoleń, np. pokolenie Y będzie sobie dobrze radzić z cyfrowymi narzędziami edukacyjnymi, podczas gdy pokolenie baby boomers może preferować bardziej tradycyjne metody nauczania.

Po drugie, należy zmienić kulturę organizacyjną tak, aby pracownicy stali się „pierwszymi klientami” (early adopters). Szefowie działów informatycznych mogą dojść do wniosku, że po integracji nowych narzędzi z dotychczasową infrastrukturą informatyczną oraz ich przetestowaniu i wdrożeniu transformacja informatyczna jest już zakończona. Jednak w praktyce często pozostaje jeszcze ogromne zadanie polegające na przekonaniu pracowników do rezygnacji z wyuczonych i sprawdzonych sposobów pracy na rzecz nowych systemów i narzędzi.

Pełny poradnik dotyczący technologii dla Workplace 2020 można znaleźć w publikacji The White Book of Future Workplace Technology.

12 sugestii dotyczących tego, jak przygotować przedsiębiorstwo na Miejsce pracy 2020

1.

Zrozumieć, jak działają najnowsze narzędzia i jakie korzyści mogą przynieść przedsiębiorstwu.

2.

Opracować elastyczną metodykę testowania nowych narzędzi.

3.

Stwórzyć centralny magazyn aplikacji.

4.

Przeprowadzić integrację w chmurze.

5.

Zadbać o to, by nowe narzędzia zaowocowały innowacyjnymi zmianami w procesach.

6.

Korzystać z technologii wirtualizacji, aby zachować cenne aplikacje starszego typu.

7.

Stworzyć kompleksowy, uniwersalny plan zarządzania danymi.

8.

Wprowadzić ogólne standardy w zakresie danych i procesy nadzoru.

9.

Stosować techniki wirtualizacji i tokenizacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

10.

Wprowadzić funkcje biometryczne w celu kontroli dostępu użytkowników.

11.

Wprowadzić programy szkoleń mające na celu edukowanie wielu pokoleń pracowników w zakresie nowych technologii.

12.

Zmienić kulturę organizacyjną tak, aby pracownicy stali się „pierwszymi klientami” (early adopters).


Karyn Jeffery,

Kierownik działu usług End User Services

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 28 October, 2015