GTM-MQCD359
Skip to main content

Nagroda Fujitsu Global SELECT Innovation Award jest wyrazem uznania dla partnerów handlowych Fujitsu za wcielanie w życie innowacji ukierunkowanych na człowieka

November 18, 2015

Monachium, 18 listopada 2015 r. — Liczba ludności na świecie rośnie o ok. 75 mln osób rocznie, co wywiera olbrzymią presję na zasoby globalne, w tym żywność. To jeden z sześciu kluczowych wielkich trendów wskazanych przez firmę Fujitsu jako globalne wyzwania kształtujące działalność przedsiębiorstw i społeczeństwo. W związku z tym nie dziwi fakt, że nową globalną nagrodę w kategorii innowacji SELECT Global Innovation Award przyznano firmie, która efektywnie wykorzystuje technologię Fujitsu do optymalizacji produkcji żywności.

Michael Keegan, dyrektor działu produktów w firmie Fujitsu na region Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki (EMEIA), powiedział: „Fujitsu ma wizję społeczeństwa, w którym ludzie mogą korzystać z innowacji, a teleinformatyka wzbogaca ich życie. Innowacje są wszędzie. Generują nowe korzyści biznesowe i społeczne, przyczyniając się tym samym do kształtowania szczęśliwszej i bardziej zrównoważonej przyszłości. Fujitsu umożliwia swoim partnerom i klientom urzeczywistnienie tej wizji przez stworzenie nowych powiązań między ludźmi, informacjami i technologiami. Nazywamy to ‘innowacjami ukierunkowanymi na człowieka’ i regularnie prezentujemy historie klientów, którzy wcielają tę koncepcję w życie. Nagroda SELECT Global Innovation Award to również wyraz uznania dla ważnej roli odgrywanej przez naszych partnerów handlowych. Ma się ona przyczynić do powstania kolejnych inspirujących historii”.

Firma Gruppomega, włoski partner Fujitsu, należy do liderów w dziedzinie projektowania i tworzenia technologicznych systemów „pod klucz” dla budynków przemysłowych, komercyjnych i publicznych. Właśnie to przedsiębiorstwo zdobyło pierwszą nagrodę SELECT Global Innovation Award za wsparcie projektu Saf@med, realizowanego przez Kalabryjski Uniwersytet Studiów Śródziemnomorskich i poświęconego analizie produkcji i zrównoważonego wykorzystania zasobów dla włoskiej Kalabrii1. Drugie miejsce zajęły niemiecka firma CSW, nagrodzona za projekt wydajnych obliczeń HPC optymalizujących działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstwa TLT-Turbo (jednego z czołowych producentów przemysłowych wentylatorów i systemów wentylacji sterowanych technologicznie 2), oraz grecka firma Kernel IT, wyróżniona za swoją aplikację do samoobsługi w chmurze — wirtualne rozwiązanie oparte na infrastrukturze Fujitsu, które ma pomóc w cyfryzacji miejskich usług administracyjnych w stolicy Krety, Heraklionie3.

Świat radykalnie się zmienia, a optymalizacja podstawowych technologii informatycznych może pomóc firmom w rozwoju i dostosowaniu się do tych zmian. Wiele przedsiębiorstw ma jednak problemy ze znalezieniem właściwej drogi do cyfrowej transformacji. W ramach swoich planów rozwojowych firma Fujitsu chce wspierać uczestników programu partnerskiego SELECT, którzy pomagają przedsiębiorstwom w innowacyjnym korzystaniu z produktów, usług i rozwiązań Fujitsu. Do programu SELECT przystąpiło już 16 200 firm, a ich liczba wciąż rośnie. Nowa nagroda SELECT Global Innovation Award docenia na przykład wkład partnerów w innowacyjne korzystanie z rozwiązań w zakresie integracji, mobilności, obsługi wielkich zbiorów danych, bezpieczeństwa, usług przetwarzania w chmurze, zintegrowanego przetwarzania danych oraz połączonej infrastruktury sterowanej programowo.

Veerle Limbos, wiceprezes ds. globalnej współpracy z partnerami handlowymi w firmie Fujitsu, powiedziała: „Globalna nagroda w kategorii innowacji SELECT Global Innovation Award stanowi wyraz uznania firmy Fujitsu dla zarejestrowanych członków programu SELECT i partnerów o statusie SELECT Expert. Finaliści i zwycięzca to przykłady przedsiębiorstw, które są godnymi zaufania doradcami i ułatwiają klientom transformację przez wprowadzanie innowacji ukierunkowanych na człowieka. Na wszystkich trzech finalistów czekają atrakcyjne korzyści, a Gruppomega otrzyma dodatkowo nagrodę w wysokości 10 000 EUR w ramach funduszy rozwoju sprzedaży, przeznaczoną na wspólne działania marketingowe z firmą Fujitsu”.

Kalabryjski Uniwersytet Studiów Śródziemnomorskich: „Wyżywić planetę, energia do życia”

Mediolańska Wystawa Światowa Expo w 2015 r. prezentowała różne strategie poszukiwania rozwiązań globalnych problemów związanych z żywnością i odżywianiem, ilustrowanych przez hasło: „Wyżywić planetę, energia do życia”. W ostatnich latach Kalabryjski Uniwersytet Studiów Śródziemnomorskich we Włoszech mierzy się z tą właśnie kwestią, prowadząc badania związane z technologiami rolniczymi. Jego projekt Saf@med, w ramach którego analizowana jest produkcja żywności i zrównoważone zarządzanie zasobami, nie tylko przyniesie korzyści regionowi Kalabrii na południowym krańcu Włoch, znanemu z rolnictwa, rybołówstwa i tradycyjnych produktów spożywczych, lecz także będzie stanowić ważny głos w dyskusji międzynarodowej społeczności naukowej.

Przy wyposażaniu uczelni w narzędzia wspierające ją w badaniach wykorzystano szansę na modernizację centrum przetwarzania danych uniwersytetu. Dzięki temu ośrodek może bardziej elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby poszczególnych wydziałów. Firma Gruppomega, partner Fujitsu na poziomie SELECT Expert w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań serwerowych, rekomendowała uczelni system hiperkonwergentny.

Salvatore Cipriano, opiekun klienta w firmie Gruppomega, powiedział: „Zdecydowaliśmy się zaoferować systemy zintegrowane — a konkretnie rozwiązanie FUJITSU Integrated System PRIMEFLEX for VMware EVO:RAIL — ponieważ klient chciał skonsolidować i zracjonalizować swoje dotychczasowe zasoby informatyczne w centrum przetwarzania danych, aby znacznie zmniejszyć liczbę roboczogodzin poświęcanych na konserwację środowiska, a także osiągnąć znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii i chłodzenia. Dla nas wiązało się to z dodatkowymi usługami w obszarze projektowania, budowy i konserwacji infrastruktury, uczestnictwem w projekcie i doradzaniem klientowi od samego początku definiowania projektu”.

Santo Marcello Zimbone, dyrektor generalny Kalabryjskiego Uniwersytetu Studiów Śródziemnomorskich, powiedział: „Infrastruktura stworzona na potrzeby projektu Saf@med zapewnia naszej uczelni najnowocześniejsze rozwiązania i środowisko do badań dotyczących żywności i rolnictwa”. Jego kolega, dr Melchiorre Monaca z niezależnego serwisu informatycznego uczelni, dodał: „Firmom Fujitsu i Gruppomega udało się zrozumieć nasze potrzeby i spełnić nasze wymagania. Zaoferowały nam rozwiązanie, którego wdrożenie przebiegło szybko i łatwo”.

Międzynarodowi finaliści nagród Fujitsu SELECT Award w 2015 r.

Podczas ceremonii na Fujitsu Forum w Monachium firma Fujitsu nagrodziła również uczestników programu partnerskiego SELECT z regionu Europy, Bliskiego Wschodu, Indii i Afryki (EMEIA). Wśród globalnych dostawców produktów, rozwiązań i usług technologicznych firma Fujitsu należy do przedsiębiorstw o największym ukierunkowaniu na partnerów handlowych, a nagroda ta jest jednym ze sposobów motywowania partnerów o różnej wielkości, specjalizacji i lokalizacji do pracy nad wspólnym sukcesem.

Nagrody SELECT Award to kulminacja prowadzonego przez Fujitsu globalnego programu partnerskiego SELECT w roku, w którym zreorganizowano go pod kątem zmieniających się potrzeb partnerów handlowych na całym świecie, aby umożliwić im osiąganie większych zysków z prowadzonej działalności.

Nowy program partnerski SELECT przyniósł owoce w czasie niepewności w branży technologicznej, w której niezawodność i wiarygodność dostawców stają się coraz ważniejsze. Po sześciu miesiącach od ponownego uruchomienia tej inicjatywy Fujitsu zajmuje dziś 1. miejsce w przygotowanym przez firmę Canalys ogólnym rankingu dostawców w regionie EMEA (ankieta Candefero, 23 października 2015 r.). Wynik ten dowodzi, że partnerzy handlowi Fujitsu cenią skuteczność, z jaką firma wspiera ich cele biznesowe w wielu aspektach. Przedsiębiorstwo wyprzedza dziś pod tym względem wszystkich pozostałych dostawców. Firmę Fujitsu wyróżniają takie atrybuty jak łatwość współpracy biznesowej, utrzymanie marży i rentowność, skuteczność zarządzania klientami oraz zarządzanie konfliktami między partnerami handlowymi.

Zdobywcy nagrody:

Nagroda

Opis

Zdobywca nagrody w 2015 r.

Partner roku w dziedzinie infrastruktury w regionie EMEIA

Partner, który osiągnął wyjątkowe wyniki w segmencie centrów przetwarzania danych

Profi AG, Niemcy

 

Partner roku w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie EMEIA

Partner, który wykazał się osiągnięciami na rynku małych i średnich przedsiębiorstw

Infobarna, Hiszpania

Najlepszy ambasador Fujitsu w regionie EMEIA

Bardzo duże zaangażowanie w sprzedaż produktów Fujitsu połączone z lojalnością, uczciwością, komunikatywnością i pracą zespołową na najwyższym poziomie

PSI Informatique, Francja

 

Najlepszy debiut roku w regionie EMEIA

Połączenie sukcesów handlowych, certyfikacji, lojalności i zaangażowania w ciągu pierwszego roku partnerstwa

Cutter Project, Wielka Brytania

 

Uwagi i przypisy

1 Analiza przypadku — Projekt Saf@med realizowany przez Kalabryjski Uniwersytet Studiów Śródziemnomorskich (Gruppomega, Włochy) — Case Study – Mediterranean University of Reggio Saf@med Project (Gruppomega of Italy)

2 Analiza przypadku — TLT-Turbo (CSW, Niemcy) — Case Study – TLT-Turbo (CSW of Germany)

3 Analiza przypadku — Miasto Heraklion (Kernel IT, Grecja) — Case Study – City of Heraklion (Kernel IT of Greece)

Komisja ekspertów składająca się z przedstawicieli kierownictwa Fujitsu wybrała zwycięzcę i dwóch finalistów. Kryteria wyboru były następujące: wpływ projektu na tworzenie inteligentnego społeczeństwa ukierunkowanego na człowieka, zgodność oferty z koncepcjami przedstawionymi w wizji Fujitsu w zakresie technologii i usług (np. integracja, mobilność, obsługa wielkich zbiorów danych, bezpieczeństwo, usługi przetwarzania w chmurze, zintegrowane przetwarzanie danych, rozwiązania połączonej infrastruktury definiowanej programowo), poziom partnera handlowego w programie SELECT i dziedziny specjalizacji w tym programie.

Korzyści z udziału w programie partnerskim SELECT

Obie nagrody umożliwiają uczestnikom programu uzyskanie szerokiej gamy korzyści. Program partnerski Fujitsu SELECT uruchomiono na nowo w kwietniu 2015 r., aby przynosił niezrównane korzyści coraz większej rzeszy partnerów handlowych z całego świata. Program obejmuje trzy podstawowe obszary:

  • Niezawodne innowacje. Firma Fujitsu zapewnia każdemu uczestnikowi programu partnerskiego SELECT dostęp do elastycznych rozwiązań o wysokiej jakości, które ułatwiają pomaganie klientom w codziennej pracy i jej upraszczaniu. Najlepsze w swojej klasie produkty Fujitsu stanowią podstawę rozwiązań informatycznych, które wzbudzą zainteresowanie klientów partnerów handlowych.
  • Indywidualne wsparcie. Współpraca Fujitsu z partnerami handlowymi jest trwała, oparta na osobistych relacjach i powszechnie uznawana za doskonałą, co ułatwia obustronnie korzystny, pomyślny rozwój. Firma Fujitsu wspomaga partnerów w wyróżnieniu się na rynku, udostępniając im najlepsze narzędzia, specjalistyczne procesy i źródła informacji.
  • Zaangażowanie w rozwój. Fujitsu pomaga partnerom handlowym w zwiększaniu ich udziału w rynku. Zasady współpracy firmy Fujitsu z przedsiębiorstwami uwidaczniają jej zaangażowanie w poznawanie wyjątkowej wartości partnerów na rynku IT, a także szacunek wobec klientów i uwzględnianie różnic kulturowych.

Zasoby online

- SELECT Global Innovation Award: http://www.fujitsu.com/select-innovation

- SELECT Partner Program: http://www.fujitsu.com/fts/microsites/spp/index.html

- Human Centric Innovation in Action: http://www.fujitsu.com/global/vision/

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 18 November, 2015