GTM-MQCD359
Skip to main content

Fujitsu wprowadza urządzenie do ochrony danych dla hybrydowych środowisk informatycznych

September 03, 2015

Monachium, 3 września 2015 r. — Firma Fujitsu wprowadziła nowe urządzenie FUJITSU Cloud Backup as a Service (BaaS) Rapid Recovery Appliance. Rozszerza ono funkcje dostępnego na całym świecie rozwiązania FUJITSU Cloud Backup as a Service w celu zapewnienia odporności na awarie oraz szybszej i solidniejszej ochrony. To skonfigurowane fabrycznie rozwiązanie umożliwia elastyczną ochronę danych wymaganą w hybrydowych środowiskach informatycznych, w których procesy biznesowe są obsługiwane przez kombinację usług lokalnych i usług w chmurze. Rozwiązanie łączy w sobie zalety urządzenia do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych po awarii oraz zalety tworzenia kopii zapasowych w chmurze, takie jak modele opłat uwzględniające rozwój przedsiębiorstwa (pay-as-you-grow) oraz bezpieczeństwo danych. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i ich łatwego odtwarzania po awarii, niezależnie od tego, czy aplikacja działa w chmurze czy w tradycyjnym środowisku informatycznym.

W przypadku utraty lub uszkodzenia danych o znaczeniu krytycznym kluczowe jest szybkie ich odtworzenie. Skonfigurowane fabrycznie rozwiązanie Fujitsu instaluje się lokalnie w celu umożliwienia odtwarzania danych po awarii z szybkością sieci LAN, czyli szybciej niż w przypadku przesyłania danych w chmurze. Nowe rozwiązanie Fujitsu BaaS automatycznie replikuje dane w bezpiecznej chmurze w celu zapewnienia ochrony danych poza środowiskiem lokalnym. Ponadto umożliwia błyskawiczne odtwarzanie niedawno utworzonej lokalnej kopii zapasowej danych z wykorzystaniem bezpiecznych usług w chmurze, które pozwalają na przechowywanie kopii zapasowych w łatwo dostępnym repozytorium. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej deduplikacji oferowanej przez Seagate, partnera technologicznego Fujitsu, Fujitsu może zminimalizować ilość danych przesyłanych za pośrednictwem sieci. Ponadto rozbudowane funkcje kompresji danych zmniejszają do minimum zapotrzebowanie na pamięć masową, co pozwala ograniczyć wymagania co do przestrzeni i obniżyć związane z tym koszty.

James Jefferd, globalny menedżer Fujitsu ds. ofert, powiedział: „Jesteśmy świadkami nasilania się trendu polegającego na korzystaniu z usług informatycznych w modelu przetwarzania w chmurze. Osoby odpowiedzialne za zakupy informatyczne skupiają się na łatwych do zintegrowania rozwiązaniach udostępnianych w chmurze, które łączą w sobie zalety chmury i tradycyjnych środowisk informatycznych. Takie połączenie zapewnia urządzenie FUJITSU BaaS Rapid Recovery Appliance. Dzięki niemu klienci mogą zamienić tradycyjne, oparte na taśmach systemy tworzenia kopii zapasowych instalowane lokalnie na rozwiązania oparte na dyskach, które są elastyczne, skalowalne, bezpieczne i łatwe w używaniu. Połączenie możliwości usługi przetwarzania w chmurze Fujitsu oraz nowego urządzenia zapewnia bardzo elastyczną architekturę tworzenia kopii zapasowych, która jest jednocześnie wysoce rozproszona i może być zarządzana z dowolnego miejsca”.

Dave Russell, analityk firmy Gartner, powiedział: „Przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z chmur publicznych do obsługi obciążeń serwerowych, zwłaszcza w przypadku biur zdalnych i środowisk informatycznych poszczególnych działów. Większość przedsiębiorstw wśród swoich głównych obaw związanych z chmurą wymienia bezpieczeństwo. Jednak często większym problemem są opóźnienia, jako że szyfrowanie danych i zarządzanie kluczami to powszechne metody ochrony kopii zapasowych danych poza siecią lokalną. Oznacza to, że najlepszą praktyką jest tworzenie lokalnych kopii zapasowych najbardziej krytycznych danych. W tym kontekście coraz częściej mówi się o modelu D2D2C (disk-to-disk-to-cloud, dysk-dysk-chmura)”. [i]

Michael J. Palmer, wiceprezes GM EVault, spółki zależnej Seagate, powiedział: „Niniejsza oferta jest wynikiem połączenia globalnego zasięgu i sprawdzonej wiedzy specjalistycznej w zakresie przetwarzania w chmurze. Firma Fujitsu z powodzeniem zintegrowała czołowe rozwiązania Seagate do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych po awarii z korzyścią dla klientów”.

Kompletne rozwiązanie Fujitsu Cloud BaaS zabezpiecza każde ogniwo łańcucha ochrony danych, a ponadto umożliwia szyfrowanie danych w spoczynku i danych przesyłanych przez sieć zarówno w lokalnych repozytoriach kopii zapasowych, jak i tych w chmurze. Wszechstronne, 256-bitowe szyfrowanie AES (Advanced Encryption Standard) zapewnia ciągłe bezpieczeństwo. Dane są szyfrowane podczas przesyłania lub w spoczynku przez lokalne repozytorium kopii zapasowych lub repozytorium w chmurze. Urządzenie BaaS Rapid Recovery Appliance umożliwia również automatyczną, ciągłą replikację w chmurze, co pomaga ograniczyć koszty i zapotrzebowanie na zasoby, a jednocześnie pozwala na wykorzystanie globalnych zasobów Fujitsu w zakresie przetwarzania w chmurze. Globalny model wsparcia Fujitsu (Fujitsu Global Support Model) zapewnia klientom — za pośrednictwem całodobowego stanowiska pomocy — specjalistyczną wiedzę i wsparcie w celu czerpania maksymalnych korzyści z rozwiązania do tworzenia lokalnych kopii zapasowych i odtwarzania danych po awarii.

Fujitsu ma ponad 30 lat doświadczenia w świadczeniu usług tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych po awarii dla przedsiębiorstw z sektorów prywatnego i publicznego z całego świata. Firma zarządza ponad 250 000 serwerów i 196 petabajtami danych swoich klientów.

Ceny i dostępność

Rozwiązania FUJITSU Backup as a Service oraz FUJITSU Backup as a Service Rapid Recovery Appliance są już dostępne na całym świecie.

Uwagi i przypisy

1 Gartner “Best Practices for Repairing the Broken State of Backup,” 15 August 2013 G00252768, by Dave Russell, reviewed for accuracy on 18 February 2015

Zasoby online

- FUJITSU Backup as a Service oraz Rapid Recovery Appliance: http://www.fujitsu.com/global/services/infrastructure/iaas/baas/

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

Fujitsu newsroom:

http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx


Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 03 September, 2015