GTM-MQCD359
Skip to main content

Fujitsu uzyskuje najwyższą ocenę w obszarze outsourcingu obsługi użytkowników w Europie

September 01, 2015

Monachium, 30 sierpnia 2015 — Firma Fujitsu po raz kolejny została uznana przez analityków Gartner Inc. za lidera w najnowszym raporcie „Gartner Magic Quadrant: End-User Outsourcing Services, Europe”1, który poświęcono outsourcingowi obsługi użytkowników w Europie. To już trzeci rok z rzędu, w którym Fujitsu znalazł się w tym dorocznym badaniu w grupie liderów. Co więcej, w raporcie z 2015 r. Fujitsu po raz drugi oceniono najwyżej pod względem „możliwości realizacji”. Przedsiębiorstwo znalazło się też na lepszej niż poprzednio pozycji pod względem kompletności prezentowanej wizji.

W raporcie „Gartner Magic Quadrant for End-User Outsourcing Services, Europe” przeanalizowano wizję 18 dostawców outsourcingu obsługi użytkowników i ich możliwości jej realizacji. Dyrektorzy ds. informatycznych, menedżerowie ds. zaopatrzenia i kierownicy odpowiedzialni za infrastrukturę i obsługę użytkowników powinni wykorzystać to badanie jako narzędzie pomocnicze podczas oceny i wyboru dostawców przy zawieraniu średnio- i długoterminowych umów na outsourcing obsługi użytkowników. Umowy te umożliwią użytkownikom realizację działań wspierających funkcje i cele biznesowe o znaczeniu krytycznym. Jak wynika z definicji firmy Gartner, „liderzy dysponują znakomitymi umiejętnościami. Mają jasną wizję kierunku rozwoju rynku i rozszerzają swoje kompetencje, aby utrzymać się na pozycji lidera. Nie podążają za rynkiem, ale sami go kształtują”.

Firma Fujitsu opracowała oparte na ofercie End User Services rozwiązanie Workplace Anywhere, które oferuje skoncentrowane na ludziach narzędzia pozwalające pracownikom lepiej wykonywać ich zadania niezależnie od miejsca, czasu i stosowanego urządzenia. Przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę z faktu, że w celu osiągnięcia celów i wymaganych wartości udostępnianie funkcji informatycznych musi być w pełni zintegrowane z programem transformacji biznesowej. Fujitsu współpracuje więc z klientami, którym ułatwia wprowadzanie zmian oraz zapewnia umiejętności i porady uzupełniające ich własne możliwości. Dzięki temu pomaga firmom radzić sobie na diametralnie zmieniającym się rynku z korzyścią dla biznesu, ludzi i społeczeństwa. Pełny poradnik Fujitsu poświęcony sposobom pracy przyszłości można znaleźć w publikacji The White Book of Digital Workplace Evolution.

Ceny i dostępność

Usługi Fujitsu Workplace Anywhere End User Services są dostępne na całym świecie.

Uwagi dla redaktorów

Fujitsu Workplace Anywhere zwiększa możliwości i produktywność pracowników, zapewniając im elastyczny i bezpieczny dostęp do aplikacji i danych niezależnie od miejsca, czasu i stosowanego urządzenia.

Rozwiązanie Fujitsu Workplace Anywhere stworzono z myślą o przedsiębiorstwach, które chcą zadbać o mobilność swoich procesów biznesowych i personelu oraz umożliwić mu bezpieczny dostęp do aplikacji i danych z poziomu dowolnego urządzenia w każdej lokalizacji. Zwiększa ono elastyczność i korzyści biznesowe, a zarazem obniża koszty i usprawnia obsługę użytkowników.

Fujitsu jest globalnym przedsiębiorstwem dysponującym dużym doświadczeniem w przekształcaniu infrastruktury informatycznej w miejscach pracy. Współpracuje przy tym ze swoimi klientami i działa w tempie dostosowanym do ich działalności, co minimalizuje ryzyko związane ze zmianami. Użytkownicy uzyskują w ten sposób sprawny i bezpieczny dostęp do potrzebnych im zasobów w dowolnym miejscu i czasie — niezależnie od preferowanego przez nich urządzenia. Dzięki temu Fujitsu umożliwia pracownikom lepszą realizację ich zadań.

Oferta Fujitsu End User Services to dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania w postaci klasycznych, wirtualnych i mobilnych środowisk pracy oraz modeli opartych na współpracy, uzupełniane przez usługi w zakresie aplikacji, centrów przetwarzania danych, przetwarzania w chmurze i centrów pomocy technicznej. Aby przekształcić dzisiejsze środowisko pracy w dynamiczną przestrzeń, którą można dostosowywać do zmieniających się trendów i przyszłych wyzwań, przedsiębiorstwa muszą optymalnie połączyć strategię dla miejsca pracy z wymaganiami biznesowymi.

1 Gartner Inc. „Magic Quadrant for End-User Outsourcing Services, Europe”. Autorzy: Gianluca Tramacere, Claudio Da Rold, Federica Troni, Eric Goodness. Data publikacji: 3 sierpnia 2015 r. Firma Gartner nie poleca żadnych producentów, produktów czy usług opisanych w swoich publikacjach badawczych ani nie rekomenduje użytkownikom technologii firm najwyżej ocenianych lub wyróżnionych w inny sposób. Publikacje firmy Gartner dotyczące badań zawierają opinie jej działu badawczego i nie powinny być rozumiane jako stwierdzenie faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, dotyczących tego badania, w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu.

Przejrzyj bezpłatną kopię raportu „Gartner Magic Quadrant for End-User Outsourcing Services, Europe 2015”, aby zapoznać się z wynikami dogłębnej analizy europejskiego rynku outsourcingu obsługi użytkowników, głównymi dostawcami takich usług oraz przyczynami, dla których firma Fujitsu ponownie znalazła się w kwadrancie liderów.

Zasoby online

- Fujitsu End User Services: www.fujitsu.com/end-user-services

- Fujitsu Global Service Desk: www.fujitsu.com/service-desk

- Fujitsu End User Services Customer References: http://eusfujitsu.com/

- The White Book of Digital Workplace Evolution: http://www.fujitsu.com/global/Images/WhiteBook-DigitalWorkplaceEvolution-US.pdf

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 01 September, 2015