GTM-MQCD359
Skip to main content

Ważny krok ku centrom przetwarzania danych ukierunkowanym na potrzeby przedsiębiorstw — Fujitsu przedstawia kompleksową ofertę zintegrowanych systemów

July 09, 2014

Monachium, 7 lipca 2014 r. — Firma Fujitsu poinformowała o wprowadzeniu na rynek nowej, kompleksowej serii zintegrowanych systemów (Fujitsu Integrated Systems) dla centrów przetwarzania danych. Ułatwia ona dyrektorom ds. teleinformatycznych skoncentrowanie się na potrzebach użytkowników i lepsze dostosowanie centrów przetwarzania danych do wymagań przedsiębiorstw.

Firma Fujitsu, która koncentruje się na powiększaniu i konsolidacji swojej oferty dla centrów przetwarzania danych, wprowadza nową, ulepszoną serię sprawdzonych zintegrowanych systemów składającą się z prostych architektur referencyjnych i gotowych do użytku systemów zintegrowanych fabrycznie. Dzięki wstępnej weryfikacji systemy te gwarantują zgodność wszystkich swoich składników, w tym serwerów i systemów operacyjnych, pamięci masowej, sieci i zarządzania systemowego.

Nowa seria Fujitsu Integrated Systems obejmuje szeroką gamę rozwiązań — od prostych infrastruktur i platform ogólnego zastosowania dla oprogramowania warstwy pośredniej po wyspecjalizowane systemy do integracji aplikacji. Wszystkie one upraszczają procesy i zmniejszają ryzyko, umożliwiając szybsze wdrażanie, bez testowania metodą prób i błędów. Po uruchomieniu te zintegrowane systemy zapewniają szybszy zwrot z inwestycji dzięki optymalizacji wykorzystywania zasobów w złożonych środowiskach, na przykład aplikacji opartych na technologii in-memory, takich jak SAP HANA, które charakteryzują się dużą intensywnością obliczeń oraz korzystania z sieci i pamięci masowej.

Oferta Fujitsu Integrated Systems obejmuje własne produkty — wydajne serwery Fujitsu PRIMERGY i PRIMEQUEST oraz pamięć masową Fujitsu ETERNUS — a także pamięć masową NetApp FAS z najlepszymi technologiami innej firmy. Rozwiązania te są zbudowane z najlepszych w swojej klasie elementów. Firma Fujitsu, dysponująca dużym doświadczeniem w dziedzinie zintegrowanych systemów (np. FlexFrame dla środowisk SAP), obecnie rozszerza swoją ofertę, standardowo dodając wyczerpujące instrukcje instalacji i opisy konfiguracji. Pozwala to klientom łatwo skonfigurować system zarówno za pierwszym, jak i za każdym następnym razem.

W oparciu o swoją nową ofertę firma Fujitsu wskazała osiem różnych głównych obszarów zastosowań zintegrowanych systemów — od środowisk SAP i Microsoftu po systemy przetwarzania wielkich ilości danych, zabezpieczenia informatyczne, wirtualizację serwerów, infrastrukturę pulpitów wirtualnych, chmurę prywatną i systemy wydajnych obliczeń. Dla każdego z nich Fujitsu oferuje różne rozwiązania, takie jak FlexFrame, RapidStructure i vShape.

Firmom, które chcą uzyskać wyższy poziom integracji architektur referencyjnych, Fujitsu oferuje instalację wstępną w centrum wystawienniczym, co daje gwarancję, że architektury referencyjne będą gotowe do pracy natychmiast po ich dostarczeniu do klienta.

Firmy, które decydują się na wdrożenie zintegrowanych systemów, mogą napotkać nowe problemy z aktualizacją całej infrastruktury systemowej. Rozwiązuje je pakiet usług Fujitsu Lifecycle Management, który zarządza wszystkimi składnikami zintegrowanego systemu w całym cyklu ich życia. Klienci mogą także przekazać Fujitsu całą odpowiedzialność za eksploatację i serwisowanie swoich systemów, wybierając usługi Fujitsu Data Center Services, takie jak Managed Data Center, Managed Hosting i Fujitsu Cloud IaaS.

 

W roku 2015 pojawi się technologia nowej generacji dla centrów przetwarzania danych

Firma Fujitsu poinformowała także o prowadzonych wspólnie z Intelem pracach nad wykorzystaniem przełomowej technologii Silicon Photonics do uzyskania technologii nowej generacji dla centrów przetwarzania danych. Przewiduje się, że pozwoliłoby to 50-krotnie zwiększyć przepustowość danych i zmniejszyć opóźnienie systemu. Dzisiejsze typowe konfiguracje serwerów mają nadmiar funkcji i słabo wykorzystują zasoby. Systemy Fujitsu oparte na technologii Silicon Photonics — które według planów będą dostępne w sprzedaży w najbliższych 12 miesiącach — zmienią podejście do budowy i eksploatacji centrów przetwarzania danych w przedsiębiorstwach.

Tak duży wzrost wydajności otwiera nowe horyzonty w dziedzinie przetwarzania wielkich zbiorów danych. Ponadto radykalnie zmieni się sposób projektowania centrów przetwarzania danych — na rzecz dynamicznych pul zasobów, które zapewniają użytkownikom zgodny z ich potrzebami dostęp do funkcji obliczeniowych, przetwarzania danych, sieci i pamięci masowej. Poszczególne elementy zostaną rozdzielone, ponieważ Silicon Photonics może przesyłać dane na odległość do 300 metrów bez zauważalnego pogorszenia wydajności.

Możliwość wyeliminowania wąskich gardeł wydajności, które zakłócają pracę centrów przetwarzania danych, jest szczególnie istotna w przypadku przetwarzania wielkich ilości danych, liczonych w petabajtach. Zastąpienie tradycyjnych połączeń między komponentami centrum przetwarzania danych połączeniami fotonicznymi pozwala nawet 50-krotnie zwiększyć szybkość przenoszenia danych w pracujących systemach w porównaniu z dzisiejszą najnowocześniejszą technologią Fiber Channel 16 GB. Pule zasobów mogą być niezależnie optymalizowane w celu uzyskania najlepszej kombinacji wydajności, gęstości, sprawności energetycznej i kosztów.

Ta niemal nieograniczona przepustowość pozwala optymalnie wykorzystywać zasoby serwerów przy zastosowaniu bezpośredniego dostępu do pamięci SCM (Storage Class Memory) podłączonej do różnych węzłów serwerowych przez łącza Silicon Photonics. Zapewni to ogromne zwiększenie wydajności we wszystkich środowiskach z intensywnym wykorzystywaniem danych, takich jak klastry i bazy danych działające w pamięci. Naszym celem jest wyeliminowanie wydzielonej pamięci masowej i przejście na duże, nadmiarowe pule SCM o dużej dostępności, które mogą być adresowane przez obciążenia jednostki centralnej za pomocą operacji Store.

Cytaty

Jens-Peter Seick, wiceprezes działu rozwoju produktów w firmie Fujitsu

„Dzięki wprowadzeniu technologii Silicon Photonics firmy mogą mieć pewność, że ich działy teleinformatyczne będą w stanie lepiej i szybciej zaspokajać większe niż dotąd potrzeby. W związku z tym Fujitsu przewiduje, że w przyszłości centra przetwarzania danych będą ośrodkami postępu technicznego stymulującymi rozwój firm. Wprowadzenie systemów opartych na przełomowej technologii Silicon Photonics stwarza nowe możliwości w środowiskach, w których dotychczas poważnym problemem były wąskie gardła związane z przetwarzaniem wielkiej ilości danych”.

Ceny i dostępność

Rozwiązania z serii Fujitsu Integrated Systems są już dostępne. Ceny są zróżnicowane w zależności od konfiguracji i regionu.

Zasoby online

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

Fujitsu newsroom:

http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Date: 09 July, 2014