GTM-MQCD359
Skip to main content

Fujitsu udostępnia raport KISS — uproszczenie to nie jest tylko modne hasło

November 18, 2014

Około 60% klientów SAP uważa, że można pełniej wykorzystywać ogromne możliwości rozwiązań SAP. Z raportu Fujitsu KISS1, udostępnionego na konferencji Fujitsu Forum 2014 w Monachium, wynika, że wymaga to wprowadzenia usprawnień i uproszczeń.

87% ankietowanych klientów jest zdania, że sprawne, zestandaryzowane środowiska SAP lepiej zaspokajają potrzeby biznesowe. 87% uważa, że usługi zarządzane udostępniane w hostingu lub w chmurze mogą ułatwić uproszczenie procesów wewnętrznych. Także 87% zgadza się, że „uproszczenie” jest punktem wyjścia do poprawy w wielu innych obszarach (takich jak koszty, elastyczność czy harmonizacja) — z pewnością nie jest ono uważane tylko za jeszcze jedno modne hasło biznesowe. Zdaniem ankietowanych obszary mające największy wpływ na środowiska SAP to procesy biznesowe (66%), operacje informatyczne (56%), analizy i dane (54%), przetwarzanie w chmurze (50%) i mobilność (30%).

Raport KISS firmy Fujitsu: ‘Keeping IT Simplified and Streamlined’ to maximize the business value of SAP Applications and SAP HANA1 prezentuje spostrzeżenia kierowników wyższego szczebla z międzynarodowych firm działających w różnych branżach. Zbadane zostały ich obserwacje i oczekiwania dotyczące osiągania korzyści biznesowych oferowanych przez aplikacje SAP i platformę SAP HANA®. Firma Fujitsu, która ma przeszło 8000 klientów wykorzystujących oprogramowanie SAP, współpracuje z tysiącami firm, aby ułatwić im szybkie uzyskanie lepszych wyników biznesowych i wysokiego zwrotu z inwestycji oraz zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa.

Okazało się, że wymagania biznesowe respondentów w stosunku do rozwiązań SAP są różne na różnych rynkach. Średnio każdy klient ma cztery podstawowe oczekiwania, które powinny: zwiększyć efektywność (jest to szczególnie ważne dla firm mających siedzibę w Niemczech), poprawić lub przyspieszyć obsługę klientów zewnętrznych (Wielka Brytania i Stany Zjednoczone), usprawnić działanie aplikacji i systemów (wszystkie kraje) oraz poprawić ciągłość biznesową (kraje skandynawskie). Tym czterem trendom odpowiadają wymagania dotyczące informatyki — najczęstsze to lepsze dostosowanie do potrzeb biznesowych (Wielka Brytania i Stany Zjednoczone), standaryzacja i globalizacja systemów (Niemcy) oraz działania mające na celu zmniejszenie kosztów i pełne wykorzystanie funkcji i innowacji w rozwiązaniach SAP.

Respondenci zwracali także uwagę na problemy z integracją systemów i migracją danych. Dla pomyślnej transformacji środowiska SAP istotne jest wsparcie zasobów wewnętrznych, zwłaszcza w zakresie zarządzania projektami (57%) i niezbędnego podniesienia poziomu umiejętności pracowników (45%). Priorytety są różne w zależności od badanego kraju. Na przykład w Stanach Zjednoczonych najważniejsze są dobre relacje z dostawcami (47%), a w Niemczech — zarządzanie zmianami i kompleksowa analiza ich wpływu (po 47%).

Na początku 2015 r. firma Fujitsu udostępni drugą część ustaleń i zaleceń wynikających z raportu KISS, dotyczącą głównie trendów w użytkowaniu oprogramowania SAP i oczekiwań związanych z wielkimi zbiorami danych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sap-simplicity.global.fujitsu.com/Inspiring-Simplicity-In-A-Changing-World.

Cytaty

Keita Yashima, dyrektor, BAS — globalny dział dostaw rozwiązań SAP, Fujitsu

„Zinternetyzowany świat może być niepotrzebnie skomplikowany. Fujitsu wprowadza innowacje ukierunkowane na człowieka, które optymalizują inwestycje klientów w aplikacje SAP i platformę SAP HANA. Rozwiązania infrastrukturalne Fujitsu, oparte na wydajnych, zgodnych ze standardami branżowymi serwerach PRIMERGY i PRIMEQUEST, są ekonomiczne i skalowalne, co pozwala połączyć gotowość do wykonywania zadań o znaczeniu krytycznym z niskim całkowitym kosztem posiadania. Dzięki kompleksowej, globalnej ofercie usług i rozwiązań infrastrukturalnych Fujitsu firmy mogą uprościć i usprawnić swoje środowisko informatyczne, a przez to poprawić efektywność i wyniki finansowe przedsiębiorstwa”.

Cytaty z wypowiedzi respondentów

Dyrektor ds. informatycznych, energetyka, USA

„Potrzebne nam są rozwiązania, które ułatwiają transformację działalności biznesowej”.

Specjalista w dziedzinie rozwiązań SAP, handel detaliczny, Szwecja

„Jednym z ważniejszych czynników stymulujących jest zadowolenie klientów. Ponieważ oprogramowanie SAP jest zintegrowane, możemy zwiększyć sprawność naszych systemów oraz pracować na wyższym poziomie niż konkurencja”.

Dyrektor ds. informatycznych, logistyka, Niemcy

„Zawsze można zatrudnić więcej pracowników, ale myślę, że najlepszym sposobem zmniejszenia złożoności jest współpraca z kimś, kto ma już doświadczenie w takich wdrożeniach, lub z firmą konsultingową”.

Analityk aplikacji SAP, energetyka, USA

„W zarządzaniu zmianami jest jeszcze dużo do zrobienia. Eksploatacja starszych rozwiązań i wielu systemów zintegrowanych często sprawia trudności. Dla mnie była to największa przeszkoda do pokonania. Jednak po kilku miesiącach nauki i praktyki opanowaliśmy ich użytkowanie”.

Specjalista w zakresie SAP, produkcja przemysłowa, Finlandia

„Włożyliśmy dużo pracy w uświadomienie pracownikom znaczenia oprogramowania SAP dla naszej firmy. Znajomość możliwości oprogramowania pozwala łatwiej określić oczekiwania”.

Ceny i dostępność

Rozwiązania i usługi Fujitsu dotyczące oprogramowania SAP są dostępne na całym świecie. Można je zakupić bezpośrednio w firmie Fujitsu.

Przypisy

1 Raport KISS firmy Fujitsu: ‘Keeping IT Simplified and Streamlined’ to maximize the business value of SAP Applications and SAP HANA’

Firma Coleman Parkes Research otrzymała od Fujitsu zlecenie przeprowadzenia niezależnego badania wśród dyrektorów wyższego szczebla i wiceprezesów z firm zatrudniających ponad 1000 pracowników (w krajach skandynawskich ponad 750 pracowników). W październiku i listopadzie 2014 r. przeprowadzono łącznie 411 wywiadów telefonicznych w Niemczech (101), krajach skandynawskich (104), Stanach Zjednoczonych (103) i Wielkiej Brytanii (103). W badaniu uczestniczyli respondenci z różnych sektorów gospodarki, takich jak produkcja przemysłowa, usługi finansowe, artykuły konsumpcyjne/handel detaliczny, informatyka, telekomunikacja, ochrona zdrowia, energetyka, transport, sektor publiczny i przemysł motoryzacyjny.

Zasoby online

- The Fujitsu KISS Report white paper http://sap-simplicity.global.fujitsu.com/

- Fujitsu SAP solutions and services http://www.fujitsu.com/global/services/application-services/enterprise-applications/sap/solutions/

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- Follow us on LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu_poland

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 18 November, 2014