GTM-MQCD359
Skip to main content

Fujitsu ułatwia klientom czerpanie korzyści z wielkich zbiorów danych dzięki rozwiązaniu PRIMEFLEX for Hadoop

December 17, 2014

Monachium, 15 grudnia 2014 r. — W przedsiębiorstwach różnej wielkości uświadomiono sobie możliwości, jakie otwiera lepsze zrozumienie i wykorzystanie wielkich zbiorów danych, ale uczynienie pierwszych kroków w celu wdrożenia takiego rozwiązania często wiąże się ze znacznymi problemami. Firma Fujitsu pomaga stawić im czoła, wprowadzając platformę PRIMEFLEX for Hadoop — nowe dedykowane rozwiązanie opracowane w celu ułatwienia klientom korzystania z wielkich zbiorów danych oraz uzyskiwania użytecznych informacji na podstawie ich analizy.

Procesy biznesowe coraz częściej są realizowane cyfrowo, dlatego tak ważnym czynnikiem staje się uzyskiwanie informacji na podstawie analizy danych przedsiębiorstwa oraz wybranych zewnętrznych źródeł danych. Nowy zintegrowany system Fujitsu PRIMEFLEX for Hadoop zapewnia łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej dostęp do wielkich zbiorów danych. Odzwierciedla on zaangażowanie firmy Fujitsu w to, aby pomagać klientom w lepszym dostosowaniu centrów przetwarzania danych do potrzeb przedsiębiorstw.

Rozwiązanie Fujitsu jest przeznaczone dla działów finansowych, działów zarządzania infrastrukturą informatyczną i działów marketingu w firmach, ponieważ te obszary działania we wszystkich branżach mogą zyskać najwięcej w wyniku lepszego wykorzystania wielkich zbiorów danych. Dzięki integracji z wszechstronną aplikacją do analizy firmy Datameer użytkownicy mogą rozpocząć korzystanie z wielkich zbiorów danych bez angażowania pracowników działów IT w konfigurowanie złożonych i czasochłonnych procesów.

Wydajna i skalowalna platforma PRIMEFLEX for Hadoop łączy w sobie wygodę użytkowania wstępnie skonfigurowanego i przetestowanego sprzętu oraz korzyści ekonomiczne związane z oprogramowaniem typu Open Source. To najnowsze rozwiązanie w ramach nowej marki PRIMEFLEX, która obejmuje ponad 20 zintegrowanych systemów przeznaczonych do obsługi różnych obciążeń.

Firma Fujitsu opracowała platformę PRIMEFLEX for Hadoop, aby uprościć obsługę wielkich zbiorów danych i umożliwić kontrolę nad nimi. Zaawansowany, dedykowany wielofunkcyjny klaster sprzętowy zaprojektowano pod kątem integracji z dotychczasową infrastrukturą sprzętową. Umożliwia on rozproszone przetwarzanie równoległe oparte na platformie Cloudera Enterprise Hadoop. To oprogramowanie typu Open Source pozwala na gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie danych z różnych źródeł, a następnie ich połączenie ze sobą i przedstawienie całościowego obrazu na podstawie zebranych informacji.

Firma Fujitsu zapewnia swoim klientom strategiczne, wszechstronne i kompleksowe usługi doradcze, które pomagają zwiększyć efektywność wykorzystania dużych zbiorów danych, narzędzi analitycznych i platformy Hadoop. Ponadto klienci mają do dyspozycji usługi Fujitsu z zakresu integracji i konserwacji systemu, pomocy technicznej oraz zarządzania cyklem życia. Aby uprościć przetwarzanie wielkich zbiorów danych i usprawnić wdrażanie projektów, firma Fujitsu utworzyła w Europie specjalistyczne centrum, które pomaga klientom w uzyskaniu pełnych korzyści z tych projektów i oferuje wiele zintegrowanych systemów PRIMEFLEX. Należą do nich PRIMEFLEX for Terracotta BigMemory — rozwiązanie typu IMDG (In-Memory-Data Grid) i PRIMEFLEX for SAP HANA — baza danych działająca w pamięci (In-Memory Database — IMBD).

Firma Fujitsu oferuje różne wersje platformy PRIMEFLEX for Hadoop, zarówno zoptymalizowane pod kątem zadań związanych z intensywnym korzystaniem z pamięci masowej, jak i zadań wymagających zaawansowanego przetwarzania. Wszystkie rozwiązania stanowią kompletne systemy z jednym numerem katalogowym.

Cytaty

Harald Bernreuther, dyrektor ds. globalnych rozwiązań infrastrukturalnych w firmie Fujitsu

„System PRIMEFLEX for Hadoop firmy Fujitsu dostarcza niepodważalne argumenty ekonomiczne tym klientom, którzy już uświadomili sobie korzyści z dostępu do wielkich zbiorów danych, ale zrazili się ze względu na wysokie koszty i trudności we wdrożeniu analizy danych w taki sposób, aby uzyskać przydatne informacje. Tworząc dedykowany zintegrowany system PRIMEFLEX do przetwarzania wielkich zbiorów danych w postaci centrum danych przedsiębiorstwa, sprawiliśmy, że dostęp do danych oraz ich wykorzystanie są łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej”.

Dr Stefan Sauer, analityk, Uniwersytet Paderborn

„PRIMEFLEX for Hadoop to idealna platforma do wprowadzania innowacji w dziedzinie wykorzystania wielkich zbiorów danych. Na przykład w przypadku działającego w czasie rzeczywistym, opartego na analizie programu pomagającego w zakupach krytycznym elementem analizowania wielkich ilości danych i zarządzania nimi jest szybkość. W ramach powiązanych z przemysłem projektów realizowanych w kampusie Software Innovation Campus Paderborn (SICP) pomagamy opracowywać nowoczesne modele ułatwiające zakupy wszystkim typom użytkowników”.

Tim Stevens, wiceprezes ds. korporacyjnych i rozwoju w firmie Cloudera

„W związku z upowszechnianiem się rozwiązań Hadoop organizacje potrzebujące dostępu do informacji szybko wprowadzają tę platformę jako podstawę swoich centrów danych. Obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na certyfikowane rozwiązania Fujitsu dla centrów danych. Bardzo nas cieszy, że współpraca z takim partnerem jak Fujitsu zapewnia naszym wspólnym klientom dostęp do elastycznych opcji wdrażania, zarówno podstawowych produktów, jak i skalowalnych rozwiązań stelażowych i usług w chmurze”.

Kimberly Martin, wiceprezes ds. rozwoju i globalnych partnerów handlowych w firmie Datameer

„Partnerstwo firm Datameer i Fujitsu przyspiesza dostęp do informacji i pomaga klientom odkryć nowe sposoby uzyskania korzyści biznesowych z wielkich zbiorów danych. Połączenie przetestowanego, wstępnie skonfigurowanego sprzętu Fujitsu, platformy Hadoop firmy Cloudera i zaawansowanych aplikacji do analizy firmy Datameer pozwala klientom uzyskać większy zwrot z inwestycji w wielkie zbiory danych w takich dziedzinach, jak analiza klientów, analiza działalności operacyjnej oraz nowe produkty i usługi”.

Ceny i dostępność

Rozwiązanie PRIMEFLEX for Hadoop można zamówić jako gotowy do uruchomienia lokalnie, zintegrowany system począwszy od 15 grudnia 2014 roku. W 2015 roku firma Fujitsu wprowadzi do swojej oferty usługę w wersji działającej w chmurze.

Przypisy

Zintegrowany system PRIMEFLEX for Hadoop firmy Fujitsu zawiera wstępnie skonfigurowane i gotowe do uruchomienia oprogramowanie firm Cloudera i Datameer.

Oprogramowanie Cloudera Enterprise pomaga klientom lepiej wykorzystać informacje przez połączenie możliwości społeczności Open Source i przedsiębiorstwa. Zostało zaprojektowane specjalnie do użycia w środowiskach o krytycznym znaczeniu, a oprócz rozwiązania Cloudera Data Hub zawiera zaawansowane narzędzia do zarządzania systemem i danymi.

Oprogramowanie Datameer upraszcza kompleksowe środowiska przeznaczone do analizowania dużych ilości danych, przekształcając je w jedną aplikację na platformie Hadoop. Dzięki temu oprogramowaniu korzystanie z wielkich zbiorów danych jest proste dla każdego, ponieważ łączy ono w sobie funkcje samoobsługowej integracji danych, analizy i wizualizacji, a tym samym zapewnia szybki dostęp do informacji.

Zasoby online

- PRIMEFLEX for Hadoop: http://www.fujitsu.com/fts/solutions/infrastructure/integrated-system/primeflex/

- Big Data: http://www.fujitsu.com/fts/solutions/business-technology/bigdata/

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- Follow us on LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu_poland

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Date: 17 December, 2014