GTM-MQCD359
Skip to main content

Fujitsu inwestuje w chmurę, aby ułatwić klientom zwiększenie innowacyjności i prężności biznesowej

July 09, 2014

Monachium, 7 lipca 2014 r. — Po roku od globalnego zapoczątkowania inicjatywy FUJITSU Cloud Initiative firma Fujitsu jeszcze silniej angażuje się w udostępnianie klientom na całym świecie płynących z przetwarzania w chmurze korzyści — większej innowacyjności, opłacalności i prężności biznesowej. W związku z tym tworzy niezwykle szeroką ofertę obejmującą rozwiązania IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) i SaaS (Software as a Service) oraz usługi integracji przetwarzania w chmurze (Cloud Integration Services). Po podjęciu decyzji o zainwestowaniu około 2 mld USD w ciągu dwóch lat w innowacyjność biznesową i społeczną oraz zwiększenie globalnego potencjału dostaw firma Fujitsu wprowadza na rynek nowe produkty, zdobywając nowe obszary i nowych klientów.

Firma analityczna Frost & Sullivan prognozuje1, że wartość rynku przetwarzania w chmurze wzrośnie z szacunkowego poziomu 36 mld USD w roku 2013 do około 86 mld USD w roku 2016. Złożona roczna stopa wzrostu tego rynku wynosi 33,4%. Segment PaaS stale się rozwija, a SaaS jest wciąż najpopularniejszą wśród użytkowników usługą dostępną w chmurze. Przewiduje się, że usługi IaaS w latach 2013-2016 będą się rozwijać w tempie 40% rocznie.

Firma Fujitsu wspiera swoich klientów na każdym etapie wdrożenia przetwarzania w chmurze. W swojej strategii koncentruje się na rozszerzaniu oferty, ułatwianiu wdrażania technologii chmury obok tradycyjnych systemów oraz spójnym zarządzaniu hybrydowym środowiskiem informatycznym. Dzięki bogatemu doświadczeniu we wdrażaniu innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań teleinformatycznych oraz nieustannym inwestowaniu w tego rodzaju rozwiązania firma Fujitsu zdołała ujednolicić i rozszerzyć swoją globalną ofertę usług przetwarzania w chmurze o elementy opracowane i z powodzeniem wdrożone w różnych regionach na całym świecie2.

Oto najważniejsze elementy oferty:

- FUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5. Usługa dostępna globalnie, za pośrednictwem siedmiu centrów przetwarzania danych w sześciu krajach. W 2013 r. nastąpił wzrost pojemności o 38%, a w 2014 r. przewiduje się wzrost o dalsze 77% dzięki dwóm kolejnym centrom przetwarzania danych (jednemu w Wielkiej Brytanii i jednemu w Stanach Zjednoczonych). Wielu klientów chce mieć system odtwarzania po awarii obsługujący kluczowe aplikacje, często działający w tym samym kraju, a także pozwalający rozwiązać problemy z przechowywaniem danych. Nowe centra przetwarzania danych będą świadczyć usługi zaufanej chmury publicznej, co umożliwi spełnienie takich wymagań.

- FUJITSU Cloud IaaS Private Hosted. Usługa dostępna na całym świecie. W porównaniu z rokiem 2012 nastąpił wzrost pojemności o 88%. Przybyły cztery nowe centra przetwarzania danych (w Kanadzie, Tajlandii, Hiszpanii i Portugalii). Ponadto dotychczasowe centra w Australii, Chinach i Finlandii zostały rozbudowane, co umożliwiło znaczne zwiększenie sprzedaży w 2013 r., zwłaszcza na rynku północnoamerykańskim. Na rok 2014 Fujitsu planuje nowe wdrożenia usług IaaS Private Hosted w dwóch nowych lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych (na Wybrzeżu Wschodnim i Zachodnim) oraz dodatkowe wdrożenia w sześciu lokalizacjach w Europie i Azji, a także rozbudowę trzech dotychczasowych centrów.

- FUJITSU Cloud PaaS RunMyProcess. Usługa dostępna obecnie globalnie jako kluczowy składnik platformy nowej generacji oraz usług integracji systemów i outsourcingu Fujitsu, w wyniku przejęcia firmy RunMyProcess w kwietniu 2013 r. Wykorzystując platformę chmury, która usuwa bariery techniczne utrudniające transformację cyfrową, Fujitsu umożliwia klientom szybkie tworzenie nowych, połączonych systemów, które zapewniają korzyści nowego typu z digitalizacji procesów u klienta — w chmurze i w środowiskach mobilnych. Dalekowzroczność tego przejęcia i wynikające stąd możliwości udostępniania klientom Fujitsu modeli biznesowych nowej generacji zostały ostatnio docenione przez firmę Frost & Sullivan w postaci globalnej nagrody w kategorii korzyści dla klienta za rok 2014 (Frost & Sullivan 2014 Global Award for Customer Value Leadership). Wchodząca w skład grupy Fujitsu firma RunMyProcess odnotowała znaczny wzrost wielkości przedsiębiorstw wykorzystujących jej platformę. Po ostatnich wdrożeniach korzystają z niej już dziesiątki tysięcy użytkowników na całym świecie.

- FUJITSU Cloud IT Management as a Service. Usługa dostępna globalnie, jako jedyna na świecie zapewniająca ujednolicone podejście do zarządzania infrastrukturą informatyczną jako usługi (IT Management as a Service) — we współpracy z firmą CA Technologies. Obecnie dostępna jest generacja 7.5 usługi monitorowania. Latem 2014 r. będzie udostępniona nowa wersja stanowiska obsługi (Service Desk), co znacznie rozszerzy gamę oferowanych korzyści i możliwości jednolitego zarządzania usługami.

- FUJITSU Cloud Backup as a Service. Usługa udostępniana na całym świecie. Obejmuje tworzenie kopii zapasowych dla środowisk tradycyjnych oraz środowisk przetwarzania w chmurze — we współpracy z firmą EVault. Nowością jest urządzenie do ochrony danych w połączeniu z chmurą, które umożliwia przechowywanie danych w określonej lokalizacji. Pozwala to klientom spełniać konkretne wymagania dotyczące zasad nadzoru nad danymi i zgodności z przepisami oraz elastycznie stosować rozwiązanie do odtwarzania danych.

- Private Cloud Infrastructure. Zestaw zaprezentowany w listopadzie 2013 r. zostanie w 2014 r. rozszerzony o dalsze rozwiązania oparte na oprogramowaniu Fujitsu, OpenStack i VMware. Będą one dostępne jako zintegrowane systemy lub architektury referencyjne.

- FUJITSU Cloud Managed Hosting. Oferta mająca na celu zagospodarowanie kształtującego się rynku o silnych tendencjach wzrostowych. Obejmuje usługi zarządzane, które umożliwiają klientom optymalne wykorzystanie inwestycji w rozwiązania Fujitsu Cloud IaaS lub Private Cloud Infrastructures, bez potrzeby zarządzania samą infrastrukturą i powiązanymi z nią zasobami, takimi jak system operacyjny, baza danych i zabezpieczenia. Ta usługa będzie w 2014 r. dostępna w większej liczbie krajów. W krajach, w których jest już dostępna, jej popularność szybko rośnie.

- FUJITSU Cloud Integration Platform. Platforma zaprezentowana wstępnie przez Fujitsu w listopadzie 2013 r. jako rozwiązanie ułatwiające klientom zarządzanie hybrydowym środowiskiem informatycznym, obejmującym chmurę i systemy tradycyjne. FUJITSU Cloud Integration Platform umożliwi klientom wdrożenie potrzebnych usług przetwarzania w chmurze, świadczonych przez Fujitsu lub inne firmy, a następnie agregację i integrację współistniejących systemów opartych na chmurze i zainstalowanych na miejscu oraz spójne zarządzanie nimi. Rozwiązanie to umożliwi stosowanie wymaganych poziomów nadzoru i kontroli do wszystkich usług informatycznych przy znacznie zmniejszonych kosztach zarządzania operacyjnego. Fujitsu planuje stopniowe upowszechnienie tej platformy na całym świecie z wykorzystaniem programu Early Adopter (dla najbardziej zainteresowanych klientów).

Cytaty

Cameron McNaught, wiceprezes ds. rozwiązań w dziale dostaw globalnych, Fujitsu

„Fujitsu dąży do urzeczywistnienia wizji inteligentnego społeczeństwa ukierunkowanego na człowieka, w którym innowacje społeczne i biznesowe są stymulowane przez inteligentne wykorzystywanie technologii teleinformatycznych. Uważamy chmurę za naturalną platformę udostępniania tych nowych typów aplikacji. Odzwierciedleniem tego jest zarówno rosnąca popularność chmury, jak i traktowanie jej przez wielu dyrektorów ds. informatycznych jako standardowego elementu modeli świadczenia usług informatycznych. Zdajemy sobie sprawę, że jeden dostawca usług przetwarzania w chmurze nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb klientów. Dlatego inwestujemy w nasze usługi integracji”.

Alexander Michael, dyrektor ds. doradztwa w zakresie teleinformatyki, Frost & Sullivan

„Firma Fujitsu, dzięki swojej bogatej, atrakcyjnej ofercie, zdobyła silną pozycję na światowym rynku usług przetwarzania w chmurze, mimo ostrej konkurencji. Inicjatywa Fujitsu Cloud Initiative tworzy nowy obraz przetwarzania w chmurze — umożliwia zarządzanie usługami tradycyjnymi i działającymi w chmurze oraz jest dostępna w środowisku lokalnym lub w chmurze. Rozwiązania firmy Fujitsu wykorzystują jej 25 centrów przetwarzania w chmurze i 32 platformy, dobrze przygotowane usługi pomocy, wiedzę i doświadczenie we wprowadzaniu innowacji oraz pozycję lidera rynku usług przetwarzania w chmurze. Przedsiębiorstwa stojące przed wyborem dostawcy usług przetwarzania w chmurze stanowczo powinny brać pod uwagę firmę Fujitsu z uwagi na jej kompleksową ofertę i wyjątkowo atrakcyjne rozwiązania. Fujitsu może wspomóc swoich klientów na każdym etapie wdrożenia przetwarzania w chmurze, od wykorzystywania chmur publicznych po budowę złożonych środowisk informatycznych. Dodatkowym atutem firmy są szerokie możliwości integracji”.

Dostępność

Wiele usług przetwarzania w chmurze firmy Fujitsu jest już dostępnych na całym świecie. Ceny są uzależnione od konkretnych projektów i różnią się w poszczególnych regionach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z działem sprzedaży bezpośredniej firmy Fujitsu (Fujitsu Direct Sales).

Przypisy

1 Artykuł przeglądowy firmy Frost & Sullivan: Cloud Computing: Creating Value for Business across the Globe, we współpracy z Fujitsu, kwiecień 2014 r.,
http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/wp-frostsullivan-fujitsu-cloud.pdf

2 Firma Fujitsu uruchomiła w różnych regionach Centra Ofertowe, przy wyborze lokalizacji kierując się dostępnością pracowników o niezbędnych kompetencjach i doświadczeniu, a także dojrzałością rynku. Przykłady: Mobile/Finlandia, IaaS Trusted Public S5/Japonia, BaaS/Wielka Brytania, IaaS Private Hosted/Australia.

Zasoby online

- Fujitsu Cloud Services and Solutions: http://www.fujitsu.com/global/solutions/cloud/

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Date: 09 July, 2014