GTM-MQCD359
Skip to main content

Fujitsu dostarczy wydajne rozwiązanie obliczeniowe i usługi Uniwersytetowi Króla Abdulaziza

September 30, 2014

Monachium, 22 września 2014 r. — Firma Fujitsu poinformowała, że podczas uroczystej ceremonii w mieście Dżudda w Arabii Saudyjskiej podpisała umowę z Uniwersytetem Króla Abdulaziza (KAU). W oparciu o zawarte porozumienie przedsiębiorstwo wdroży na uczelni nowe rozwiązanie do wydajnych obliczeń (High Performance Computing — HPC) i będzie świadczyć powiązane z nim usługi.

Nowy system HPC o nazwie „Aziz” będzie składał się przede wszystkim z klastra serwerów FUJITSU PRIMERGY CX250 S2 x86 i systemu pamięci masowej obejmującego modele z serii FUJITSU ETERNUS. Fujitsu będzie też świadczyć szereg kompleksowych usług, takich jak codzienne zarządzanie eksploatacją i obciążeniem operacyjnym systemu — wszystkim tym zajmie się wykwalifikowany personel.

KAU zamierza wykorzystać system Aziz do rozszerzenia swoich możliwości badawczych w wielu obszarach naukowych. Uczelnia chce również zaoferować usługi HPC w chmurze innym podmiotom edukacyjnym, rządowym i komercyjnym w regionie.

Kontekst

KAU to największa uczelnia wyższa w Arabii Saudyjskiej. Studiuje tu ponad 160 000 młodych ludzi. Instytucja zatrudnia też 40 000 członków kadry naukowej i pracowników administracyjnych. Pod względem technologicznym uniwersytet jest wzorcem dla ponad 15 uczelni w kraju. Oferuje też usługi doradcze dla innych segmentów w regionie. Inwestycja w nowy system HPC ma pomóc uczelni we wzmocnieniu jej roli technologicznego lidera w Arabii Saudyjskiej.

Podczas określania specyfikacji nowego systemu HPC konkretne wymagania zostały zgłoszone przez takie jednostki naukowe uczelni jak Wydziały Projektów Środowiskowych, Meteorologii, Środowiska i Rolnictwa na Terenach Suchych, Obliczeń Komputerowych i Technologii Informatycznych oraz Badań nad Genomem. Aby zaspokoić przedstawione potrzeby, firma Fujitsu przygotowała zintegrowane, gotowe do pracy klastrowe rozwiązania HPC zoptymalizowane pod kątem uniwersytetu. Przedsiębiorstwo świadczy też usługi doradcze i współpracuje z agencjami rządowymi pod kątem planowania i rozwiązywania problemów w oparciu o wyniki bardzo skomplikowanych eksperymentów, w szczególności analiz dotyczących zmian środowiskowych i dokładności prognoz meteorologicznych. Uniwersytet KAU będzie mógł rozszerzyć swoje możliwości badawcze w dziedzinie inżynierii, nanotechnologii i symulacji, a także poszerzyć zakres prowadzonych eksperymentów edukacyjnych.

Przegląd systemu

Rozbudowany klaster HPC składa się z 496 serwerów PRIMERGY CX250 S2 i czterech serwerów PRIMERGY CX270 S2 x86. Teoretyczna wydajność maksymalna systemu to 230 teraflopów (TFLOPS) (*1). Jako systemy peryferyjne zastosowanych zostanie 30 serwerów PRIMERGY RX300 S8 x86. Do środowiska podłączona jest też tymczasowa dyskowa pamięć masowa o pojemności 2 PB, składająca się z 55 modułów ETERNUS DX200 S3 ze skalowalnym systemem plików FEFS umożliwiającym przetwarzanie równoległe (*2). Dodatkowe urządzenie ETERNUS CS8400 V6 z taśmowym systemem pamięci masowej oferuje 6 PB oddzielnej pamięci masowej na potrzeby archiwizacji.

Fujitsu dostarczy nie tylko sprzęt, ale także usługi serwisowe i szkoleniowe. Firma zadba ponadto o usługi, które mają pomóc w zacieśnieniu współpracy między instytucjami na całym świecie przez połączenie zasobów oddalonych od siebie podmiotów z usługami HPC, udostępnianymi w chmurze w nowym systemie KAU.

Cytaty

dr Abdulfattah Mashat, wiceprezes ds. rozwoju Uniwersytetu Króla Abdulaziza

„Aby zdobyć to prestiżowe zlecenie, firma Fujitsu musiała spełnić zróżnicowane, niełatwe wymagania w dziedzinie HPC, jakie postawiły przed nią takie jednostki naszego Uniwersytetu jak Wydziały Projektów Środowiskowych, Meteorologii, Środowiska i Rolnictwa na Terenach Suchych, Obliczeń Komputerowych i Technologii Informatycznych oraz Badań nad Genomem. Firma Fujitsu zaoferowała nam zintegrowane, gotowe do pracy rozwiązania klastrowe HPC, zoptymalizowane pod kątem wyjątkowych potrzeb naszej uczelni. Co więcej, zaoferowane nam usługi doradcze i współpraca z agencjami rządowymi pod kątem planowania i rozwiązywania problemów w oparciu o wyniki bardzo skomplikowanych eksperymentów — w szczególności analiz dotyczących zmian środowiskowych i dokładności prognoz meteorologicznych — pozwolą zagwarantować, że wdrożenie tego rozwiązania przyniesie oczekiwane rezultaty”.

Masahiko Yamada, prezes działu technicznych rozwiązań obliczeniowych w firmie Fujitsu

„Fujitsu stara się wykorzystywać swoją technologię superkomputerową, aby przyczynić się do budowania społeczeństwa dobrobytu, w którym ludzie będą żyli w poczuciu bezpieczeństwa. Z dumą oferujemy uniwersytetowi KAU nowy system superkomputerowy oparty na naszym szerokim doświadczeniu w dziedzinie HPC, a także naszym know-how w dziedzinie usług i wsparcia. Uczelnia ocenia system bardzo pozytywnie. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie to przyniesie korzyści w obszarze zaawansowanych badań i działań edukacyjnych w wielu dziedzinach naukowych i technologicznych nie tylko w Arabii Saudyjskiej, ale także na całym świecie”.

Zasoby online:

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter:m/Fujitsu_TS” http://www.twitter.com/Fujitsu_TS

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Fujitsu on Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Fujitsu media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

- Fujitsu newsroom: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Date: 30 September, 2014