GTM-MQCD359
Skip to main content

Fujitsu ustanawia nowy rekord w testach wydajności z zastosowaniem serwerów PRIMEQUEST

May 29, 2014

Monachium, 28 maja 2014 r. — Firma Fujitsu poinformowała o nowych rekordach świata w testach wydajności dotyczących wirtualizacji centrum przetwarzania danych i przetwarzania transakcji online. Dowodzą one, że jej serwery PRIMERGY i nowe systemy o znaczeniu krytycznym są dominują na rynku pod względem wydajności. Nowe testy wzorcowe VMware VMmark1, przeprowadzone z użyciem dobranych konfiguracji z serwerem FUJITSU PRIMEQUEST 2800E, uwidoczniają prymat Fujitsu w dziedzinie wirtualizacji w kilku klasach podstawowych.

PRIMEQUEST 2800E ustanawia rekordy także w konfiguracjach typu „uniform-hosts” jako najlepszy serwer dwugniazdowy wykorzystujący cztery partycje dwuczęściowe w jednym systemie2. Ponadto serwer ten pobił rekord świata w teście VMmark z czterema partycjami czteroczęściowymi w dwóch serwerach3. Wyniki te potwierdzają możliwość osiągnięcia znakomitej elastyczności i efektywności z zastosowaniem partycjonowania sprzętowego oraz dużą przewagę firmy Fujitsu nad jej najbliższymi konkurentami.

Oprócz tego PRIMEQUEST 2800E ustanowił nowy rekord świata w teście TPC-E4, uzyskując wynik 8582,52 tpsE i wskaźnik cena/wydajność 205,43 USD/tpsE (dane dostępne 1 maja 2014 r.).

Te imponujące wyniki serwera PRIMEQUEST 2800E dowodzą, że jest to idealny system do wykonywania aplikacji o znaczeniu krytycznym, obsługi dużych baz danych i analizy w czasie rzeczywistym. Zadania te wymagają wysokiej wydajności oraz dostępności porównywalnej z systemami uniksowymi. Te zaawansowane funkcje zapewniają wyjątkową niezawodność platformy, z innowacyjnym zapobieganiem błędom i funkcjami samouzdrawiania — przy elastyczności i niskich kosztach architektury x86.

Przypisy

1) Wyniki testu VMmark zostały uzyskane przez systemy Fujitsu PRIMEQUEST 2800E. Pełne wyniki testu, w tym specyfikację systemu, szczegółowe informacje i aktualne rezultaty, można znaleźć pod adresem http://www.vmware.com/a/vmmark/. Porównanie odzwierciedla stan na dzień 1 kwietnia 2014 r.

2) Wynik testu VMmark 38,86 @ 32 tiles został uzyskany przez cztery hosty (zrealizowane jako całkowicie niezależne partycje w jednym systemie PRIMEQUEST 2800E), każdy z 512 TB pamięci, z procesorami Intel® Xeon® E7-8890 v2. Pełne wyniki testu, w tym specyfikację systemu, szczegółowe informacje i aktualne rezultaty, można znaleźć pod adresem http://www.vmware.com/a/assets/vmmark/pdf/2014-04-01-Fujitsu-PRIMEQUEST2800E-32.pdf . Porównanie odzwierciedla stan na dzień 1 kwietnia 2014 r.

3) Wynik testu VMmark 70,73 @ 60 tiles został uzyskany przez cztery hosty (zrealizowane jako całkowicie niezależne partycje w dwóch systemach PRIMEQUEST 2800E), każdy z 1 TB pamięci, z procesorami Intel® Xeon® E7-8890 v2. Pełne wyniki testu, w tym specyfikację systemu, szczegółowe informacje i aktualne rezultaty, można znaleźć pod adresem http://www.vmware.com/a/assets/vmmark/pdf/2014-04-01-Fujitsu-PRIMEQUEST2800E-60.pdf . Porównanie odzwierciedla stan w dniu 1 kwietnia 2014 r. Informacje o teście VMmark i zasadach jego stosowania można znaleźć pod adresem http://www.vmware.com/products/vmmark. VMware i VMmark są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy VMware Inc. VMware® VMmark™ jest produktem firmy VMware Inc.

4) Wynik TPC-E został uzyskany przez jeden serwer Fujitsu PRIMEQUEST 2800E z 4 TB pamięci i procesorami Intel® Xeon® E7-8890 v2. Pełne wyniki testu, w tym specyfikację systemu i szczegółowe informacje, można znaleźć pod adresem http://www.tpc.org/tpce/results/tpce_result_detail.asp?id=114041401. Porównanie odzwierciedla stan na dzień 14 kwietnia 2014 r. Aktualne wyniki testu TPC-E można znaleźć pod adresem http://www.tpc.org/tpce/results/tpce_perf_results.asp. TPC, TPC Benchmark, TPC-E i tpsE są znakami towarowymi organizacji Transaction Processing Performance Council.

 

Zasoby online

- FUJITSU Server PRIMEQUEST 2800E mission-critical: http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/servers/mission-critical/

- Fujitsu blog: http://blog.ts.fujitsu.com

- Fujitsu on Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_Global

- LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/fujitsu

- Facebook: http://www.facebook.com/FujitsuICT

- Media server: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php

Fujitsu newsroom:

http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Date: 29 May, 2014