GTM-MQCD359
Skip to main content

Fujitsu będzie realizować projekt RFID Integrated Labels zlecony przez Airbus

May 16, 2014

Tokio, 14 maja 2014 r. — Firma Fujitsu Limited poinformowała, że została wybrana przez Airbus S.A.S. na wykonawcę rozwiązania RFID do projektu Airbus RFID Integrated Labels. Projekt ten umożliwi znakowanie najważniejszych części samolotów za pomocą etykiet RFID od fazy produkcyjnej wszystkich samolotów Airbus, co pozwoli na indywidualne, dokładne śledzenie poszczególnych części.

Dzięki temu firma Airbus i jej dostawcy części będą mogli śledzić każdy element od jego wyprodukowania do obsługi serwisowej. Zwiększy to przejrzystość łańcucha dostaw i widoczność części do samolotów.

Wprowadzenie

Jeden samolot może się składać z kilku milionów osobnych części, zatem precyzyjne zarządzanie częściami ma w branży lotniczej kluczowe znaczenie. Każdy proces, w którym dana część uczestniczy w swoim kilkudziesięcioletnim cyklu życia, od produkcji po serwisowanie i utylizację, powinien być monitorowany. Problem ten jeszcze bardziej komplikuje fakt, że branża lotnicza obejmuje też dostawców części, producentów kadłubów samolotów, linie lotnicze oraz firmy zajmujące się konserwacją, naprawami i przeglądami (Maintenance, Repair and Overhaul — MRO), a więc proces śledzenia powinien obejmować wiele firm, a nawet wiele krajów. Prowadzi to często do strat, powodowanych na przykład przez utrzymywanie nadmiernych zapasów części. Ponadto dbanie o to, aby każda z licznych części była w trakcie obsługi serwisowej wymieniana na właściwy element, jest bardzo pracochłonnym zadaniem dla techników. Wprawdzie w branży lotniczej występuje pilna potrzeba zmniejszania kosztów, aby można było konkurować z innymi rodzajami transportu, ale jednocześnie śledzenie części i obsługa serwisowa muszą być realizowane w sposób bezpieczny.

Aby poprawić przejrzystość i widoczność dostaw części w swoim łańcuchu, firma Airbus zaczęła w 2009 r. stosować etykiety na częściach nowoczesnego samolotu średniej wielkości A350 XWB. W październiku 2012 r. rozszerzyła ich stosowanie na wszystkie samoloty Airbus. W styczniu 2013 r. firma postanowiła przyspieszyć prace nad projektem „Airbus RFID Integrated Label”, którego celem jest zastąpienie dotychczasowych etykiet z nazwami znacznie ułatwiającymi śledzenie etykietami RFID.

Projekt RFID Integrated Labels

W ramach tego projektu Airbus będzie umieszczać znaczniki Fujitsu RFID na najważniejszych częściach wszystkich samolotów Airbus. Dzięki temu firma Airbus i jej dostawcy części będą mogli potwierdzać informacje o produkcji i serwisowaniu dotyczące poszczególnych części samolotu. Ponadto możliwość sprawdzenia stanów magazynowych każdej części w dowolnym czasie pozwala uruchomić proces uzupełniania, co skraca czas realizacji dostaw, eliminuje zaopatrzenie nadmiarowe i optymalizuje poziom zapasów.

Rozwiązania RFID Integrated Labels firmy Fujitsu

Rozwiązania Fujitsu RFID Integrated Labels spełniają wymagania SAE AS5678 (*1), rygorystycznego standardu jakości części samolotów, oraz standardu formatu danych w branży lotniczej, ATA Spec 2000 wersja 2013 (*2). Etykiety są dostępne w dwóch typach — z pamięcią 1 kB i 8 kB — oraz trzech wielkościach (duża, średnia i mała). Używane są etykiety z elementami metalowymi i niemetalowymi. Mogą one być wykorzystywane w przypadku części wytwarzanych przez setki producentów na całym świecie. Zasięg odczytu wynosi około 1,5 m. Etykiety działają w zakresach częstotliwości używanych w Stanach Zjednoczonych i w Europie.

Fujitsu pracuje także nad rozszerzeniem swojej oferty o takie rozwiązania, jak czytniki RFID, urządzenia kodujące i drukujące oraz integracja z dotychczasowymi systemami ERP. Powinno to doprowadzić do poprawy widoczności operacji związanych z częściami w całej branży lotniczej obejmującej dostawców części, producentów samolotów, linie lotnicze i firmy świadczące usługi MRO. Więcej informacji: http://www.fujitsu.com/global/solutions/ait/.

Firma Fujitsu już przyjmuje zamówienia na etykiety i produkty związane, które będą dostępne na rynku od 1 czerwca 2014 r.

Fujitsu z zadowoleniem nawiązuje współpracę z firmą Airbus jako jej strategiczny partner. Pozwoli to przyspieszyć wdrożenie technologii RFID w branży lotniczej.

Dalsze informacje

Airbus: http://www.airbus.com/

Słownik i uwagi

1. Standard SAE AS5678

Opublikowany przez Society of Automotive Engineers (SAE) w grudniu 2006 r. Jest to standard definiujący warunki środowiskowe i metody testowania pasywnych etykiet RFID używanych w branży lotniczej. Stowarzyszenie SAE zdefiniowało specyfikacje użytkowania etykiet RFID dla trzech rodzajów warunków środowiskowych: standardowych (Standard), surowych (Robust) i trudnych (Harsh).

2. Standard ATA Spec 2000 ver 2013

Standard opublikowany przez Airlines for America, który definiuje wymianę informacji i sekwencje przetwarzania informacji dotyczących charakterystyki materiałowej i niezawodności części samolotowych. W rozdziale 9 zostały określone wymagania dotyczące kodów paskowych, kodów 2D i znaczników RFID umieszczanych na częściach samolotów.

Informacje o firmie Fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 159.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,8 biliony jenów (US $ 40mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2014 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.


Informacje o regionie Fujitsu EMEIA

Na terytoriach Europy, Bliskiego Wschodu, Indii oraz Afryki (EMEIA), Fujitsu jest wiodącą firmą branży ICT (Information and Communication Technology) oferującą pełne portfolio produktów technologicznych dla biznesu oraz rozwiązań i usług, począwszy od urządzeń dla stanowisk pracy, poprzez rozwiązania dla centrów danych, po usługi zarządzane oraz rozwiązania i oprogramowanie chmurowe. Wizją Fujitsu jest dostarczanie rozwiązań dla Inteligentnego Społeczeństwa ukierunkowanych na człowieka, których wartość kreowana jest poprzez połączenie wydajności infrastruktury i udostępnienie narzędzi do realizacji przedsięwzięć oraz kreatywne definiowanie nowych form inteligencji. W EMEIA Fujitsu zatrudnia około 26 000 osób. Więcej informacji znajduje się na stronach ts.fujitsu.com/aboutus.

Wszystkie inne nazwy firm lub produktów wymienione w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Informacje zawarte w niniejszej informacji prasowej są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Kontakt z mediami

Fujitsu
Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 558 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Date: 16 May, 2014