GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2013 >
  7. Wyniki tegorocznych badań Fujitsu w europejskim sektorze handlu detalicznego: Europejscy detaliści mają dylemat pomiędzy podnoszeniem wydajności operacyjnej a poprawą obsługi klienta

Wyniki tegorocznych badań Fujitsu w europejskim sektorze handlu detalicznego: Europejscy detaliści mają dylemat pomiędzy podnoszeniem wydajności operacyjnej a poprawą obsługi klienta

Targi CeBIT, Hanower / Monachium, June 02, 2013

18 czerwca 2013r. Firma Fujitsu poinformowała o dylemacie detalistów z całej Europy, którzy zdają sobie sprawę, że nie są w stanie osiągnąć jednocześnie obu swoich najważniejszych celów: zwiększenia wydajności operacyjnej i poprawy obsługi klienta. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Fujitsu1 wśród kadry zarządzającej europejskich przedsiębiorstw z branży handlu detalicznego, dla niemal 60% respondentów skuteczność sprzedaży jest równie ważna jak obsługa klienta w coraz bardziej wielokanałowym środowisku, co podkreśla zasadnicze wyzwanie, przed którym stoją sprzedawcy. Fujitsu jest jednym z trzech największych dostawców rozwiązań i usług dla sektora handlu detalicznego. Współpracuje z ponad 500 firmami i 82 000 sklepów na całym świecie.


Wyniki tegorocznych badań przeprowadzonych na zlecenie Fujitsu w europejskim sektorze handlu detalicznego (Fujitsu Pan-European Retail Survey 2013) pokazują, jak będzie wyglądać przyszłość sklepów w zmieniającym się środowisku. Kierownicy stoją przed wyzwaniami takimi jak stymulowanie wzrostu sprzedaży i zarządzanie personelem. Jednocześnie muszą zadbać o spójny widok danych dotyczących klientów we wszystkich kanałach, a także uświadomić sobie, jak wykorzystać innowacje technologiczne do oferowania wielokanałowych rozwiązań zapewniających lepszą obsługę klienta w atrakcyjnej cenie.


Detaliści często mają do czynienia z presją finansową w związku z kosztami przestrzeni handlowej, magazynów i personelu. Ważnym wnioskiem z badań Fujitsu jest duże znaczenie stymulowania wzrostu sprzedaży przez zarządzanie umiejętnościami pracowników i ich rozwój. Kierownicy wykorzystują dziś do oceny wydajności sklepu liczne wskaźniki; najczęściej — w 60% ankietowanych firm — są to wskaźniki odnoszące się do marży handlowej. Badanie potwierdza, że najliczniejsza grupa (63%) respondentów za swoje największe wyzwanie uważa zwiększenie poziomu i skuteczności sprzedaży2.


Niemal 60% ankietowanych liczy na korzyści z rozwiązań technologicznych do oferowania usług internetowych — dotyczy to przede wszystkim firm międzynarodowych i większych sprzedawców żywności. Dla firm międzynarodowych równie ważna jest też możliwość sprzedaży za pośrednictwem telefonów komórkowych.


Największy rozdźwięk między wydajnością a obsługą klienta widać w przypadku dużych sprzedawców żywności, którzy uważają, że wszystkie technologie samoobsługowe i hybrydowe znacznie przyczyniają się do zwiększenia wyników sklepu (ponad 60%), a zarazem podnoszą wartość firmy (ok. 65%). Dla porównania, przedstawiciele innych segmentów branży detalicznej sądzą, że technologie te wpływają w większym stopniu na obsługę klienta (50–60%), w mniejszym natomiast na wyniki firmy (ok. 30%). Wiąże się to być może z faktem, że trudno jest w takich projektach określić związek przyczynowo-skutkowy.


W ramach projektów w dziedzinie technologii do obsługi sklepów powstają wielokanałowe rozwiązania detaliczne — tradycyjny sklep nie jest już jedynym miejscem, w którym klienci dokonują zakupów.


71% ankietowanych uważa jednak, że technologia odegra główną rolę w zrewolucjonizowaniu zakupów w sklepach tradycyjnych, które pozostaną centrum pozwalającym nawiązać kontakt z klientem.


Choć detaliści zdają sobie sprawę, że najwyższej klasy obsługa klienta to najlepszy sposób na zbudowanie lojalności konsumentów, kwestie finansowe powstrzymują wiele firm od podjęcia działań w tej dziedzinie.


Aby wesprzeć przedsiębiorstwa stojące przed opisywanym dylematem, firma Fujitsu opracowuje nową generację elastycznych systemów do obsługi sprzedaży detalicznej, które mają pomóc sprostać zmieniającym się warunkom rynkowym i potrzebom klientów. Kompleksowe podejście Fujitsu pozwala spełnić wyjątkowe wymagania wszystkich sektorów handlu detalicznego i rynków o różnym poziomie dojrzałości. Rozwiązania Fujitsu Retail Solutions obejmują zarówno wstępne konsultacje, jak i opracowanie oraz wdrożenie kompletnego systemu łącznie z kasami, a także wsparcie w postaci usług zarządzanych pozwalających detalistom działać bez przestojów również w trakcie wdrożenia.


Cytat
Richard Clarke, wiceprezes odpowiedzialny za globalną strategię dla sektora handlu detalicznego w firmie Fujitsu


„Zadania detalistów — kupno i sprzedaż, łańcuch dostaw, działalność detaliczna i zarządzanie transakcjami — nie polegają już tylko na posiadaniu sklepu, towaru do sprzedaży i kasy. To raczej prowadzenie klientów przez ich ‘zakupową podróż’ — na ich warunkach, a często za pośrednictwem ich własnych urządzeń (takich jak smartfon) i ich własnych możliwości, w oparciu o ich wiedzę o produkcie lub kontakty społecznościowe. Rozwiązania Fujitsu Retail Solutions pomagają detalistom w rozpoczęciu zmiany modelu biznesowego, aby mogli dostosować się do klientów, a nie tylko do swoich sklepów”.


Cytaty z wypowiedzi anonimowych respondentów (jako lokalizację podano kraj; wszyscy respondenci zajmują stanowiska w międzynarodowych centralach firm)
Wiceprezes, Belgia


„Naszym największym wyzwaniem jest zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnym obniżeniu kosztów”.


Kierownik ds. systemu i organizacji, Francja


„Prawdziwym priorytetem jest optymalizacja zatrudnienia, a zarazem utrzymanie odpowiedniego poziomu bliskości z klientem”.


Dyrektor ds. informatycznych, Niemcy


„Potrzebujemy więcej informacji, bo właśnie na tym polega walka w cyfrowym świecie: na gromadzeniu i porównywaniu danych”.


Dyrektor ds. informatycznych w przedsiębiorstwie handlu detalicznego, Wielka Brytania


„Musimy znaleźć skuteczniejsze sposoby na zarządzanie niezwykle złożonymi relacjami z klientami, w tym również na zwiększenie intensywności kontaktu za pośrednictwem sieci społecznościowych”.


Dyrektor ds. technologicznych, Włochy


„Ściślejsza i łatwiejsza integracja między naszymi sieciami fizycznymi a sieciami opartymi na Internecie nabiera coraz większego znaczenia”.


Uwagi dla redaktorów
1 Badania Fujitsu w europejskim sektorze handlu detalicznego w 2013 r. (Fujitsu Pan-European Retail Survey 2013)


Przyszłość sklepów w środowiskach wielokanałowych: Jak przekuć dzisiejsze problemy w jutrzejsze sukcesy, zwiększając wydajność sklepu i poprawiając jakość obsługi klientów?
Firma Fujitsu zleciła firmie Novametrie, która specjalizuje się w badaniach liderów opinii, przeprowadzenie niezależnego badania wśród dyrektorów wyższego szczebla przedsiębiorstw handlu detalicznego z Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i innych krajów (w wielu z nich mają siedzibę przedstawiciele centrali). W okresie od września do listopada 2012 r. firma Novametrie przeprowadziła 20 wywiadów jakościowych (bezpośrednich i telefonicznych), a w styczniu i lutym 2013 r. — 161 wywiadów ilościowych (online).


<2 Ilustracja: Wyzwanie dla detalistów: sprzedawać więcej i lepiej


Rozwiązania Fujitsu dla sektora handlu detalicznego
Sektor handlu detalicznego zmienia się w niewyobrażalnym tempie. Ekspansja międzynarodowa, zakupy wielokanałowe, urządzenia mobilne i inteligentne technologie zaplecza wpływają na oczekiwania i doświadczenia kupujących, modele operacyjne sklepów i wyniki firm. Aby dotrzymać kroku tym zmianom, osiągać zyski i zwiększać wydajność, dyrektorzy przedsiębiorstw handlu detalicznego muszą zaoferować klientom zróżnicowane sposoby obsługi.


Fujitsu pomaga takim firmom, oferując im technologie informatyczne podnoszące poziom obsługi klienta i ogólną wydajność. Mamy w tym sektorze 30 lat doświadczenia, które zdobyliśmy, współpracując z ponad 500 klientami i 82 000 sklepów. Chcemy ułatwić detalistom wprowadzenie zróżnicowanych modeli sprzedaży zwiększających ich przychody i wydajność operacyjną oraz zadowolenie klientów.


Dostarczamy detalistom wydajne rozwiązania sprzętowe i zintegrowane aplikacje najwyższej klasy. Zapewniamy serwis produktów różnych producentów przez cały cykl ich użytkowania. Pomagamy firmom na całym świecie spełnić obietnicę marki i zwiększyć wydajność.


Nasza oferta obejmuje zarówno sferę kontaktów z klientami, jak i zaplecza. Są to w szczególności rozwiązania do punktów sprzedaży, rozwiązania mobilne i samoobsługowe, kompleksowe aplikacje dla przedsiębiorstw handlu detalicznego (narzędzia do analizy danych biznesowych, narzędzia zwiększające lojalność klientów i dynamiczne media cyfrowe) oraz pakiet zarządzanych usług informatycznych obejmujących sklep, sieci, aplikacje i infrastrukturę.


Fujitsu jest nowym liderem w dziedzinie technologii przetwarzania w chmurze oraz sposobów jej wykorzystania w sektorze handlu detalicznego.


Zasoby dostępne online
Rozwiązania Fujitsu dla sektora handlu detalicznego: http://www.fujitsu.com/fts/solutions/industry/retail/

Artykuł przeglądowy: Retailing Without Walls (Handel detaliczny bez ograniczeń)

Broszura: Fujitsu in Retail – Driving the Change (Fujitsu jako pionier zmian w sektorze handlu detalicznego)

Zdjęcia i serwer multimediów Fujitsu:: http://mediaportal.ts.fujitsu.com/pages/portal.php


• Blog Fujitsu: http://blog.ts.fujitsu.com/

• Fujitsu na Twitterze: http://www.twitter.com/Fujitsu_TS

• Fujitsu na Facebooku: http://www.facebook.com/face2fujitsu

• Aby mieć regularny dostęp do najnowszych informacji, warto dodać do zakładek redakcję informacyjną Fujitsu: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx

Informacje dla prasy Fujitsu Technology Solutions

Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 588 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 170.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,4 biliony jenów (US $ 47 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak też małe i średnie firmy oraz klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fujitsu.com/fts/about.

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Podane informacje są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Date: 02 June, 2013
City: Targi CeBIT, Hanower / Monachium