GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. O Fujitsu >
 3. Resources >
 4. News >
 5. Press releases >
 6. 2013 >
 7. Usługa Extended Managed Mobile Service umożliwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi w całym przedsiębiorstwie

Usługa Extended Managed Mobile Service umożliwia zarządzanie urządzeniami mobilnymi w całym przedsiębiorstwie

Targi CeBIT, Hanower / Monachium, October 08, 2013

Warszawa, 08 października 2013 r. — Firma Fujitsu pomaga przedsiębiorstwom zwiększyć wydajność pracowników dzięki usłudze Managed Infrastructure Service Managed Mobile, zapewniającej dostęp do bezpiecznych danych, aplikacji i funkcji komunikacji. Rozwiązanie to, którego pierwsza wersja została wprowadzona w 2009 r., rozszerza funkcjonalność i pozwala przejść od zarządzania urządzeniami mobilnymi do mobilnego rozwiązania klasy korporacyjnej.

Konsumeryzacja urządzeń informatycznych stanowi wyzwanie dla pracodawców i działów informatycznych, ponieważ zacierają się granice pomiędzy pracą a życiem prywatnym pracowników. Pionierska usługa Managed Mobile firmy Fujitsu stanowi odpowiedź na związane z tym problemy z bezpieczeństwem i zgodnością z przepisami, które dotychczas ograniczały możliwość korzystania z prywatnych urządzeń do celów służbowych (BYOD) i wprowadzania urządzeń mobilnych w przedsiębiorstwie. Za pomocą tych rozwiązań Fujitsu pomaga klientom utrzymać przewagę nad konkurencją dzięki zapewnieniu ich pracownikom bezpiecznego dostępu do korporacyjnych aplikacji i danych.

Przedsiębiorstwa są obecnie w stanie bezpiecznie korzystać z technologii mobilnych do rozwoju swojej działalności, natomiast pracownicy mogą w wydajny i bezpieczny sposób używać urządzeń i aplikacji, które najlepiej zaspokajają ich potrzeby. Jest to możliwe dzięki opartemu na rolach podejściu firmy Fujitsu do wdrożenia wszystkich typów urządzeń, zarządzania nimi i zapewnienia ich bezpieczeństwa. Pełny obraz wszystkich urządzeń mobilnych stanowi istotną zmianę w porównaniu z poprzednimi metodami skoncentrowanymi na poszczególnych urządzeniach.

Usługa Fujitsu Managed Mobile umożliwia przedsiębiorstwom, które chcą zwiększyć wydajność, rozszerzenie ich strategii mobilnej o BYOD. Informacje są udostępniane w dowolnym miejscu i czasie, zgodnie z procedurami obowiązującymi w przedsiębiorstwie. Jest to wysoko skalowane rozwiązanie klasy korporacyjnej uzupełnione o usługi Fujitsu Managed Services. Zapewnia najwyższą jakość, w tym najlepsze na rynku zarządzanie środowiskami przetwarzania w chmurze i obsługę użytkowników końcowych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Bogata wiedza Fujitsu w zakresie bezpieczeństwa informacji i doświadczenie w środowisku chmury pozwala klientom uwolnić dużą część zasobów i skupić się na swojej podstawowej działalności.

Usługa Fujitsu Managed Mobile wykorzystuje technologię Citrix XenMobile Enterprise v8.5. Technologia ta umożliwia firmie Fujitsu integrację z innymi rozwiązaniami do wirtualizacji pulpitów. Zapewnia to całemu przedsiębiorstwu dostęp do informacji, które są zsynchronizowane i jednolicie prezentowane — niezależnie od urządzenia, systemu operacyjnego czy lokalizacji użytkownika. Co ważne, usługa Fujitsu Managed Mobile w bezpieczny sposób oddziela dane osobiste od korporacyjnych, zmniejszając w ten sposób ryzyko utraty tych ostatnich.

Innowacje Fujitsu w tej dziedzinie zostały opracowane na podstawie ponad 7000 transakcji biznesowych dotyczących rozwiązań mobilnych. Usługa Managed Mobile rozszerza zakres rozwiązania od usługi zarządzania urządzeniami mobilnymi do kompletnego rozwiązania mobilnego klasy korporacyjnej, które obejmuje:

 • zarządzanie urządzeniami mobilnymi, z aplikacjami do bezpiecznego zarządzania pocztą, przeglądarką i dokumentami we wszystkich aplikacjach (aplikacje mobilne, internetowe, aplikacje Windows) i na wszystkich urządzeniach (urządzenia mobilne, komputery biurkowe i komputery Mac);
 • zintegrowany App Store łączący przedsiębiorstwo z publicznie dostępnymi sklepami z aplikacjami;
 • Citrix jako kluczowa technologia bazowa — obecnie do obsługi różnorodnych aspektów mobilności (zarządzanie, sterowanie siecią, wirtualizacja, integracja, współpraca) korzysta się z usług wielu dostawców różnych rozwiązań; natomiast dzięki platformie Citrix wszystkie aspekty są zintegrowane w ramach optymalnej infrastruktury mobilnej;
 • bezproblemowa integracja z rozwiązaniami Virtual Desktop Solutions;
 • federacja tożsamości i funkcje jednokrotnego logowania;
 • funkcja Follow-me;
 • udostępnianie usług zarówno w chmurze, jak i w siedzibie przedsiębiorstwa.

Fujitsu Managed Mobile to kluczowy element niedawno podjętej inicjatywy FUJITSU Mobile Initiative, która wpisuje się w najnowsze działania firmy Fujitsu. Działania te skupiają się wokół wykorzystania integracji pionowej oraz personalizacji do zaspokojenia różnorodnych potrzeb klientów i społeczeństwa w zakresie technologii mobilnych. W ramach tej inicjatywy firma Fujitsu opracowuje kompleksową ofertę usług zapewniających większy wybór w pracy i w życiu prywatnym oraz większe możliwości innowacji.

Długoterminowym celem firmy Fujitsu jest stworzenie inteligentnego społeczeństwa skoncentrowanego na człowieku — społeczeństwa, w którym ludzie mogą w pełni rozwinąć swój potencjał, zachowując jednocześnie poczucie bezpieczeństwa i kontrolę nad swoim życiem. W realizacji tej wizji pomaga zaangażowanie firmy w kompleksową optymalizację systemów informacyjno-komunikacyjnych. Usługa Fujitsu Managed Mobile to jedna z wielu innowacji Fujitsu, która pomoże klientom w osiągnięciu tego celu.

Cytaty

Gard Little, dyrektor ds. badań w firmie IDC

„Przedsiębiorstwa potrzebują mobilnego rozwiązania klasy korporacyjnej, gdyż łatwo jest pogubić się w różnych technologiach, aplikacjach i funkcjonalnościach dla urządzeń mobilnych. Dlatego warto skupić się na problemie biznesowym, w którego rozwiązaniu ma pomóc mobilne rozwiązanie klasy korporacyjnej, i zacząć od określenia celu, jaki chcemy osiągnąć”.

Amit Pandey, wiceprezes i dyrektor generalny działu platform mobilnych Citrix

„Dla klientów MDM to kluczowe rozwiązanie zapewniające kompleksowe zarządzanie mobilnością w przedsiębiorstwie, a usługa Fujitsu Managed Mobile rozszerza funkcje, których potrzebują oni do zarządzania urządzeniami, aplikacjami i siecią oraz zapewnienia ich bezpieczeństwa w oparciu o Citrix XenMobile. Połączenie oprogramowania Citrix z bogatą wiedzą Fujitsu w zakresie mobilności zapewnia niezawodność rozwiązań mobilnych i zadowolenie użytkowników. Oferta Fujitsu Managed Mobile oparta na chmurze świadczy o innowacyjności firmy i jej czołowej pozycji na rynku. Fujitsu jest naszym pierwszym partnerem, który dostarcza swoim klientom nowe oprogramowanie XenMobile do zarządzania urządzeniami mobilnymi”.

Jody Little, wiceprezes działu ofert, przetwarzania w chmurze i rozwiązań strategicznych w dziale Fujitsu International Business

„Rozwiązanie Fujitsu Managed Mobile pozwoliło nam zrealizować ideę „elastycznej przestrzeni roboczej”. Działy informatyczne mogą teraz spokojnie wyrażać zgodę na wykorzystywanie prywatnych urządzeń do celów służbowych, zachowując jednocześnie kontrolę nad danymi, bezpieczeństwem i spójnością całego środowiska informatycznego. Dostarczamy kompleksowy pakiet, opracowany w oparciu o znaczne inwestycje w chmurę oraz sprawdzone rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi. Dzięki temu zapewniamy prawdziwą mobilność klasy korporacyjnej”.

Ceny i dostępność

Rozwiązanie Fujitsu Managed Mobile będzie dostępne na całym świecie od listopada 2013 r. Ceny są uzależnione od konkretnych projektów i różnią się w poszczególnych regionach. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z działem sprzedaży bezpośredniej firmy Fujitsu (Fujitsu Direct Sales).

Zasoby dostępne online

- Fujitsu Managed Mobile: http://www.fujitsu.com/managedmobile/

- Rozwiązania i usługi przetwarzania w chmurze Fujitsu: http://www.fujitsu.com/global/solutions/cloud/

- Inicjatywa FUJITSU Mobile Initiative (informacja prasowa): http://www.fujitsu.com/global/news/pr/archives/month/2013/20130827-01.html

Wizualizacja inicjatywy FUJITSU Mobile Initiative:

http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=e3a9c43d-0a85-48e4-8352-5fa5ebe728b8

Informacje dla prasy Fujitsu Technology Solutions

Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 588 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 170.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,4 biliony jenów (US $ 47 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak też małe i średnie firmy oraz klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fujitsu.com/fts/about.

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Podane informacje są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Date: 08 October, 2013
City: Targi CeBIT, Hanower / Monachium