GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2013 >
  7. Fujitsu wprowadza nowy plan działań na rzecz ochrony środowiska, który przyniesie korzyści klientom i całemu społeczeństwu

Fujitsu wprowadza nowy plan działań na rzecz ochrony środowiska, który przyniesie korzyści klientom i całemu społeczeństwu

Targi CeBIT, Hanower / Monachium, April 29, 2013

Monachium/Tokio, 11 kwietnia 2013 r. — Firma Fujitsu przedstawiła VII etap planu działań na rzecz ochrony środowiska (Fujitsu Group Environmental Action Plan), który wytycza nowe cele na lata finansowe 2013–2015 (od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2016 r.).


W ramach tego planu Grupa Fujitsu zamierza bardziej się angażować w rozwiązywanie problemów ekologicznych zarówno swoich klientów, jak i całego społeczeństwa, przez dalsze promowanie zastosowań teleinformatyki w całym społeczeństwie. Plan przewiduje wprowadzenie usług i rozwiązań, które zmniejszą emisję gazów cieplarnianych przez klientów i społeczeństwo o łącznie ponad 26 milionów ton. Ponad 50% wszystkich nowo projektowanych produktów będzie miało najwyższy poziom sprawności energetycznej, a efektywność wykorzystania zasobów w porównaniu z rokiem finansowym 2011 zwiększy się o 20%. Ponadto Grupa Fujitsu będzie nadal w swojej działalności biznesowej kłaść nacisk na ochronę środowiska, jeszcze bardziej oszczędzać energię w swoich zakładach produkcyjnych i biurach oraz poprawiać charakterystykę ekologiczną swoich centrów przetwarzania danych, co powinno zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem finansowym 1990, a także obniżyć koszty.


Biorąc na siebie rolę lidera w realizacji tych celów w całym globalnym łańcuchu tworzenia wartości z udziałem klientów, partnerów i dostawców, Grupa Fujitsu dąży do ukształtowania zrównoważonego, zamożnego społeczeństwa. Jest to istotny element jej filozofii korporacyjnej.


PDF: The Fujitsu Group Environmental Action Plan, Stage VII [89 kB / A4, 1 strona]

Przesłanie prezesa firmy: Fujitsu Group Environmental Management from President Masami Yamamoto


Świat boryka się z wieloma problemami związanymi ze wzrostem liczby ludności. Należą do nich zaopatrzenie w energię oraz inne zasoby i żywność, a także zmiana klimatu, rosnąca częstotliwość katastrof naturalnych i zmniejszanie się zróżnicowania biologicznego. Społeczeństwo oczekuje od środowisk biznesowych podjęcia działań prewencyjnych w celu rozwiązania tych problemów.


Zgodnie z wartościami Grupy Fujitsu zawartymi w korporacyjnym credo firmy, Drodze Fujitsu (FUJITSU Way), „we wszystkich naszych działaniach dbamy o ochronę środowiska i dobro społeczeństwa”. Firma Fujitsu uważa, że działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju jest jednym z jej obowiązków w ramach odpowiedzialności społecznej. Teleinformatyka daje możliwość rozwiązania nie tylko globalnych problemów ekologicznych, lecz także wielu problemów społecznych. Zdaniem Grupy Fujitsu teleinformatyka ma do odegrania ważną rolę jako czynnik, który pomoże społeczeństwu poradzić sobie z tymi wyzwaniami.


Grupa Fujitsu zainicjowała swój pierwszy program ochrony środowiska w roku 1993 i od tego czasu nieustannie pracuje nad zmniejszaniem szkodliwego wpływu na środowisko. W VI etapie programu, realizowanym w latach finansowych 2010–2012, Grupa Fujitsu osiągnęła wszystkie postawione sobie cele, między innymi skumulowane zmniejszenie ilości dwutlenku węgla emitowanej przez klientów i społeczeństwo o ponad 15 milionów ton dzięki wdrażaniu ekologicznej teleinformatyki oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez jednostki organizacyjne Fujitsu o 6% w porównaniu z rokiem 1990.


Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i dokonania, firma przedstawiła VII etap planu działań na rzecz ochrony środowiska — Fujitsu Group Environmental Action Plan, Stage VII.


Najważniejsze elementy VII etapu planu działań Grupy Fujitsu na rzecz ochrony środowiska

1. Pomaganie społeczeństwu w efektywniejszym wykorzystywaniu zasobów i energii przez wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych
• Dostarczanie rozwiązań, które umożliwią zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez klientów i społeczeństwo o ponad 26 milionów ton

• Opracowywanie produktów o większej efektywności wykorzystania energii i zasobów oraz tworzenie innowacyjnych technologii


2. Nacisk na świadomość ekologiczną w działalności biznesowej Grupy Fujitsu i wzmacnianie jej struktury korporacyjnej w obliczu wzrostu kosztów energii
• Kontynuowanie prac mających na celu ograniczenie oddziaływania jednostek organizacyjnych Grupy na środowisko, w tym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem finansowym 1990

• Poprawa sprawności energetycznej i innych parametrów ekologicznych w dużych centrach przetwarzania danych


3. Wzmacnianie globalnej perspektywy zrównoważonego rozwoju Grupy Fujitsu oraz rozwiązywanie problemów społecznych, w tym eliminowanie globalnych zagrożeń ekologicznych
• Efektywne wykorzystywanie zasobów wody, promowanie zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całym światowym łańcuchu tworzenia wartości we współpracy z dostawcami

• Globalne rozwijanie działalności mającej na celu rozwiązywanie problemów społecznych i problemów dotyczących zróżnicowania biologicznego, większe wsparcie dla inicjatyw społecznych pracowników


Cytaty
Minoru Takeno, kierownik działu strategii w dziedzinie ochrony środowiska w firmie Fujitsu Limited „Wdrożenie nowego planu we współpracy ze wszystkimi pracownikami Grupy Fujitsu umożliwi nam podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w naszej działalności biznesowej oraz zwiększenie korzyści dla klientów przez oferowanie odpowiednich produktów i usług. Ponadto przyspieszając opracowywanie rozwiązań proekologicznych i stymulując innowacyjność w tej dziedzinie oraz promując szerokie wykorzystywanie teleinformatyki, pomożemy naszym klientom i całemu społeczeństwu w rozwiązywaniu problemów społecznych”.


Alison Rowe, dyrektor ds. globalnego zrównoważonego rozwoju, dział międzynarodowy, Fujitsu Limited

„Pozycja lidera w dziedzinie technologii umożliwia nam kształtowanie przyszłości w skali całego świata. 170 000 naszych pracowników, we współpracy z klientami, partnerami i dostawcami, przyspieszy działania zmierzające do rozwiązania tych wzajemnie zależnych problemów zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa”.

Więcej informacji: http://www.fujitsu.com/global/about/environment/management/program/

Informacje dla prasy Fujitsu Technology Solutions

Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 588 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 170.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,4 biliony jenów (US $ 47 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak też małe i średnie firmy oraz klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fujitsu.com/fts/about.

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Podane informacje są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Date: 29 April, 2013
City: Targi CeBIT, Hanower / Monachium