GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2013 >
  7. Fujitsu prezentuje globalną, kompleksową strategię przetwarzania w chmurze

Fujitsu prezentuje globalną, kompleksową strategię przetwarzania w chmurze

Targi CeBIT, Hanower / Monachium, August 05, 2013

Warszawa, 05 sierpnia 2013 r. — W odpowiedzi na potrzeby firm i instytucji, które są zmuszone dotrzymywać kroku zachodzącym zmianom, wprowadzać innowacje oraz radzić sobie ze złożonością usług przetwarzania w chmurze, firma Fujitsu zaoferowała swobodę wyboru oraz usługi integracji. Wykorzystując swoje doświadczenie w projektowaniu rozwiązań teleinformatycznych, obecność na rynkach międzynarodowych i ogólnoświatowe operacje w segmencie usług przetwarzania w chmurze przynoszące przychody rzędu 1,8 mld USD rocznie, Firma Fujitsu zaprezentowała globalną strategię i udoskonaliła każdy aspekt swojej kompleksowej oferty usług i rozwiązań w chmurze. Ponadto firma przedstawiła koncepcję Cloud Integration (integracja przetwarzania w chmurze) oraz wprowadziła nowe oferty i ujednoliciła nazewnictwo1.


Większość szefów firm zgadza się ze stwierdzeniem, że przetwarzanie w chmurze pomaga rozwiązać wiele problemów. Uważa się je również za siłę napędową transformacji biznesowej, zwłaszcza w erze ogromnej popularności mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych i wielkich zbiorów danych. Niemniej jednak niezależne, międzynarodowe badanie przeprowadzone na zlecenie Fujitsu2 wykazało, że 59% osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w firmach uważa podejmowanie decyzji o przejściu ich firmy na przetwarzanie w chmurze za trudną i złożoną kwestię, głównie z uwagi na takie czynniki jak kultura i struktura organizacyjna, położenie geograficzne, infrastruktura czy procesy.


W kwestii samego wdrażania przetwarzania w chmurze większość respondentów nie jest zainteresowana podejściem „zrób to sam”. Zamiast tego oczekują, że będą mogli skorzystać z zasobów i specjalistycznej wiedzy zaufanego partnera. Jak wynika z badania, 78% respondentów oczekuje od dostawcy, że weźmie na siebie odpowiedzialność za całość lub część wdrożenia przetwarzania w chmurze, a 74% wybrałoby dostawcę z doświadczeniem w dziedzinach sprzętu i oprogramowania, integracji, doradztwa i usług zarządzanych.


Fujitsu ma świadomość, że przetwarzanie w chmurze to model złożony. Nie ma jednego rozwiązania dobrego dla wszystkich. Dlatego też inicjatywa FUJITSU Cloud Initiative oferuje szefom firm i działów informatycznych swobodę wyboru oraz usługi integracji, których ci oczekują. Nowa koncepcja Cloud Integration łączy doświadczenie w zakresie doradztwa oraz usług zarządzanych, co pozwala klientom wybrać odpowiednią dla siebie opcję wdrożenia przetwarzania w chmurze. Dzięki temu można zintegrować wiele środowisk przetwarzania w chmurze z systemami używanymi dotychczas, zapewniając tym samym bezproblemową dalszą obsługę swoich klientów i użytkowników.


Nowa inicjatywa pozwoli Fujitsu wspierać swoich klientów na każdym etapie wdrożenia przetwarzania w chmurze dzięki najszerszej w branży ofercie, obejmującej usługi infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS), a także usługi integracji przetwarzania w chmurze (Cloud Integration Services). Dzięki bogatemu doświadczeniu we wdrażaniu innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań teleinformatycznych firma Fujitsu mogła ujednolicić i rozszerzyć swoją globalną ofertę usług przetwarzania w chmurze o usługi opracowane i sprawdzone w różnych regionach na całym świecie3.


Najważniejsze informacje

FUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5 (poprzednia nazwa: Fujitsu Global Cloud Platform) jest dostępna na całym świecie. Dodatkowe zasoby zostały udostępnione na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, a nowa usługa dedykowana zostanie wprowadzona do końca 2013 r.

FUJITSU Cloud IaaS Private Hosted (poprzednia nazwa: Local Cloud Platform) została udostępniona w kilku nowych regionach na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, zaś nowa funkcjonalność jest planowana na rok finansowy 2013.

FUJITSU Cloud PaaS RunMyProcess została wprowadzona na rynek w kwietniu 2013 r. wraz z przejęciem firmy RunMyProcess, zaś dostępność na całym świecie jest planowana na nadchodzący rok finansowy.

FUJITSU Cloud ITMaas jest już dostępna na całym świecie. Bazuje na jedynym na świecie ujednoliconym podejściu do zarządzania informatyką jako do usługi (IT Management as a Service) — we współpracy z firmą CA i w oparciu o rozwiązanie Nimsoft.

FUJITSU Cloud BaaS została wprowadzona w grudniu 2012 r. i jest aktualnie udostępniana na całym świecie. Obejmuje usługi tworzenia kopii zapasowych dla środowisk tradycyjnych oraz środowisk przetwarzania w chmurze — we współpracy z firmą EVault.

FUJITSU Cloud End User Protect zostanie wprowadzona w drugiej połowie tego miesiąca. Obejmuje usługi bezpieczeństwa w modelu przetwarzania w chmurze — we współpracy z firmą Symantec.

FUJITSU Managed Infrastructure Service Managed Mobile jest dostępna od 2009 r., a w tym roku finansowym zostanie wprowadzona jej nowa wersja oparta na rozwiązaniu Citrix XenMobile, z istotnymi, nowymi funkcjami.

FUJITSU Cloud Multi-cloud Environment Integrated Operations Service uzupełni istniejącą ofertę zarządzanych usług przetwarzania w chmurze. Jej dostępność na kluczowych rynkach jest planowana na drugą połowę tego roku finansowego.


Cytaty

William Fellows, wiceprezes ds. badań, 451 Group


„Fujitsu to jedna z niewielu firm na świecie dysponujących doświadczeniem, kompetencjami i sprawdzonymi, kompleksowymi technologiami, które mogą pomóc firmom przebrnąć przez złożoność przetwarzania w chmurze. Jako globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych, Fujitsu podejmuje bezprecedensowe działania w zakresie innowacji. Niniejsza informacja to pierwsza oficjalna prezentacja nowej, kompleksowej strategii Fujitsu w dziedzinie przetwarzania w chmurze. Strategia ta obejmuje istotne, daleko idące zmiany w ofercie usług. Fujitsu postawiło na spójną wizję i globalny zasięg, co do tej pory nie było priorytetem firmy”.


Alexander Michael, dyrektor ds. doradztwa w zakresie teleinformatyki, Frost & Sullivan


„Osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w sprawach informatycznych zdają sobie sprawę, że przejście na przetwarzanie to nie jednorazowa decyzja, ale proces, który stworzy podstawy przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa. Szefowie firm muszą wdrożyć kompleksowe rozwiązania w zakresie przetwarzania w chmurze, które będą spełniać szereg kryteriów i wpisywać się w strategię zapewnienia przyszłych źródeł przychodów. Wybór partnera do wdrożenia przetwarzania w chmurze to prawdopodobnie najważniejsza decyzja w całym procesie. Osiem na dziesięć osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących przetwarzania w chmurze, ankietowanych przez Frost & Sullivan, stwierdziło, że powierzyłoby wdrożenie firmie Fujitsu”.


Cameron McNaught, wiceprezes ds. rozwiązań dla firm międzynarodowych, Fujitsu


„Fujitsu ma świadomość, że przetwarzanie w chmurze to złożony model. Jeśli chodzi o przejście na tego typu rozwiązania, firmy i instytucje muszą znaleźć równowagę pomiędzy celami krótko- i długoterminowymi, tak aby zaspokoić swoje zróżnicowane potrzeby. Fujitsu ciężko pracuje na swoją reputację zaufanego partnera w dziedzinie wdrażania rozwiązań przetwarzania w chmurze. Naszym celem zawsze było zapewnienie jak najszerszej oferty usług na tym polu. Nasze nowe usługi Cloud Integration Services umożliwią naszym klientom korzystanie z wielu środowisk przetwarzania w chmurze w jednolity i spójny sposób, dzięki czemu będą mogli szybciej i łatwiej zmodernizować swoje systemy teleinformatyczne”.
Ceny I dostępność
Wiele spośród usług przetwarzania w chmurze firmy Fujitsu jest już dostępnych na całym świecie. Ceny są uzależnione od konkretnych projektów i różnią się w poszczególnych regionach. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z działem sprzedaży bezpośredniej firmy Fujitsu (Fujitsu Direct Sales).


Uwagi dla Redaktorów
1 Informacje uzupełniające znajdują się w dokumencie „Backgrounder: FUJITSU Cloud Inititiative".

2 Zmniejsz złożoność przetwarzania w chmurze Frost & Sullivan Stratecast, międzynarodowa firma analityczno-konsultingowa działająca w dziedzinie teleinformatyki, przeprowadziła na zlecenie firmy Fujitsu niezależne badanie obejmujące osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dot. wdrożenia przetwarzania w chmurze w swoich firmach. Badanie objęło respondentów z Australii, Singapuru, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów Europy Zachodniej. W okresie od sierpnia do września 2012 r. Frost & Sullivan Stratecast przeprowadził 310 wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (ponad 50 na kraj), z których zaledwie 30% było wywiadami z obecnymi klientami Fujitsu. Badana próba obejmowała podmioty z następujących sektorów: administracja publiczna, handel detaliczny, finanse (bankowość, ubezpieczenia), służba zdrowia i przemysł farmaceutyczny (w tym szpitale) oraz niezależni producenci oprogramowania (ISV). Ponad połowa wywiadów została przeprowadzona z przedsiębiorstwami zatrudniającymi ponad 5 tys. pracowników. 3 Firma Fujitsu uruchomiła Centra Ofertowe w różnych regionach, w których prowadzi swoją działalność, w oparciu o kompetencje, doświadczenie i dojrzałość rynku. Przykładowo: Mobile/Finlandia, IaaS Trusted Public S5/Japonia, ITMaaS oraz BaaS/Wielka Brytania, IaaS Private Hosted/Australia.


Zasoby dostępne online
- Rozwiązania I usługi przetwarzania w chmurze Fujitsu: http://www.fujitsu.com/global/solutions/cloud/

Informacje dla prasy Fujitsu Technology Solutions

Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 588 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 170.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,4 biliony jenów (US $ 47 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak też małe i średnie firmy oraz klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fujitsu.com/fts/about.

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Podane informacje są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Date: 05 August, 2013
City: Targi CeBIT, Hanower / Monachium