GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2012 >
  7. Najlepsze w branży oprogramowanie Fujitsu Eco Track ułatwia firmom zarządzanie zużyciem energii

Najlepsze w branży oprogramowanie Fujitsu Eco Track ułatwia firmom zarządzanie zużyciem energii

Targi CeBIT, Hanower / Monachium, November 09, 2012

Monachium, 7 listopada 2012 r. — Firma Fujitsu zaprezentowała nowe, oparte na przetwarzaniu w chmurze rozwiązanie, które ułatwi firmom europejskim wykonywanie audytów zużycia energii zgodnie z mającymi wkrótce wejść w życie wymaganiami. Oprogramowanie Fujitsu Eco Track, dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego Fujitsu Cloud Store, umożliwia firmom europejskim łatwe i niedrogie zarządzanie audytami zużycia energii, które wkrótce staną się obowiązkowe zgodnie z dyrektywą UE w sprawie efektywności energetycznej. Jest to jedno z rozwiązań zaprezentowanych na Fujitsu Forum 2012, największej w Europie konferencji informatycznej organizowanej przez jednego producenta, która odbywa się w Monachium.


Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej, uchwalona w zeszłym miesiącu przez Parlament Europejski z myślą o zintensyfikowaniu starań państw członkowskich w celu efektywniejszego wykorzystywania energii we wszystkich częściach łańcucha energetycznego, nakłada obowiązek wykonywania audytów zużycia energii na wszystkie firmy zatrudniające ponad 250 pracowników lub mające roczne obroty powyżej 50 mln EUR. W krajach z ostrzejszymi przepisami prawnymi (Niemcy, Wielka Brytania) audyty te staną się obowiązkowe już w roku 2013. Firmy europejskie, które zaczną je wykonywać, będą musiały zdobyć niezbędne do tego celu dodatkowe zasoby i będą potrzebować rozwiązań pozwalających sprostać temu nowemu wyzwaniu.


Europejskie rozwiązanie Fujitsu ułatwia przestrzeganie przepisów i umożliwia zmniejszenie kosztów

Oprogramowanie Fujitsu Eco Track, opracowane z wykorzystaniem przeszło 10-letniego doświadczenia Fujitsu w udzielaniu pomocy dotyczącej podobnych audytów klientom japońskim, może znacznie ułatwić firmom europejskim rozwiązanie tego problemu. Może ono wychwytywać wszystkie informacje potrzebne w procesie audytu i zapewniać zgodność z przepisami, oszczędzając firmom dużo czasu i pieniędzy. Fujitsu Eco Track pomaga także firmom zmniejszać koszty energii i efektywnie tworzyć plany na przyszłość z pełnym obrazem aktualnych wzorców zużycia energii i możliwością określenia obszarów, w których da się uzyskać poprawę.


Fujitsu Eco Track działa na platformie Fujitsu Global Cloud. Będzie dostępne w wielu wersjach językowych i zgodne z normami ISO oraz prawem UE, co umożliwi firmom łatwe wykazanie zgodności z przepisami i skorzystanie z ewentualnych zwolnień podatkowych. Pierwsza wersja, która pojawi się na rynku na początku 2013 r., będzie dostępna w językach angielskim i niemieckim. W niedługim czasie zostaną udostępnione wersje w innych językach europejskich.


Elastyczne rozwiązanie z opcjami dostosowanymi do potrzeb

Dostępne są cztery edycje Fujitsu Eco Track dostosowane do zróżnicowanych potrzeb firm — od wersji podstawowej po najbardziej zaawansowaną wersję Enterprise z nieograniczonymi możliwościami tworzenia raportów, dla firm o wysokich wymaganiach. Fujitsu oferuje możliwość aktualizacji w dowolnym czasie z bezpłatną migracją danych, co umożliwia firmom przejście na bardziej zaawansowaną wersję, gdy pojawi się taka potrzeba. Dzięki możliwości łatwego eksportu lub importu danych w dowolnym czasie usługa Fujitsu Eco Track nie stwarza ryzyka dla klienta..


Cytat

Dr Bernd Kosch, szef działu technologii ekologicznych w firmie Fujitsu Technology Solutions

„Rozwiązanie Fujitsu Eco Track oferowane europejskim klientom ma rozsądną cenę i doskonale nadaje się do wykorzystania jako centrum realizacji polityki ekologicznej firmy. Fujitsu Eco Track integruje się z innym oprogramowaniem, na przykład do zarządzania relacjami z partnerami lub zbierania danych w czasie rzeczywistym, oraz pozwala uwzględniać doradztwo ekologiczne. Ułatwia to firmom nie tylko przestrzeganie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, lecz także obniżanie kosztów i działanie zgodnie z zasadami ochrony środowiska”.


Ceny i dostępność

Wersje w językach niemieckim i angielskim będą dostępne w I kwartale 2013 r. w sklepie internetowym Fujitsu Cloud Store. Wersje w innych językach europejskich będą dostępne w późniejszym okresie 2013 r. Ceny będą różne, w zależności od edycji.


Aby mieć regularny dostęp do najnowszych informacji, warto dodać do zakładek redakcję informacyjną Fujitsu: http://ts.fujitsu.com/ps2/nr/index.aspx.

Informacje dla prasy Fujitsu Technology Solutions

Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 588 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 170.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,4 biliony jenów (US $ 47 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak też małe i średnie firmy oraz klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fujitsu.com/fts/about.

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Podane informacje są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Date: 09 November, 2012
City: Targi CeBIT, Hanower / Monachium