GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2012 >
  7. Planowany na targi CeBIT program „SaaSification Factory” oparty na platformie przetwarzania danych w chmurze firmy Fujitsu to łatwy sposób dotarcia do potencjalnych klientów z całego świata

Fujitsu tworzy nowe źródła dochodów dla niezależnych producentów oprogramowania, otwierając sklep Business Solution

Planowany na targi CeBIT program „SaaSification Factory” oparty na platformie przetwarzania danych w chmurze firmy Fujitsu to łatwy sposób dotarcia do potencjalnych klientów z całego świata

Monachium, February 02, 2012

Firma Fujitsu uczyniła duży krok naprzód w zapewnianiu niezależnym producentom oprogramowania dostępu do nowych źródeł dochodów, umożliwiając im wprowadzenie tworzonego oprogramowania do internetowej chmury. Od dziś niezależni producenci oprogramowania mogą się zarejestrować w nowym sklepie Business Solutions firmy Fujitsu i utworzyć profil swojej firmy, zyskując tym samym dostęp do nowych rynków i nowych klientów.

Sklep, pierwotnie zapowiedziany na Fujitsu Forum Europe w listopadzie ubiegłego roku, jest nowym środowiskiem udostępniania w chmurze rozwiązań biznesowych w modelu abonamentowym. Ten krok umożliwi niezależnym producentom oprogramowania wykorzystać globalną platformę Fujitsu do przetwarzania w chmurze do dotarcia do klientów znajdujących się dotąd poza ich zasięgiem z uwagi na położenie geograficzne czy zbyt wysokie koszty współpracy.

Na odbywających się w Hanowerze na początku marca br. targach CeBIT firma Fujitsu rozpocznie szeroko zakrojoną kampanię, w ramach której będzie pomagać niezależnym producentom oprogramowania w przenoszeniu ich produktów do środowiska chmury internetowej firmy Fujitsu. Szacuje się, że w wielu przypadkach wystarczy kilka dni, aby przystosować już istniejące oprogramowanie do funkcjonowania w chmurze i tym samym udostępnienia go w sklepie Business Solutions.

Przejście do chmury w sposób proponowany przez Fujitsu nie niesie żadnego ryzyka dla niezależnych producentów oprogramowania ze względu na jedyny w swoim rodzaju model podziału przychodów. Producenci mogą uzyskać dostęp do nowych źródeł dochodu bez dokonywania jakichkolwiek inwestycji — wystarczy udostępnić swój produkt.

Andre Kiehne, wiceprezes działu rozwiązań do przetwarzania w chmurze w firmie Fujitsu Technology Solutions, powiedział: „Sklep Business Solutions to kolejny krok na obranej przez nas drodze do pełnej demokratyzacji oprogramowania. Umożliwia on niezależnym producentom oprogramowania łatwe udostępnienie swoich produktów w chmurze. Oferujemy producentom możliwości współpracy, których nie znajdą nigdzie indziej na rynku. Usuwamy dla nich wszelkie bariery bez żadnego kosztu i ryzyka dla nich samych. Wszystko to jest możliwe dzięki zastosowaniu naszego unikatowego modelu podziału przychodów i wykorzystaniu rezultatów inwestycji firmy Fujitsu w przetwarzanie poza siecią lokalną, które przekroczyły już miliard dolarów”.

Fujitsu pragnie aktywnie docierać do niezależnych producentów oprogramowania, którzy zjawią się na targach CeBIT poprzez prowadzenie w ich czasie warsztatów z wprowadzania aplikacji w środowisko chmury. Na stoisku firmy Fujitsu (hala nr 2) będzie realizowany program „Fujitsu SaaSification Factory”, który umożliwi umieszczanie oprogramowania w internetowej chmurze na bieżąco. Niezależni producenci oprogramowania będą mogli również skorzystać podczas targów CeBIT z porad Fujitsu w zakresie doradztwa biznesowego, skutecznego marketingu i analizy mediów społecznościowych.

Niezależni producenci oprogramowania zainteresowani bliższymi informacjami o sklepie Fujitsu Business Solutions mogą dokonać wstępnej rejestracji w programie SaaSification Factory planowanym na targi CeBIT poprzez wysłanie zgłoszenia na adres isv.going.saas@ts.fujitsu.com.

Informacje dla prasy Fujitsu Technology Solutions

Communications Manager
Angelika Jeżewska
Telefon: + 48 668 588 211
E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu

Firma Fujitsu jest wiodącym japońskim producentem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), który oferuje pełen asortyment produktów, technologii, rozwiązań i usług. Ponad 170.000 osób obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Wykorzystujemy nasze doświadczenie i moc technologii informacyjno-komunikacyjnych do kształtowania przyszłości społeczeństwa z naszymi klientami. Skonsolidowane przychody Fujitsu Limited (TSE: 6702) to 4,4 biliony jenów (US $ 47 mld) za rok obrotowy zakończony 31 marca 2013 roku. Więcej informacji można uzyskać na www.fujitsu.com.

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak też małe i średnie firmy oraz klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fujitsu.com/fts/about.

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Podane informacje są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Date: 02 February, 2012
City: Monachium