GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2011 >
  7. Rozwiązanie „Infrastructure Utility” do obsługi aplikacji SAP będzie używane we wszystkich ośmiu firmach grupy w oparciu o model z opłatami za faktyczne wykorzystywanie, co zapewni większą elastyczność.

Campofrio Food Group nawiązuje współpracę z Fujitsu w celu zoptymalizowania infrastruktury obsługującej rozwiązania SAP® i przyspieszenia rozwoju w przyszłości

Rozwiązanie „Infrastructure Utility” do obsługi aplikacji SAP będzie używane we wszystkich ośmiu firmach grupy w oparciu o model z opłatami za faktyczne wykorzystywanie, co zapewni większą elastyczność.

Monachium, July 05, 2011
Firma Fujitsu poinformowała, że jeden z największych europejskich producentów w sektorze przetwórstwa mięsa, Campofrio Food Group, wybrał ją na partnera w realizacji projektu rozwiązania Infrastructure Utility (IU4) obsługującego aplikacje SAP®. Efektem tej współpracy będzie optymalizacja infrastruktur obsługujących implementacje aplikacji SAP w firmie Campofrio, co znacznie obniży koszty i poprawi elastyczność operacji biznesowych. W ciągu najbliższych trzech lat rozwiązanie IU4 zostanie wdrożone w całej Europie. Osiem firm należących do grupy Campofrio będzie go używało w oparciu o model z opłatami za faktyczne wykorzystywanie. Rozwiązanie zapewni kompleksowe, systemowe zarządzanie elementami infrastruktury, w tym konfigurowanie ich oraz zarządzanie systemami operacyjnymi, bazami danych, oprogramowaniem warstwy pośredniej i aplikacjami SAP — wszystko to pod kontrolą przezroczystego, elastycznego systemu powiązanego bezpośrednio z informacjami o zmianach wielkości produkcji firmy. Fabio di Capua, dyrektor ds. operacyjnych Campofrio Food Group, powiedział: „Wykonaliśmy dużą pracę, aby wybrać najlepszą firmę do tego projektu. Ocenialiśmy wszystkich dostawców z uwzględnieniem ponad 100 różnych elementów i okazało się, że Fujitsu najlepiej spełnia wszystkie nasze kryteria. Firma Fujitsu mogła utworzyć najsilniejszy zespół, który najlepiej potrafił rozumieć i określać nasze potrzeby, zwłaszcza po ogromnej transformacji, jaką przeszliśmy w wyniku przejęcia ośmiu najważniejszych producentów mięsa w Europie. Ponadto infrastruktura zaproponowana przez Fujitsu umożliwia nam elastyczne sterowanie przyszłym rozwojem i łatwą integrację nowych firm”. Propozycja przedstawiona Campofrio przez japoński międzynarodowy koncern obejmuje model relacji, który zapewnia zmienne rozliczanie transakcji SAP, i model roboczy oparty na współpracy z silnym zespołem. Alejandro Jiménez, dyrektor ds. outsourcingu w oddziale Fujitsu w Hiszpanii, powiedział: „Pogłębiona znajomość działalności biznesowej firmy Campofrio Food Group i jej planów ekspansji miała kluczowe znaczenie przy dostosowywaniu naszej oferty do jej specyficznych, aktualnych i przyszłych potrzeb i zapewniła wybór Fujitsu na partnera w wyniku przetargu, w którym uczestniczyły największe światowe firmy informatyczne”.

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Angelika Jeżewska

Communications Manager

Mobile: +48 668 558 211 mailto:angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Date: 05 July, 2011
City: Monachium