GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2011 >
  7. Nowe działy zwiększą rentowność i pobudzą wzrost

Fujitsu wzmacnia dyrekcję firmy pod kątem przyszłych potrzeb rynku

Nowe działy zwiększą rentowność i pobudzą wzrost

Monachium, February 28, 2011
Firma Fujitsu Technology Solutions poinformowała o rozszerzeniu składu zarządu i utworzeniu trzech nowych działów. Celem tej decyzji jest dostosowanie oferty największego europejskiego dostawcy infrastruktur informatycznych do dynamiki rynku w przyszłości Rolf Schwarz, od pięciu miesięcy dyrektor generalny Fujitsu Technology Solutions, poszerzył zespół dyrektorów przedsiębiorstwa. Thomas Hetmann, który dołączył do Fujitsu jako dyrektor finansowy, wcześniej pełnił tę samą funkcję w firmie INA – Holding Schaeffler KG, gdzie był również członkiem zarządu. Poprzedni dyrektor finansowy Fujitsu, Ralf Russ, zdecydował się odejść z firmy. Claus-Peter Unterberger, nowo mianowany dyrektor ds. marketingu, będzie odpowiedzialny za nowe strategie marketingowe Fujitsu. Wcześniej pełnił funkcje kierownicze w firmach Apple, Olivetti i Siemens Nixdorf. Od 1998 r. pracował w Oracle na różnych stanowiskach, ostatnio — wiceprezesa ds. marketingu na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Elke Müller dołączyła do Fujitsu, aby jako szef działu operacji biznesowych (Business Operations) usprawnić przekształcenia i koordynować procesy biznesowe. Wcześniej była zatrudniona przez 12 lat w Oracle, gdzie ostatnio pełniła funkcję wiceprezesa ds. operacji biznesowych Utworzenie trzech wyspecjalizowanych działów — usług (Services), serwisu (Maintenance) i produktów (Products) — gwarantuje, że Fujitsu sprosta wymaganiom wszystkich klientów — od małych i średnich firm po duże przedsiębiorstwa — pod względem rozwijających się infrastruktur informatycznych i wsparcia technicznego Celem nowego działu usług, którym kieruje Juan Maria Porcar, jest rozszerzenie oferty usług Fujitsu oraz zwiększenie udziału firmy w rynku. Porcar pełni obecnie funkcję dyrektora zarządzającego w Hiszpanii, gdzie z powodzeniem rozwinął dział usług. Ma duże doświadczenie w dziedzinie sprzedaży, marketingu i inżynierii informatycznej, które teraz wykorzysta, zarządzając pionem usług w całym regionie Europy Środkowej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii (CEMEA&I). Benno Zollner, były szef działu usług, obejmie stanowisko dyrektora ds. informatycznych. Biorąc pod uwagę coraz większe znaczenie serwisu i obsługi infrastruktur informatycznych, Fujitsu tworzy nowy dział serwisu, na którego czele stanie Rajat Kakar. Ma on bogate doświadczenie w dziedzinie operacji biznesowych, produktów, zakupów i inżynierii. Wcześniej kierował działem systemów do obsługi stanowisk pracy (Workplace Systems). Dział produktów skupi się na innowacjach i nowych możliwościach rynkowych oraz pracach badawczo-rozwojowych, tak aby produkty i rozwiązania Fujitsu były nowatorskie i dostosowane do potrzeb rynku. Funkcję szefa działu produktów pełni tymczasowo Jens-Peter Seick, wiceprezes kierujący działem systemów do centrów przetwarzania danych (Datacenter Systems), który zajmuje się głównie przekształcaniem struktur. Proces wyboru stałego dyrektora wciąż trwa. Fujitsu buduje też nową klastrową strukturę sprzedaży w regionie CEMEA&I, opartą na specjalizacji sprzedaży i zindywidualizowanym zarządzaniu klientami. Regionem Europy Zachodniej zarządza Pierfilippo Roggero, a regionem Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii — Niamh Spelman. Ponadto Fujitsu tworzy nowy zespół, którego zadaniem będzie dostosowanie firmy do nowych wzorców zakupów rozwiązań informatycznych. Podstawą modelu sprzedaży będą nowe kanały, np. mobilne i internetowe, dla małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw. Profesjonalnym sklepem internetowym Online Store będzie zarządzał Kai Nikolaizig, który dołączył do firmy jako szef działu usług internetowych (Online Business). Dodatkowe informacje można uzyskać z nastepujących źródeł: http://blog.ts.fujitsu.com http://www.twitter.com/Fujitsu_TS http://www.facebook.com/face2fujitsu

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Angelika Jeżewska

Communications Manager

Mobile: +48 668 558 211 mailto:angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

Date: 28 February, 2011
City: Monachium