GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2011 >
  7. Superkomputer o wydajności klasy światowej (23,2 petaflopa) jest już dostępny na całym świecie

Fujitsu wprowadza na rynek superkomputer PRIMEHPC FX10

Superkomputer o wydajności klasy światowej (23,2 petaflopa) jest już dostępny na całym świecie

Tokio, November 07, 2011

Firma Fujitsu poinformowała o globalnej dostępności superkomputera PRIMEHPC FX10, który jest skalowalny do teoretycznej szczytowej wydajności przetwarzania 23,2 petaflopa (*1).

 

PRIMEHPC FX10 jest wydajny, skalowalny, niezawodny i wyjątkowo energooszczędny. Stanowi kolejne udoskonalenie technologii superkomputerów Fujitsu zastosowanej w komputerze K, który osiągnął najwyższą wydajność na świecie (*2) w czerwcu 2011 r. Wszystkie elementy superkomputera — od procesorów po warstwę pośrednią — zostały opracowane przez Fujitsu, dzięki czemu charakteryzują się wysoką niezawodnością i doskonałą sprawnością. W zależności od potrzeb klientów system można skalować aż do konfiguracji 1024 stelaży, co pozwala osiągnąć ogromną wydajność na poziomie 23,2 petaflopa.

 

Nowy system będzie można wykorzystywać do rozwiązywania problemów społecznych — w tym w pracach nad nowymi lekami, zapobieganiem katastrofom i łagodzeniem ich skutków oraz w innych zadaniach mających na celu bezpieczeństwo społeczne — a także w zaawansowanych badaniach naukowych, na przykład umożliwiających opracowanie i produkcję nowych materiałów bez wykonywania prototypów. Ułatwi on firmom zdobycie przewagi nad konkurencją.

 

Oferując wydajny system wysokiej jakości dostępny w skali globalnej firma Fujitsu pragnie ułatwić klientom na całym świecie prowadzenie badań naukowych i opracowywanie nowych produktów.

 

Kontekst

Obecnie symulacje komputerowe są wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach, od badań podstawowych na uniwersytetach i w placówkach naukowych po projektowanie produktów w firmach. Przewiduje się, że w przyszłości takie symulacje będą używane do rozwiązywania problemów społecznych — w tym w pracach nad nowymi lekami, badaniach medycznych, analizie trzęsień ziemi i zjawisk pogodowych oraz opracowywaniu nowych źródeł energii. Superkomputery, które są platformą umożliwiającą symulację komputerową, stają się coraz wydajniejsze i bardziej skalowalne. W szczególności istnieje duże zapotrzebowanie na superkomputery wysokiej klasy o wydajności liczonej w petaflopach.

 

Aby zaspokoić te potrzeby, firma Fujitsu opracowała superkomputer PRIMEHPC FX10 o wydajności klasy światowej — 23,2 petaflopa. Nowy system będzie dostępny na całym świecie.

 

Jest on w znacznym stopniu zgodny z komputerem K — superkomputerem opracowywanym wspólnie przez firmy RIKEN i Fujitsu w ramach inicjatywy, którą kieruje japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (MEXT). W związku z tym doskonale nadaje się do tworzenia oprogramowania, które ma być używane na komputerze K.

 

Prowadząc ciągłe prace rozwojowe w dziedzinie superkomputerów,firma Fujitsu działa na rzecz pomyślnej przyszłości swoich klientów i całego społeczeństwa z myślą o powstaniu „inteligentnego społeczności zorientowanej na człowieka”.

 

Najważniejsze cechy produktu

1. Oferuje bardzo szybkie, skalowalne w szerokim zakresie środowisko obliczeniowe klasy światowej o wydajności do 23,2 petaflopa

W swojej największej możliwej konfiguracji składającej się z 98 304 węzłów w 1024 stelażach superkomputer stanowi bardzo szybkie, skalowalne w szerokim zakresie środowisko obliczeniowe o wydajności teoretycznej do 23,2 petaflopa, z 6 petabajtami pamięci.

 

 2. Procesory SPARC64™ IXfx zapewniają wysoką wydajność przy niskim poborze mocy

PRIMEHPC FX10 jest wyposażony w nowe procesory SPARC64™ IXfx, znacznie wydajniejsze od procesorów SPARC64™ VIIIfx, na których są oparte i które pracują w komputerze K. Każdy procesor ma 16 rdzeni. Dzięki zastosowaniu chłodzenia wodnego i konstrukcji o wysokiej sprawności, która zwiększa wydajność w przeliczeniu na wat pobieranej mocy, osiąga wydajność autonomiczną klasy światowej 236,5 gigaflopa i wydajność na wat przekraczającą 2 gigaflopy.

 

3. Zapewnia wysoką wydajność produkcyjną dzięki uruchamianiu wielu aplikacji równocześnie oraz zmniejsza pracochłonność prac programistycznych

PRIMEHPC FX10 oferuje wiele ulepszeń zwiększających wydajność obliczeń, takich jak duża przepustowość pamięci, skalowalne połączenia „Tofu” z 10 łączami, każde o wydajności 5 GB/s x 2 (w obu kierunkach), oraz oryginalna warstwa pośrednia HPC Fujitsu, Technical Computing Suite, z kompilatorem i biblioteką, co daje wysoką wydajność wykonywania wielu równoległych aplikacji.

 

Technologia VISIMPACT umożliwia łatwe wdrożenie hybrydowego równoległego modelu programowania łączącego wątki (*3) z interfejsem przekazywania komunikatów (*4), który zmniejsza pracochłonność projektowania aplikacji w trybie masowego programowania równoległego.

 

4. Własna, niezawodna technologia i wysoka sprawność dużego systemu

Dzięki procesorom, które mają wbudowane funkcje RAS spotykane w systemach mainframe, oraz połączeniom „Tofu” o elastycznej 6-wymiarowej architekturze złożonej z oczek toroidalnych, PRIMEHPC FX10 zapewnia wysoką niezawodność i dostępność.

 

Ponadto PRIMEHPC FX10 zapewnia wysoką sprawność w przypadku dużego systemu, głównie dzięki funkcjom zarządzania systemem i wykonywaniem zadań w warstwie pośredniej Technical Computing Suite HPC oraz wydajnemu, rozproszonemu systemowi plików — FEFS — który umożliwia współużytkowanie przez 100 000 węzłów.

 

Dane techniczne produktu

1. Sprzęt

 

Węzeł

Teoretyczna wydajność obliczeniowa

236,5 gigaflopa

Procesor

SPARC64™ IXfx (1,848 GHz, 16 rdzeni) x 1

Pamięć

32 GB, 64 GB

Przepustowość pamięci

85 GB/s

Międzywęzłowa szybkość przesyłania danych

5 GB/s × 2 (dwukierunkowa) / łącze

System

Liczba stelaży

4 1024

Liczba węzłów

384 98 304

Teoretyczna wydajność obliczeniowa

90,8 23 248 teraflopów

Całkowita pojemność pamięci

12 6 291 TB

Połączenia

„Tofu”

Metoda chłodzenia

Bezpośrednie chłodzenie wodą + chłodzenie powietrzem

(Opcjonalny moduł chłodzący z odprowadzaniem powietrza)

 


 

 

Terminy dostaw

Od stycznia 2012 r.

 

Planowana wielkość sprzedaży

50 systemów w ciągu najbliższych trzech lat.

 

Słownik i uwagi

1. Petaflop

Biliard operacji zmiennopozycyjnych na sekundę.

 

2. Najwyższa wydajność

Według 37. listy TOP500 opublikowanej 20 czerwca, 2011 r. — 8,162 petaflopa.

 

3. Zrównoleglanie wątków

Metoda przetwarzania równoległego, w której proces jest dzielony na wiele wątków. Przy przetwarzaniu w obrębie tego samego węzła mogą być używane funkcje automatycznego zrównoleglania.

 

4. Zrównoleglanie MPI

Metoda przetwarzania równoległego, w której do dzielenia programu na wiele procesów jest wykorzystywana biblioteka o nazwie MPI (Message Passing Interface). Umożliwia zrównoleglanie wewnątrz węzłów i pomiędzy węzłami.

Date: 07 November, 2011
City: Tokio