GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2011 >
  7. Wielostanowiskowy system komputerowy zoptymalizowany pod kątem Windows MultiPoint Server 2011 zapewnia dużą wydajność i elastyczność

Fujitsu ułatwia szkołom i firmom obniżanie kosztów informatyki

Wielostanowiskowy system komputerowy zoptymalizowany pod kątem Windows MultiPoint Server 2011 zapewnia dużą wydajność i elastyczność

Manachium, August 16, 2011

Firma Fujitsu poinformowała o wprowadzeniu na rynek rozwiązania opartego na systemie Windows MultiPoint Server 2011, które umożliwia komputeryzację wielu stanowisk pracy. Jest to idealna oferta dla instytucji edukacyjnych i firm, które przywiązują wagę do kosztów i chcą maksymalnie zwiększyć liczbę stanowisk użytkowników w ramach ograniczonego budżetu. Nowe rozwiązanie Fujitsu zapewnia użytkownikom pełną funkcjonalność za cenę znacznie niższą niż koszty indywidualnych komputerów stacjonarnych. Umożliwia podłączenie do jednego serwera lub komputera PC nawet 20 użytkowników. Serwer Fujitsu PRIMERGY MX130 i komputer PC ESPRIMO P700 zostały zoptymalizowane pod kątem współpracy z systemem operacyjnym Windows MultiPoint Server 2011. W ten sposób powstało gotowe do pracy, wydajne rozwiązanie.

 

Niedawne badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting na zlecenie Microsoftu wykazało, że instytucje edukacyjne na całym świecie nadal mają trudności z zapewnieniem odpowiedniego poziomu technologii w salach lekcyjnych. System Windows MultiPoint Server zmniejsza wydatki na technologię nawet o 66%, ponieważ obniża koszty sprzętu, energii i obsługi serwisowej.1

 

W raporcie z badania przeprowadzonego przez firmę Forrester Consulting, TheTotal Economic Impact of Microsoft Windows MultiPoint Server 2011, stwierdza się: „Na całym świecie ministerstwa edukacji chcą zapewnić uczniom i studentom w swoich krajach powszechny dostęp do nowoczesnej technologii komputerowej. Rządy promują powszechny dostęp uczniów i studentów do komputerów, ale rzadko towarzyszą temu fundusze, które pozwoliłyby wyposażyć ich w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do osiągnięcia wysokiego poziomu technologii i konkurencyjności kraju".1

 

Problem ten rozwiązuje oferta Fujitsu ukierunkowana na nadzorowane lub edukacyjne środowiska komputerowe. Wielostanowiskowy system komputerowy umożliwia osobie nadzorującej monitorowanie wszystkich aktywnych pulpitów za pomocą miniaturek oraz ich powiększanie w celu bliższego obejrzenia obrazów na poszczególnych wyświetlaczach. Osoba nadzorująca może również udostępniać swój własny pulpit pozostałym użytkownikom, co umożliwia łatwe wykorzystywanie materiałów szkoleniowych lub podręczników.

 

Firma Fujitsu zapewniła wydajność obydwu hostów wystarczającą do jednoczesnej obsługi 20 pulpitów. W zależności od potrzeb instytucje mogą wybrać jako hosta serwer PRIMERGY MX130 lub komputer PC ESPRIMO P700. Obydwa modele mają fabrycznie zainstalowane oprogramowanie niezbędne do obsługi wielostanowiskowego systemu komputerowego i są zoptymalizowane pod kątem systemu operacyjnego Windows MultiPoint Server 2011. Firmom, które chcą mieć możliwość zwiększenia wydajności, PRIMERGY MX130 oferuje większą pamięć i opcje modernizacji dysków twardych, a także wysoką dostępność umożliwiającą pracę przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia (24/7).

 

„Fujitsu umożliwia instytucjom o ograniczonym budżecie wdrożenie systemów wielostanowiskowych bez pogorszenia wydajności” — powiedział Dieter Heiss, dyrektor działu systemów do obsługi stanowisk pracy (Workplace Systems) w firmie Fujitsu Technology Solutions. „Nawet w przypadku jednoczesnego połączenia z wszystkimi urządzeniami dostępowymi użytkownicy nie zauważą spowolnienia pracy systemu. Nasz wielostanowiskowy system komputerowy to rozwiązanie, które usuwa bariery w nauczaniu wspomaganym komputerowo, zapewniając użytkownikom takie same możliwości, jak w przypadku standardowego komputera PC, ale przy znacznie niższych kosztach”.

 

„Nauczyciele i administratorzy szkół mają do czynienia z twardymi realiami w postaci ograniczeń budżetowych, ale chcą zapewnić uczniom dostęp do technologii, które umożliwiają rozwój” — powiedział Chris Phillips, dyrektor w dziale serwerów i rozwiązań Windows firmy Microsoft Corporation. „Sprzęt Fujitsu z systemem operacyjnym Windows MultiPoint Server 2011 rozwiązuje ten problem, ponieważ zwiększa dostęp do technologii i pozwala ograniczyć koszty”.

 

Wielostanowiskowy system komputerowy Fujitsu jest już dostępny w regionie CEMEA&I (Europy Kontynentalnej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii). Ceny mogą być zróżnicowane w zależności od konfiguracji i kraju.

 

 

Uwagi:

1.     „The Total Economic Impact Of Microsoft Windows MultiPoint Server 2011”, badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting na zlecenie Microsoftu, kwiecień 2011.

2.     Microsoft: http://www.microsoft.com/windows/multipoint/

Informacje dla prasy

Fujitsu Technology Solutions

Communications Manager

Angelika Jeżewska

Telefon: + 48 668 588 211

E-mail: angelika.jezewska@ts.fujitsu.com

 

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 170 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów ds. systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2011 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,5 bln JPY (55 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.fujitsu.com .

 

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak też małe i średnie firmy oraz klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie ts.fujitsu.com/aboutus .

 

Wszystkie inne nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów. Podane informacje są aktualne w chwili publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Date: 16 August, 2011
City: Manachium