GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2011 >
  7. Światowy Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS wspiera Wielką Galę Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011

Światowy Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011

Warszawa, May 10, 2011

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS objęła rolę Firmy Wspierającej Wielką Galę Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) w 2011 r. w Polsce. Podobnie jak w latach ubiegłych, obchody ŚDSI organizowane są przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 27 marca 2006 r. jako kontynuacja mającego wieloletnią tradycję Światowego Dnia Telekomunikacji.

Określone przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU) hasło ŚDSI’2011 -  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych” - wyznacza generalny profil imprez składających się na pakiet imprez ŚDSI’2011. Tematyka imprez ogniskuje się wokół problemów budowy obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem praw społeczności geograficznie rozproszonych (wieś, osady, małe miasta, itp.). Stąd temat głównego wydarzenia merytorycznego tegorocznych obchodów ŚDSI: „Społeczeństwo obywatelskie i społeczeństwo informacyjne – konfrontacja idei”, patronat nad którym objął Prezydent RP.

Specyficznie polskie uwarunkowania zostaną omówione podczas publicznej debaty nt.: ”Jak przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu w Polsce”, której patronować będzie Rzecznik Praw Obywatelskich  prof. Irena Lipowicz, oraz konferencji "Programy dla Polski Wschodniej szansą na przezwyciężenie barier cywilizacyjnych” realizowanej we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego.

Podsumowań i refleksji nad stanem społecznej infrastruktury informacyjnej w naszym kraju dostarczy konferencja „Stan Polskiego Internetu", podobnie jak przed rokiem zorganizowana przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA. Uzyskana tu wiedza da dobre podstawy do zastanowienia się nad: „Miejscem i rolą Polski w realizacji programu Europejskiej Agendy Cyfrowej”, co będzie tematem debaty realizowanej w sejmowym otoczeniu pod patronatem Marszałka Sejmu.

Poczesne miejsce w tegorocznej edycji obchodów ŚDSI zajmie edukacja - jako temat konferencji realizowanej przy współpracy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji nt.: „Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystywania technik informatycznych w procesie nauczania”. Nurt edukacyjny już w końcu marca dopełnił ”Dzień otwarty ECDL”, pomyślany jako narzędzie popularyzacji certyfikatu komputerowych umiejętności.

Stąd listę centralnych imprez ŚDSI’2011 dopełnia konferencja nt.: „Telemedycyna - nowa  jakość  systemu  zdrowia społeczeństwa informacyjnego”, organizowana przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Odpoczynek od publicznych wystąpień i okazje do kuluarowych kontaktów bezpośrednich dostarczy spotkanie przedstawicieli biznesu i administracji rządowej nt.: „Oczekiwania administracji państwowej od sektora teleinformatycznego w kontekście wdrażania „Strategii rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego” oraz Wielka Gala Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Oba te „eventy” odbędą się 18 maja 2011 r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

Szczegółowe informacje nt. obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2011 można znaleźć na stronie http://sdsi.pti.org.pl.

Date: 10 May, 2011
City: Warszawa