GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Nowy, niezależny test pokazuje, że filar dynamicznych infrastruktur Fujitsu jest szybki i ekonomiczny

Pamięć masowa Fujitsu ETERNUS DX440 osiąga rekordowy wskaźnik cena/wydajność

Nowy, niezależny test pokazuje, że filar dynamicznych infrastruktur Fujitsu jest szybki i ekonomiczny

Monachium, April 26, 2010
Opublikowane dzisiaj wyniki niezależnych testów pokazują, że dyskowy system pamięci masowej klasy średniej z dwoma kontrolerami ETERNUS DX440 firmy Fujitsu jest w swojej kategorii nie tylko najszybszy na świecie*, lecz także charakteryzuje się najlepszym na świecie wskaźnikiem cena/wydajność*. Dzięki zaawansowanym funkcjom klasy korporacyjnej i obsłudze wielu platform ten szybki system zaspokaja zapotrzebowanie administratorów na wydajną pamięć masową, a ponadto obniża koszty. Dzisiejsze centra przetwarzania danych muszą spełniać wymagania związane z wirtualizacją serwerów, przetwarzaniem poza siecią lokalną, coraz większą liczbą użytkowników i stałym wzrostem ilości danych, które muszą być przechowywane, zapisywane na kopiach zapasowych i archiwizowane. Jeżeli systemy pamięci masowej nie będą wystarczająco szybkie, powstaną wąskie gardła wydajności. Zwiększa to znaczenie światowego rekordu wydajności systemu Fujitsu ETERNUS DX440. Klienci wykorzystują systemy Fujitsu ETERNUS DX440 do ochrony różnych aplikacji w heterogenicznych środowiskach obliczeniowych z aplikacjami zorientowanymi na transakcje, takich jak bazy danych, serwery poczty elektronicznej, środowiska bankowe i telekomunikacyjne czy wydajne przetwarzanie online. Dzięki certyfikowanej obsłudze szerokiej gamy serwerów i systemów operacyjnych ETERNUS DX440 upraszcza także wdrażanie, co oszczędza czas klientów i zmniejsza ponoszone przez nich koszty. Helmut Beck, wiceprezes działu systemów pamięci masowej w firmie Fujitsu Technology Solutions, powiedział: „Wprawdzie wydajność serwerów wzrosła przez ostatnie 50 lat milion razy, ale szybkość zapisu i odczytu dysków zwiększyła się tylko 100-krotnie — dlatego podczas projektowania serii ETERNUS DX zwracaliśmy szczególną uwagę na jak największą wydajność dysków. Wyniki mówią same za siebie. Nowy rekord świata oraz zaawansowane funkcje klasy korporacyjnej, takie jak uproszczone udostępnianie zasobów (Thin Provisioning) i zdalna replikacja pomiędzy systemami pamięci masowej klasy średniej i korporacyjnej, sprawiają, że system ETERNUS DX440 jest wyjątkowo atrakcyjny”. Nowy rekord świata został opublikowany przez SPC. Test SPC-1 zapewnia obiektywną, wiarygodną ocenę znakomitego wskaźnika cena/wydajność systemu ETERNUS DX440. Jest stosowany do wielu różnych konfiguracji pamięci masowej. Testuje wydajność podsystemu pamięci masowej przy złożonym obciążeniu o znaczeniu krytycznym. * Pomiar w teście Storage Performance Council’s SPC Benchmark 1 (SPC-1). Uwagi: W teście IOPS Throughput SPC-1 system Fujitsu ETERNUS DX440 ustanowił nowy rekord świata, uzyskując wydajność 97498 SPC-1 operacji we/wy na sekundę pod obciążeniem 100% oraz wskaźnik cena/wydajność 5,51 USD/SPC-1 operacji we/wy na sekundę™. Storage Performance Council (SPC) to instytucja typu non-profit powołana w celu definiowania, standaryzacji i promocji testów porównawczych oraz udostępniania branży komputerowej i jej klientom obiektywnych, wiarygodnych danych dotyczących wydajności. Jej celem strategicznym jest wzmacnianie pozycji dostawców rozwiązań pamięci masowej, którzy wytwarzają lepsze produkty oraz stymulowanie społeczności użytkowników do szybszego akceptowania i wdrażania heterogenicznych technologii pamięci masowej. Pełną listę wyników testów SPC można znaleźć na stronie http://www.storageperformance.org/results. Pełną listę firm, które są członkami SPC można znaleźć na stronie http://www.storageperformance.org/about/roster/.

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 26 April, 2010
City: Monachium