GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. O Fujitsu >
 3. Resources >
 4. News >
 5. Press releases >
 6. 2010 >
 7. Mniejsze ryzyko inwestycyjne dzięki zintegrowanej, wstępnie przetestowanej, skalowalnej infrastrukturze informatycznej dostarczanej z jednego źródła

Fujitsu wprowadza rozwiązania dla MSP w ramach inicjatywy Make IT Dynamic

Mniejsze ryzyko inwestycyjne dzięki zintegrowanej, wstępnie przetestowanej, skalowalnej infrastrukturze informatycznej dostarczanej z jednego źródła

Monachium/Tokio, October 06, 2010
Firma Fujitsu poinformowała o uruchomieniu w skali globalnej inicjatywy Make IT Dynamic, adresowanej do małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Inicjatywa ma na celu udostępnienie łatwej w zarządzaniu infrastruktury informatycznej odpowiedniej dla różnych budżetów, pozwalającej MSP zaoszczędzić czas i pieniądze, a w konsekwencji usprawnić obsługę klientów. W ramach inicjatywy Make IT Dynamic udostępniane są różne moduły infrastruktury oparte na niezawodnych serwerach stelażowych Fujitsu PRIMERGY w architekturze x86 oraz systemach pamięci dyskowej ETERNUS DX, zapewniając skalowalność odpowiednio do rosnących wymagań przedsiębiorstwa. Ponadto udostępniane są zintegrowane, wstępnie przetestowane rozwiązania do wirtualizacji, sieci pamięci masowej, zapewnienia wysokiej dostępności oraz zapewnienia ciągłości biznesowej. System informatyczny w MSP musi być elastyczny oraz dostatecznie wydajny, by zaspokoić różnorodne i rosnące potrzeby, takie jak sprostanie z nadmiarem oczekiwaniom klientów, utrzymanie sprzedaży, zapewnienie terminowości dostaw, zgodność z wymogami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa danych, księgowości i sprawozdawczości, spełnienie własnych wymogów wewnętrznych, lepsze wykorzystanie zasobów, szybsze reagowanie na zmieniające się warunki czy spełnienie oczekiwań partnerów w zakresie np. obsługi procesów biznesowych. Jens-Peter Seick, wiceprezes działu systemów dla centrów przetwarzania danych w firmie Fujitsu Technology Solutions, powiedział: „Aby osiągnąć sukces, MSP muszą optymalizować swe systemy informatyczne. Inicjatywa Make IT Dynamic bazuje na standardowych serwerach stelażowych PRIMERGY i systemach pamięci dyskowej ETERNUS DX, które stanowią moduły infrastruktury uzupełniane różnymi wartościowymi rozwiązaniami i opcjami usług ułatwiającymi pomyślny rozwój MSP. Moduły te są łatwe w implementacji, zarządzaniu i utrzymaniu, co pozwala MSP uzyskać większe korzyści mniejszym kosztem”. Austriacka firma Mammut Sports Group, która natknęła się na problem z wąskim gardłem w zasobach pamięci masowej, postanowiła skonsolidować całą swą platformę informatyczną i wdrożyć najbardziej zaawansowaną technologię zdolną do zaspokojenia nie tylko aktualnych, lecz także przyszłych potrzeb informatycznych. Jak powiedział Armin Duda, dyrektor zarządzający firmy: „Chcemy zwiększyć naszą sprzedaż dwukrotnie i wiemy, że jest to możliwe tylko pod warunkiem poczynienia już dzisiaj niezbędnych inwestycji w technologię, która będzie nam potrzebna jutro. Dlatego zwróciliśmy się do Fujitsu”. Elementem inicjatywy jest ankieta mająca na celu lepsze zrozumienie prawdziwych potrzeb i wymagań informatycznych MSP, bez opierania się jedynie na potocznych poglądach. Jeśli chcesz wziąć udział w badaniu i otrzymać w pierwszej kolejności jego wyniki, kliknij tutaj. W ramach inicjatywy Make IT Dynamic dostępnych jest obecnie na całym świecie wiele rozwiązań i ofert (ceny różnią się w zależności od regionu), w tym następujące:
 • EASY Virtualization — proste i ekonomiczne rozwiązanie do wirtualizacji
 • EASY SAN — rozwiązanie sieci pamięci masowej, zapewniające wysoką dostępność danych i usług
 • EASY High Availability i EASY Business Continuity — rozwiązania minimalizujące skutki przestojów i zapewniające ciągłość biznesową
 • Fujitsu Dynamic Infrastructures Services — usługi ułatwiające MSP skoncentrowanie się na swej podstawowej działalności
 • Fujitsu PRIMERGY Rack Servers — serwery stelażowe pozwalające zwiększyć efektywność operacyjną i obniżyć łączne koszty
 • ETERNUS DX „The Data Safe” — system pamięci masowej chroniący zasoby i zapewniający ciągłość biznesową
 • pokonywanie ograniczeń związanych z niedostatecznymi zasobami klientów i łatwiejsze uzyskanie wyższej pozycji w łańcuchu tworzenia wartości
Zdjęcia serwerów z serii PRIMERGY są dostępne online pod adresem: http://mediaserver.ts.fujitsu.com/ms/go.cfm?folderid=12362&jumpfactor=6 Zdjęcia pamięci masowych z serii ETERNUS są dostępne online pod adresem: http://mediaserver.ts.fujitsu.com/ms/go.cfm?folderid=11467&jumpfactor=6 Więcej informacji: Więcej informacji nt. inicjatywy Make IT Dynamic: http://ts.fujitsu.com/makeitdynamic.

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com.

 

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 06 October, 2010
City: Monachium/Tokio