GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Fujitsu i VMware vSphere 4.1 zapewniają dalsze znaczne zwiększenie wydajności i skalowalności w środowiskach wirtualizacji serwerów

Fujitsu wprowadza obsługę VAAI w systemach pamięci masowej ETERNUS z systemem operacyjnym VMware vSphere™ 4.1

Fujitsu i VMware vSphere 4.1 zapewniają dalsze znaczne zwiększenie wydajności i skalowalności w środowiskach wirtualizacji serwerów

Monachium, December 15, 2010
Firma Fujitsu poinformowała o globalnej dostępności oprogramowania vStorage APIs for Array Integration (VAAI) z dyskowymi systemami pamięci masowej z serii ETERNUS DX400/DX8000. Zapewnia to klientom znacznie wyższą wydajność dzięki optymalizacji efektywności pamięci masowej w środowiskach VMware. Kombinowane rozwiązania ETERNUS DX400/DX8000, zwłaszcza w połączeniu z serwerami Fujitsu PRIMERGY (*1), stanowią idealną platformę wydajnej i niezawodnej wirtualizacji centrów przetwarzania danych Obsługa VAAI umożliwia przejęcie operacji pamięci masowej, które poprzednio wymagały zasobów serwerowych, przez wydajniejsze systemy ETERNUS DX400/DX8000, co pozwala zintegrować VMware z funkcjami dyskowej pamięci masowej i zmniejszyć obciążenie serwerów. Dzięki temu systemy te stają się idealną platformą wirtualizacji i konsolidacji centrów przetwarzania danych na dużą skalę. VAAI zwiększa wydajność VMware vSphere™ 4.1 na systemach ETERNUS DX400/DX8000, co poprawia jego elastyczność i sprawność operacyjną oraz efektywność systemów pamięci masowej. Wydajne systemy ETERNUS DX400/DX8000 obsługują obecnie następujące trzy funkcje:
  1. Full Copy (pełna kopia) Operacje kopiowania danych są wykonywane z wykorzystaniem zasobów i funkcji przyspieszenia sprzętowego macierzy pamięci masowej. Uwalnia to serwer od operacji odczytu i zapisu, co przyspiesza cały proces. Obciążenie serwera jest mniejsze i poprawia się efektywność wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów. Operatorzy centrów przetwarzania danych mogą oczekiwać szybszego tworzenia maszyn wirtualnych i przyspieszenia ruchu danych przez Storage VMotion.
  2. Block Zeroing (zerowanie blokowe) Funkcja ta umożliwia inicjalizację z przyspieszeniem sprzętowym dla celów przydzielania nowej pojemności pamięci masowej. Serwer wysyła do macierzy dysków tylko jedno polecenie, które przekazuje zadanie wypełnienia inicjowanego obszaru pamięci zerami systemowi pamięci masowej. Funkcja ta jeszcze bardziej zmniejsza obciążenie serwera, przyspiesza uruchamianie maszyn wirtualnych i zmniejsza liczbę serwerów niezbędnych do zapewnienia wymaganej wydajności aplikacji.
  3. Hardware Assisted Locking (blokowanie wspomagane sprzętowo) Dzięki przeniesieniu mechanizmu blokowania z serwera do macierzy dysków blokowanie może być wykonywane na poziomie bloków, a nie jednostek logicznych (LUN). Funkcja ta powoduje, że proces ten przebiega z większą szczegółowością, dzięki czemu maleje wielkość blokowanych sekcji i wzrasta wydajność w zadaniach ogólnych, takich jak migracja maszyn wirtualnych, włączanie i wyłączanie wielu maszyn wirtualnych czy tworzenie maszyn wirtualnych na podstawie szablonów. Pozwala to znacznie zwiększyć efektywność i elastyczność operacyjną zwirtualizowanych centrów przetwarzania danych z dużą liczbą maszyn wirtualnych.
Jens-Peter Seick, wiceprezes ds. systemów centrów przetwarzania danych, Fujitsu Technology Solutions, powiedział: „Wyniki testu VMWare VMmark wskazują, że serwery Fujitsu PRIMERGY w połączeniu z systemami pamięci masowej Fujitsu ETERNUS stanowią idealna platformę wirtualizacji, która zaspokaja najwięcej różnorodnych potrzeb klientów. Dzięki obsłudze wszystkich trzech wariantów integracji VAAI z VMware VShpere 4.1 nasz „dream team” zoptymalizowany pod kątem wirtualizacji utrzymuje się na czele stawki w pogoni za większą niezawodnością, efektywnością i wydajnością”. Moduł ETERNUS VAAI (*2) wymaga najnowszego oprogramowania wbudowanego V20L60 w dyskowych systemach pamięci masowej z serii ETERNUS DX400/DX8000. Fujitsu dostarcza bezpłatnie zarówno ten moduł, jak i oprogramowanie wbudowane. Full Copy wymaga funkcji ETERNUS Advanced Copy (3*). Fujitsu jest certyfikowanym uczestnikiem programu VMware's vStorage API for Array Integration Partnership. Dodatkowe informacje można uzyskać z następujących źródeł: Systemy pamięci masowej ETERNUS http://www.fujitsu.com/eternus Słownik i uwagi (*1) Serwery FUJITSU PRIMERGY Dodatkowe informacje o produktach: http://www.fujitsu.com/primergy Serwery PRIMERGY są najlepszą platformą wirtualizacji, co zostało udowodnione w testach VMmark V1.1.1 w klasach z 8, 12, 16, 24 i 32 rdzeniami: VMware® VMmark™ to produkt firmy VMware Inc. VMware wykorzystuje testy SPECjbb2005® i SPECweb2005®, które udostępnia firma Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC). Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://vmware.com/products/vmmark/v1/results.html. (*2) Moduł ETERNUS VAAI Oprogramowanie instalowane w środowisku VMware vSphereTM zapewniające specjalny interfejs pomiędzy VMware vSphereTM i systemami dyskowej pamięci masowej ETERNUS. Umożliwia pamięci masowej bezpośrednie rozumienie i wykonywanie poleceń vSphere. Oprogramowanie to można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.fujitsu.com/global/support/computing/storage/system/vaai.html . (*3) Funkcja ETERNUS AdvancedCopy Opcja płatna wymaga funkcji AdvancedCopy do szybkiego kopiowania.

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 15 December, 2010
City: Monachium