GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Współużytkowanie zasobów komputera centralnego pozwala obniżyć koszty sprzętu, zmniejszyć pracochłonność zarządzania i zminimalizować przestoje

Fujitsu wprowadza FUTRO C400 — nowe rozwiązanie pozwalające na ekonomiczne wdrożenie wielu stanowisk pracy

Współużytkowanie zasobów komputera centralnego pozwala obniżyć koszty sprzętu, zmniejszyć pracochłonność zarządzania i zminimalizować przestoje

Monachium, October 05, 2010
Firma Fujitsu wprowadziła ekonomiczne rozwiązanie pod nazwą FUTRO C400. Jest to „ultrauproszczony” klient (ultra thin client), który umożliwia wdrożenie wielu stanowisk pracy o pełnych możliwościach komputera PC przy kosztach wielokrotnie niższych niż w przypadku użycia równoważnej liczby komputerów PC klasy podstawowej. Rozwiązanie takie jest znakomite dla szkół oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą maksymalnie wykorzystać swój budżet na informatykę przez obniżenie kosztów w przeliczeniu na liczbę stanowisk. W rozwiązaniu tym stosuje się wydajny komputer centralny, które zasoby są współużytkowane przez wszystkie klienty, co pozwala radykalne obniżyć koszty sprzętu i zarządzania. Oferowane przez Fujitsu środowisko jest przeznaczone głównie dla małych firm, szkół, bibliotek i innych instytucji bez dużego personelu informatycznego i doświadczenia w tej dziedzinie. Wymagania sprzętowe na wdrożenie środowiska z wieloma stanowiskami pracy są minimalne. Potrzebny jest tylko jeden komputer centralny, np. Fujitsu ESPRIMO, oraz klienty FUTRO C400 z monitorami, w liczbie odpowiadającej liczbie stanowisk pracy. Centralny komputer PC działa jako serwer, co pozwala obniżyć łączne koszty systemu w porównaniu z każdym innym rozwiązaniem. Współczesne komputery PC są tak wydajne, że przeciętny użytkownik wykorzystuje tylko mały ułamek dostępnej mocy obliczeniowej. Dzięki temu nawet jeśli zasoby takiego komputera są współużytkowane, użytkownicy mogą uzyskać dobrą wydajność przy pracy ze standardowymi aplikacjami, takimi jak oprogramowanie biurowe czy przeglądarka internetowa. W zależności od konfiguracji komputera centralnego, może on służyć jako serwer dla nawet 30 równocześnie pracujących użytkowników. Współużytkowanie zasobów komputera pozwala także obniżyć koszty zarządzania oprogramowaniem, gdyż odbywa się ono centralnie, co upraszcza utrzymanie. Poszczególne sesje są zabezpieczone przed dostępem czy zakłóceniem ze strony innych użytkowników. Klient FUTRO C400 ma wielkość pudełka na CD i nie zawiera części ruchomych, dzięki czemu pracuje całkowicie bezgłośnie i jest bardzo niezawodny, a przy tym zużywa bardzo mało prądu (mniej niż nawet najbardziej energooszczędny komputer PC) i wydziela mniej ciepła. W przypadku awarii urządzenia może być ono szybko i łatwo wymienione bez konieczności wykonywania jakiejkolwiek ręcznej konfiguracji, co pozwala zminimalizować czas przestoju i zapewnić wysoką wydajność pracy użytkowników. Rajat Kakar, wiceprezes działu systemów do obsługi stanowisk pracy (Workplace Systems) w firmie Fujitsu Technology Solutions, powiedział: „Skoncentrowaliśmy się na obniżeniu kosztów dzięki zastosowaniu technologii ultrauproszczonych klientów. FUTRO C400 nadaje się znakomicie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz szkół, które chcą korzystać z tego typu infrastruktury, ale nie mają systemu zaplecza z serwerami”. Produkt Fujitsu FUTRO C400 zostanie wprowadzony do sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii w dniu 24 listopada 2010 r. Zdjęcia produktu będą dostępne od końca października pod adresem: http://mediaserver.ts.fujitsu.com/photoserver/index.cfm?fuseaction=list&CFID=2950598&CFTOKEN=99664179&fid=390 Dane techniczne są dostępne pod adresem: http://ts.fujitsu.com/products/deskbound/thin_clients/index.html

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 05 October, 2010
City: Monachium