GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Szeroki wybór ekonomicznych i energooszczędnych serwerów x86 dla firm różnej wielkości

Fujitsu wprowadza CELVIN NAS Server Q800 — wydajny serwer sieciowej pamięci masowej z czterema dyskami

Szeroki wybór ekonomicznych i energooszczędnych serwerów x86 dla firm różnej wielkości

Monachium, October 05, 2010
Firma Fujitsu wprowadziła CELVIN NAS Server Q800 — nowy, przystępny cenowo, wielofunkcyjny system sieciowej pamięci masowej (NAS), umożliwiający wykonywanie kopii zapasowych i współużytkowanie plików. System jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) lub biur domowych, które chcą wdrożyć elastyczny, scentralizowany system współużytkowania danych przez komputery i użytkowników w sieci lokalnej. CELVIN NAS Server Q800 oferuje w takim środowisku prostą, bezpieczną i bardzo szybką scentralizowaną pamięć masową dla często używanych danych wymagających współużytkowania, takich jak bazy danych, kartoteki klientów czy systemy zamówień w handlu elektronicznym. Nowe rozwiązanie Fujitsu jest kierowane do firm, które dotąd współużytkowały dane za pomocą mniej efektywnych lub wolniejszych systemów pamięci masowej, takich jak napędy USB czy dyski w serwerach plików. Przejście na dedykowany serwer NAS umożliwia zwiększenie szybkości przesyłu danych i skrócenie czasu odpowiedzi. CELVIN NAS Server Q800 góruje nad innymi rozwiązaniami pod względem wydajności, stabilności i niezawodności. Oprócz niezrównanej szybkości przesyłu danych w sieci Ethernet, użytkownicy mogą oczekiwać większej niż dotąd niezawodności dzięki podwójnemu systemowi operacyjnemu z funkcją „dysk w pamięci” (Disk on Memory) na wypadek problemów z siecią. Dodatkową ochronę zapewniają zdublowane porty Gigabit Ethernet oraz całkowicie nowe rozwiązanie RAID. W przypadku rozwijających się firm istotnym problemem jest wyeliminowanie barier zgodności operacyjnej pomiędzy platformami Windows, Mac i Linux/Unix. Jeśli zachodzi potrzeba przesyłania wielkich plików, CELVIN NAS Server Q800 umożliwia korzystanie z funkcji „kompatybilności miedzy platformami”, która umożliwia współużytkowanie plików pomiędzy różnymi platformami, eliminując ewentualne niezgodności między nimi. Ponadto rozwiązanie opcjonalnie udostępnia system zarządzania treściami Joomla ze zintegrowanym serwerem języka SQL. System umożliwia rozbudowę w miarę rosnących potrzeb biznesowych przez dodanie drugiej jednostki, która zwiększa pojemność dwukrotnie do maksymalnie 8 TB. Możliwość skalowania przyrostowego stanowi bardzo elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie, zwłaszcza dla MSP, które chcą uniknąć dużych nakładów na zbyt rozbudowaną infrastrukturę. Rajat Kakar, wiceprezes działu systemów do obsługi stanowisk pracy (Workplace Systems) w firmie Fujitsu Technology Solutions, powiedział: „Fujitsu zdaje sobie sprawę, że małe firmy i biura domowe potrzebują serwera elastycznego i przystępnego cenowo. Nasz CELVIN NAS Server Q800 umożliwia scentralizowane zarządzanie danymi oraz jest dostępny po rozsądnej cenie, umożliwiając administratorom systemów informatycznych elastyczną rozbudowę infrastruktury zgodnie z potrzebami, przy gwarantowanej niezawodności”. CELVIN NAS Server Q800 pojawi się w cennikach i będzie dostępny w sprzedaży w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach począwszy od 1 listopada 2010 r. Cena wynosi od 749 do 1299 EUR, w zależności od konfiguracji dysków. Glosariusz i przypisy DoM (Disk on Memory — dysk w pamięci operacyjnej): CELVIN NAS Server Q800 jest wyposażony w podwójny DoM, co oznacza, że w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia, takiego jak nieprawidłowe zamknięcie systemu, system może zostać odtworzony z drugiego DoM albo zostać uruchomiony ponownie z drugiego DoM, zapewniając tym samym nieprzerwaną dostępność danych. Port Gigabit Ethernet: Port ethernetowy zgodny ze standardem Gigabit Ethernet, umożliwiający transmisję danych z szybkością 1 Gb na sekundę. IP (Internet Protocol — protokół internetowy): protokół telekomunikacyjny używany do przesyłania pakietów informacji w sieci; jest to podstawowy protokół, na którym jest oparty Internet. NAS (Network Attached Storage — sieciowa pamięć masowa): komputer podłączony do sieci, udostępniający innym urządzeniom sieciowym jedynie usługi przechowywania danych na poziomie plików. RAID (Redundant Array Of Independent Disks — nadmiarowa macierz niezależnych dysków): architektura zapewniająca wysoką niezawodność pamięci masowej dzięki nadmiarowości; jednostka RAID zawiera kilka niezależnych napędów dyskowych. SAN (Storage Area Network — sieć pamięci masowej): architektura, w której odległe urządzenia pamięci masowej są podłączone na poziomie systemu operacyjnego i udostępniają jedynie operacje na niższym poziomie bloków danych, a nie na wyższym poziomie plików.

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 05 October, 2010
City: Monachium