GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Kompleksowe, oferowane bez dodatkowych opłat udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa usług w prywatnych i zaufanych środowiskach przetwarzania poza siecią lokalną

Fujitsu ustanawia nowy standard bezpieczeństwa przetwarzania poza siecią lokalną

Kompleksowe, oferowane bez dodatkowych opłat udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa usług w prywatnych i zaufanych środowiskach przetwarzania poza siecią lokalną

Monachium, November 24, 2010
Firma Fujitsu poinformowała, że ustanowiła nowy standard bezpieczeństwa dla prywatnych i zaufanych środowisk przetwarzania poza siecią lokalną (cloud computing), wprowadzając do swej oferty Infrastructure as a Service (infrastruktura jako usługa) kompleksowy zestaw zabezpieczeń, które eliminują przeszkodę w szybkim przechodzeniu przedsiębiorstw na taki model przetwarzania. Raport niezależnej firmy badawczej Forrester Research Inc., zatytułowany Security And The Cloud*, stwierdza, że: „Obawy dotyczące bezpieczeństwa są najważniejszym czynnikiem podawanym przez przedsiębiorstwa i instytucje jako powód nieprzechodzenia na usługi przetwarzania poza siecią lokalną... Wprowadzenie bezpiecznych usług przetwarzania poza siecią lokalną będzie siłą niszczącą rynek rozwiązań bezpieczeństwa”. Ponadto przeprowadzone ostatnio przez Fujitsu badanie** potwierdziło, że przytłaczająca większość, bo aż 88%, ludzi obawia się utraty dostępu do swoich danych. Fujitsu spodziewa się, że gdy zostanie zapewnione bezpieczeństwo danych w prywatnych, zaufanych i hybrydowych środowiskach przetwarzania poza siecią lokalną na poziomie takim samym jak danych we własnych ośrodkach przedsiębiorstwa, wzrośnie szybkość migracji do środowisk tego rodzaju. Oferta Fujitsu w zakresie zabezpieczeń dla prywatnych i zaufanych środowisk przetwarzania poza siecią lokalną obejmuje kompleksowy zestaw standardowych środków bezpieczeństwa, w tym wykrywanie włamań, zapobieganie włamaniom, zapory oraz bezpieczny serwer WWW. Ponadto klienci mogą wybierać spośród bogatej oferty usług dodatkowych zapewniających jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony danych. „Korzyści z migracji całości lub części infrastruktury informatycznej do prywatnego, zaufanego lub hybrydowego środowiska przetwarzania poza siecią lokalną, zarówno ekonomiczne, jak i polegające na szybkości reagowania na czynniki biznesowe, stały się obecnie bardzo oczywiste” — powiedział Andre Kiehne, wiceprezes ds. usług, Fujitsu Technology Solutions. „Niezależne badania wskazują, że czynnikiem powstrzymującym klientów przed taką migracją są obawy dotyczące bezpieczeństwa. Właśnie dlatego Fujitsu wprowadza nowy standard bezpieczeństwa prywatnych i zaufanych środowisk przetwarzania poza siecią lokalną, oferowany bez dodatkowych kosztów. W wielu przypadkach hosting informacji i usług klienta w centrach przetwarzania danych Fujitsu (poziomu bezpieczeństwa Tier 3+) zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż w przypadku własnych ośrodków klienta”. „W miarę coraz szerszego wprowadzania usług przetwarzania poza siecią lokalną, bezpieczeństwo staje się w coraz większym stopniu słabym punktem” — dodał Kiehne. „Umożliwienie hakerowi łatwego dostępu do prywatnego środowiska przetwarzania poza siecią lokalną jest w praktyce równoznaczne z udostępnieniem mu kluczy do swoich zasobów. I dlatego właśnie wprowadzamy nowy standard bezpieczeństwa takich środowisk”. Globalna sieć przetwarzania poza siecią lokalną Fujitsu definiuje „zaufane” środowisko przetwarzania poza siecią lokalną jako środowisko współużytkowane, z którego korzysta ograniczona liczba klientów, przy czym ich sieci są odseparowane, a ich wirtualne serwery i pamięci masowe rezydują w centrum przetwarzania danych Fujitsu. Natomiast środowisko „prywatne” to środowisko przeznaczone dla jednego przedsiębiorstwa, z dedykowanymi systemami informatycznymi, które może rezydować w siedzibie klienta lub w centrum przetwarzania danych Fujitsu. Fujitsu oferuje hosting usług przetwarzania poza siecią lokalną, bazujący na globalnej sieci centrów przetwarzania danych o wysokim poziomie bezpieczeństwa Tier 3+. Wszystkie centra przetwarzania danych Fujitsu zapewniają standardowo nadmiarowość wszystkich krytycznych elementów infrastruktury, w tym zasilania elementów sieciowych i łączy dostępowych. Bezpieczeństwo technologii informatycznych, kompatybilność środowisk oraz transparentne zarządzanie jakością są potwierdzone certyfikatami ISO. W celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem lub atakami na dane klienta, Fujitsu zapewnia dostęp przez dedykowane sieci VLAN, z użyciem zapór, silnych zabezpieczeń i bezpiecznych tuneli VPN. W celu zapewnienia zgodności z prawem lokalnym i europejskim, uwzględnia się także fizyczną lokalizację danych klienta. Dane klienta w środowisku przetwarzania poza siecią lokalną są standardowo szyfrowane, a odpowiedzialność za utrzymywanie kluczy spoczywa wyłącznie na kliencie. Kompleksowe usługi bezpieczeństwa Oferta Fujitsu dotycząca bezpieczeństwa środowisk przetwarzania poza siecią lokalną obejmuje łącznie 13 różnych pakietów zabezpieczeń. Wszyscy dotychczasowi i nowi klienci korzystający ze środowisk przetwarzania poza siecią lokalną, zarówno zaufanych, jak i prywatnych, otrzymują standardowy pakiet zabezpieczeń. Klientom wymagającym wyższego poziomu bezpieczeństwa lub dodatkowych funkcji zarządzania danymi w zaufanym lub prywatnym środowisku, Fujitsu oferuje dodatkowe opcjonalne zabezpieczenia i narzędzia, w tym pełne szyfrowanie danych oraz silne zabezpieczenie dostępu oparte na hasłach jednorazowych (dostarczanych przez SMS lub token). Klienci wymagający kontroli przepływu danych do lub ze środowiska przetwarzania poza siecią lokalną mogą także wybrać opcjonalne funkcje antyspamowe, filtrowania treści, a także bezpiecznej archiwizacji poczty elektronicznej zgodnie z przepisami i z zapewnieniem łatwego wyszukiwania. Uwagi:
  • * Security And The Cloud, Looking At The Opportunity Beyond The Obstacle (Bezpieczeństwo a przetwarzanie poza siecią lokalną: możliwości po przełamaniu barier); autor: Jonathan Penn, współautorzy: Heidi Shey, Christopher Mines, Chetina Muteba. Forrester Research, październik 2010 r.
  • ** Personal Data in the Cloud: A Global Research of Consumer Attitudes (Dane osobowe w środowiskach przetwarzania poza siecią lokalną: ogólnoświatowe badanie postaw konsumentów); badanie zlecone przez Fujitsu Research Institute, wykonane przez Fujitsu Global Business Group (część Fujitsu Limited) w oparciu o skompilowane wyniki badań rynkowych przeprowadzonych przez ORC International Limited na zlecenie Fujitsu Global Business Group, obejmujących łącznie 3000 respondentów z Australii, Niemiec, Japonii, Singapuru, Wielkiej Brytanii i USA. Dostępne w Internecie.

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 24 November, 2010
City: Monachium