GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Rozwiązania Managed Office, DeskView Load i DeskView Advanced Migration upraszczają infrastrukturę

Fujitsu ułatwia i przyspiesza przejście na system Windows 7

Rozwiązania Managed Office, DeskView Load i DeskView Advanced Migration upraszczają infrastrukturę

Monachium, July 30, 2010
Fujitsu ogłosiła dostępność DeskView Advanced Migration, nowego rozwiązania zapewniającego łatwiejsze i bardziej opłacalne dla przedsiębiorstw migrację do najnowszych systemów operacyjnych takich jak Microsoft Windows 7. DeskView Advanced Migration uzupełnia rozwiązanie Fujitsu Workplace Managed, która pomaga dużym przedsiębiorstwom stale rozwijać i uaktualniać ich infrastruktury IT, aby optymalizować je dla uzyskania najlepszej wydajności i efektywności. Wydatki na IT nie poddają się światowemu kryzysowi gospodarczemu, jednak szacunki wskazują, że na rynku jest więcej niż 70 mln przestarzałych komputerów PC i notebooków. Wiele z nich korzysta z systemu operacyjnego Microsoft Windows XP, którego pomoc techniczna jest w dużym stopniu ograniczana. Z tego powodu, wraz z perspektywą wzrostu kosztów utrzymania pogwarancyjnych notebooków i komputerów PC, wzrasta potrzeba planowania aktualizacji komputerów PC i notebooków do nowszego systemu operacyjnego, takiego jak Windows 7. Jednak często migracja może być kosztowna, czasochłonna i żmudna, więc przedsiębiorstwa wcześniej muszą opracowywać strategię utrzymania infrastruktury IT i jej aktualizacji. Zoptymalizowany dla Windows 7, DeskView Advanced Migration umożliwia przekazanie danych osobowych i ustawień, tak szybko, prosto i bezproblemowo, jak to tylko możliwe. Po zakończeniu procesu migracji DeskView Advanced Migration bezpiecznie usuwa wszystkie dane ze starych dysków twardych, co pozwala firmom sprzedawać nadmiarowy sprzęt bez ryzyka naruszenia polityki bezpieczeństwa. DeskView Advanced Migration oferuje wybór ścieżki aktualizacji ze wszystkich obecnych systemów operacyjnych Microsoft Windows i jest kompatybilny ze sprzętem PC i wszystkimi notebookami działającymi na Windows. Jest także idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw planujących przejście na wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej, ponieważ pozwala na stworzenie wirtualnego obrazu ze starych systemów i pozwala na aktualizację tak samo wirtualnych, jak i fizycznych maszyn. Warto podkreślić, że dla użytkowników końcowych, proces aktualizacji jest bezproblemowy i bezbolesny - wszystkie dokumenty, aplikacje i ustawienia spersonalizowane pozostają nienaruszone i są gotowe do użycia natychmiast po zakończeniu procesu, w tym niestandardowych aplikacji, jak również standardowego oprogramowania, takiego jak Microsoft Office, certyfikatów Outlook, ustawień połączeń, folderów osobistych i szablonów. Ponadto, Fujitsu oferuje dedykowane usługi migracji dla przedsiębiorstw, wybranych i specyficznych dla klientów danych i ustawień programów prawnie zastrzeżonych. Ogólnie rzecz biorąc, pomaga firmom eliminować straty wydajności, które mają miejsce, gdy trzeba przywracać ustawienia spersonalizowane na nowe maszyny. Program DeskView Load został opracowany zgodnie z najlepszymi procedurami wewnętrznymi Fujitsu w celu uproszczenia personalizacji poszczególnych komputerów PC i notebooków. Zmniejsza koszty w trakcie wdrożeń lub reinstalacji w całym cyklu życia produktów — od instalacji oprogramowania i sprzętu po wdrażanie rozwiązań i zarządzanie zasobami. W trakcie procesu instalacji program DeskView Load uwzględnia wszystkie zależności sprzętowe i eliminuje potrzebę weryfikacji sterowników. Wymaga tylko jednego obrazu dla wszystkich konfiguracji. Możliwa jest także dostawa i wdrożenie bezpośrednio u użytkownika. Program DeskView Load nie wymaga korzystania z wyspecjalizowanego centrum wdrażania. Zautomatyzowane przygotowanie do dalszego przetwarzania w dotychczasowej infrastrukturze oszczędza firmom czas i zasoby w zarządzaniu aktywami. Rajat Kakar, wiceprezes działu systemów do obsługi stanowisk pracy (Workplace Systems) w firmie Fujitsu Technology Solutions, powiedział: „Fujitsu stale inwestuje w prace badawczo-rozwojowe związane z produktami i usługami. Wykorzystujemy rozwiązania Managed Workplace również we własnej infrastrukturze, m.in. do bezproblemowego przejścia na system Windows 7 na naszych stanowiskach pracy”. Rozwiązania DeskView Load i DeskView Advanced Migration są już dostępne w regionie CEMEA&I (Europy Środkowej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii). Ceny mogą się różnić w zależności od kraju. Więcej na: • DeskView Advanced Migration: http://ts.fujitsu.com/dvam • DeskView Load: http://ts.fujitsu.com/deskviewload

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com.

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus.

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 30 July, 2010
City: Monachium