GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Potwierdzona integracja produktów ETERNUS i PRIMERGY z DataCore SANsymphony™ udostępni klientom więcej zgodnych operacyjnie i elastycznych opcji do dostosowywania infrastruktur pamięci masowej

Fujitsu optymalizuje elastyczność architektur pamięci masowej z rozwiązaniami wirtualizacji DataCore

Potwierdzona integracja produktów ETERNUS i PRIMERGY z DataCore SANsymphony™ udostępni klientom więcej zgodnych operacyjnie i elastycznych opcji do dostosowywania infrastruktur pamięci masowej

September 08, 2010
Firma Fujitsu poinformowała o sprawdzonej integracji swoich systemów pamięci masowej do centrów przetwarzania danych i systemów serwerowych z oprogramowaniem do wirtualizacji pamięci masowej DataCore. Integracja ta minimalizuje ryzyko dla przedsiębiorstw wdrażających architektury zwirtualizowanych pul pamięci masowej. Wstępnie przetestowane i certyfikowane rozwiązanie obejmujące produkty Fujitsu ETERNUS i PRIMERGY oraz oprogramowanie SANsymphony firmy DataCore jest już dostępne u lokalnych dystrybutorów w Europie Środkowej.<1> Ściślejsza integracja systemów dyskowej pamięci masowej Fujitsu ETERNUS DX i serwerów wieżowych, stelażowych i typu blade PRIMERGY X86 z oprogramowaniem do wirtualizacji pamięci masowej DataCore udostępnia przedsiębiorstwom wydajne, elastyczne i łatwe w zarządzaniu rozwiązanie pamięci masowej. Niezawodne i bezpieczne dyskowe systemy pamięci masowej dobrze się integrują z systemami operacyjnymi hosta, serwerami różnych producentów, infrastrukturami sieciowymi i rozwiązaniami do tworzenia kopii zapasowych. Aby zminimalizować ewentualne ryzyko trwałej utraty danych, systemy dyskowej pamięci masowej Fujitsu ETERNUS DX zostały wyposażone w wiele komponentów nadmiarowych. Oprogramowanie DataCore dodaje niezależną warstwę wirtualizacji pamięci masowej, co dodatkowo zwiększa jej dostępność. Zapewnia to niezakłócone działanie systemów pamięci masowej w razie konieczności przełączania awaryjnego. Oprogramowanie DataCore SANsymphony™ udostępnia funkcję lustrzanego kopiowania danych na duże odległości pomiędzy systemami pamięci masowej z dostępem typu aktywny/aktywny. Dodanie warstwy wirtualizacji oprogramowania DataCore umożliwia klientom skalowanie wielu niezależnych systemów ETERNUS DX. Do zalet rozwiązania należy sposób działania systemu ETERNUS DX jako jednej globalnej puli pamięci masowej, którą można wirtualnie rozbudowywać do dowolnych rozmiarów — dużo większych niż pojemność pojedynczych jednostek pamięci masowej. Dzięki firmom Fujitsu i DataCore klienci mogą teraz umieszczać dane w infrastrukturze pamięci masowej w czasie rzeczywistym, eliminując wszystkie punkty podatności na awarię. Można również zapisywać dane w czasie rzeczywistym w każdym urządzeniu pamięci masowej w obrębie elastycznej architektury opartej na pulach, co zwiększa dostępność tych danych. Jens-Peter Seick, wiceprezes działu systemów do centrów przetwarzania danych w firmie Fujitsu Technology Solutions, powiedział: „Połączenie naszych rozwiązań serwerowych i pamięci masowej z oprogramowaniem DataCore umożliwiło klientom uzyskanie korzyści z konsolidacji pamięci masowej w różnych scenariuszach użytkowania. Dostarczamy kompletne architektury oparte na pulach pamięci masowej, dostosowane do zmieniających się wymagań naszych klientów — z jednego źródła”. Christian Hagen, wiceprezes firmy DataCore Software na region EMEA i obie Ameryki, powiedział: „Połączone rozwiązania Fujitsu i DataCore umożliwiają klientom łatwe budowanie wydajnych, bardzo szybkich i niezawodnych architektur wirtualnej pamięci masowej. Dzięki certyfikowaniu oprogramowania SANsymphony do uruchamiania w systemach Fujitsu ETERNUS i PRIMERGY, firmy DataCore i Fujitsu dostarczyły wstępnie przetestowane środowisko dynamicznej pamięci masowej udostępnianej na żądanie, zoptymalizowane pod kątem architektur opartych na pulach pamięci masowej. Powstanie tego rozwiązania jest efektem naszych wieloletnich sukcesów w instalowaniu systemów Fujitsu u klientów. Daje ono dystrybutorom i klientów firmy Fujitsu nowe korzyści z połączonej, certyfikowanej infrastruktury działającej bez zarzutu”. <1> Początkowo dostępne w Austrii, Danii, Francji, Finlandii, Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Uwagi dla redaktorów Dokumentację dotyczącą oprogramowania SANsymphony można znaleźć pod adresem http://www.datacore.com/documents/ Specyfikacja techniczna jest dostępna na stronie http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start.php?lang=en  

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com.

 

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 08 September, 2010