GTM-MQCD359
Skip to main content
 1. Home >
 2. O Fujitsu >
 3. Resources >
 4. News >
 5. Press releases >
 6. 2010 >
 7. Pomyślne wyniki analizy komputerów PC ESPRIMO i wybranych serwerów PRIMERGY

Firma Fujitsu zakończyła ocenę ekologiczną cyklu życia wybranych produktów

Pomyślne wyniki analizy komputerów PC ESPRIMO i wybranych serwerów PRIMERGY

Augsburg/Monachium, December 14, 2010
Firma Fujitsu w ciągu dziewięciu miesięcy zrealizowała projekt oceny swoich produktów pod kątem tzw. „śladu węglowego” (PCF — ang. product carbon footprint) i przedstawiła wyniki wspólnie z instytutem BIFA w Augsburgu, specjalizującym się w zagadnieniach ekologicznych. Ślad węglowy określa emisję gazów cieplarnianych powodowaną przez produkty, która wpływa na bilans CO2 naszej planety. Firma Fujitsu przeanalizowała cykle życia wybranych produktów — komputerów PC i serwerów — przy wykorzystaniu techniki LCA zgodnej z normą ISO 14040/44 i we współpracy z instytutem ekologicznym BIFA oraz z berlińskim instytutem Fraunhofer IZM (Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration). Uzyskane wyniki zostały poddane ocenie, a następnie Instytut Fraunhofera sprawdził te wyniki i wystawił Fujitsu pozytywną opinię. Celem projektu było zdefiniowanie i opracowanie sposobów dokładnej analizy rzeczywistych wartości emisji powodowanych przez produkty. Fujitsu dąży do ustalenia wpływu swoich produktów na środowisko naturalne, w ramach realizowanej strategii proekologicznej. Celem tej strategii jest zmniejszenie emisji CO2 w całym cyklu życia produktów (od koncepcji po utylizację), a także wprowadzanie innowacji, dzięki którym produkty firmy będą bardziej przyjazne dla środowiska. Fujitsu zamierza także udostępniać wyniki i doświadczenie uzyskane w trakcie tego projektu, aby ułatwić swoim klientom zmniejszanie emisji CO2 w przyszłości. Nawet wśród producentów urządzeń informatycznych nadal popularny jest pogląd, że technologia proekologiczna jest tym samym, co technologia energooszczędna. Jednakże sprawność energetyczna jest tylko jednym z wielu aspektów uwzględnianych w określaniu wpływu na środowisko. Na ogół emisja CO2 określana w postaci ekwiwalentu CO2 jest sumowana w ciągu całego cyklu życia produktu — od koncepcji aż po recykling. Obejmuje to produkcję surowców oraz składników dostarczanych przez dostawców, a także transport, montaż, okres eksploatacji i utylizację lub recykling. Na przykład w obliczeniach LCA dotyczących komputerów PC ESPRIMO E9900 0-Watt i serwerów PRIMERGY TX300 / RX300 S5 uwzględnia się odpowiednie wartości LCA myszy, klawiatury, instrukcji obsługi i opakowania. Samo obliczenie jest wykonywane na podstawie typowego cyklu życia produktów z danej grupy. Przeszkoda — brak norm międzynarodowych Dotychczas obliczenie porównywalnych i bezwzględnych wartości emisji CO2 nie było możliwe z powodu trudności metodologicznych i braku norm międzynarodowych. Pod tym względem Fujitsu jest jednym z liderów branży. Firma kontaktuje się z partnerami, dostawcami i konkurentami, aby doprowadzić do ustanowienia i stosowania powszechnie obowiązujących norm. Takie inicjatywy, jak projekt PCF firmy Fujitsu, są ważnymi krokami na długiej drodze do uzyskania porównywalnych wyników obliczeń emisji. Umożliwiają one wgląd w powstawanie emisji w całym łańcuchu tworzenia wartości. Dzięki temu firma może określić przyszłe możliwości jej zmniejszenia:
 • optymalizacja zużycia energii i materiałów w procesie produkcyjnym oraz wprowadzanie materiałów alternatywnych o
 • mniejszym wpływie na środowisko,
 • zmniejszenie emisji w trakcie transportu poprzez przejście na transport kolejowy i morski,
 • wtórne wykorzystanie oraz recykling produktów i ich części w centrum recyklingu firmy Fujitsu w Paderborn i na całym świecie,
 • opracowywanie i dostarczanie klientom energooszczędnych zasilaczy i produktów,
 • optymalne konfiguracje pamięci głównej, grafiki i opcji zasilania,
 • stosowanie energooszczędnych produktów teleinformatycznych (na przykład z certyfikatem „Blue Angel” lub „Energy Star”).
Inicjatywy proekologiczne Fujitsu Fujitsu od wielu lat angażuje się w projekty i inicjatywy mające na celu określenie własnych wartości emisji oraz możliwości jej zmniejszenia. Firma stosuje podwójną strategię. Z jednej strony koncentruje się na innowacjach, dzięki którym jej produkty są bardziej przyjazne dla środowiska („Green IT” — ekologiczna informatyka). W ofercie produktów i usług jest już wiele pozycji ekologicznych, takich jak energooszczędne modele notebooków, komputer PC i monitor z technologią 0-Watt, energooszczędny serwer i energooszczędne systemy pamięci masowej oraz usługi oceny umożliwiające poprawę sprawności energetycznej w centrach przetwarzania danych. Jednocześnie Fujitsu opracowuje rozwiązania, które mogą ułatwić innym firmom — lub nawet całym branżom — wykorzystanie informatyki do tworzenia bardziej proekologicznych infrastruktur („Green by IT” — ekologia przez informatykę), na przykład w sterowaniu ruchem lub zarządzaniu budynkami. W 2007 r. Grupa Fujitsu zainicjowała program „Green Policy Innovation” (Innowacyjna polityka ekologiczna), który umożliwił zmniejszenie emisji CO2 w Japonii o dodatkowe siedem milionów ton. W 2009 r. firma Fujitsu rozszerzyła ten projekt na cały świat, a obecnie planuje doprowadzenie do zmniejszenia emisji CO2 na świecie o dodatkowe 15 milionów ton do 2012 r. To nowe, globalne podejście jest kamieniem milowym na drodze do realizacji średnioterminowej koncepcji Fujitsu, Green Policy 2020. Ponadto Fujitsu jest na pierwszym miejscu w dwóch kategoriach (spośród pięciu) w ostatnim badaniu dotyczącym ochrony środowiska. Badanie to, przeprowadzone przez niezależną branżową firmę analityczną i WWF, nosi tytuł „Low-Carbon and Environmental Leadership in the ICT Industry 2010” (Liderzy branży teleinformatycznej pod względem niskiej emisji dwutlenku węgla i ochrony środowiska w 2010 r.). W tym największym z dotychczasowych niezależnych badań przeanalizowano proekologiczne działania firm mających ogólnoświatową strategię zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych przez produkty teleinformatyczne. Cytaty Armin Kumpf, dyrektor ds. zarządzania jakością w firmie Fujitsu Technology Solutions „Firma Fujitsu od wielu lat prowadzi badania czynników, które trwale wpływają na własności proekologiczne naszych produktów. Jednakże aby móc porównywać produkty i oznaczać je ze względu na emisję CO2, niezbędne są międzynarodowe normy i solidne dane porównawcze”. Dr Siegfried Kreibe, dyrektor w instytucie ochrony środowiska BIFA „Wpływ komputerów na środowisko zależy w mniejszym stopniu od ich produkcji — większe znaczenie ma tu sposób ich użytkowania. To on jest źródłem większości emisji gazów cieplarnianych. Wyjątkowa gotowość Fujitsu do inwestowania w analizę swoich produktów przez ocenę ich cyklu życia zrobiła na nas duże wrażenie”. Karsten Schischke, analityk i specjalista ds. LCA, Fraunhofer Institute „Na naszych spotkaniach związanych z projektem toczyliśmy ożywione dyskusje na temat połączonych efektów wymagań technicznych i wpływu tych produktów na środowisko. To właśnie jest celem oceny emisji CO¬2 — mierzenie różnych składników i zmniejszanie ich wpływu na środowisko. Jestem przekonany, że projekt ten jest dla pracowników Fujitsu inspiracją w ich codziennej pracy inżynierskiej, mimo że ekologiczna informatyka nie jest w Fujitsu nowością”. Dodatkowe informacje można uzyskać z następujących źródeł: Twitter: http://www.twitter.com/Fujitsu_TS Facebook: http://www.facebook.com/face2fujitsu Blog Fujitsu: http://blog.ts.fujitsu.com

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 14 December, 2010
City: Augsburg/Monachium