GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Resources >
  4. News >
  5. Press releases >
  6. 2010 >
  7. Usługi „Dynamicznej Chmury” (ang. Dynamic Cloud) oparte na platformie Global Cloud wypełniają lukę pomiędzy dzisiejszą infrastrukturą a jutrzejszymi potrzebami biznesowymi

Dzięki Fujitsu przetwarzanie w chmurze jest dynamiczne i w pełni globalne

Usługi „Dynamicznej Chmury” (ang. Dynamic Cloud) oparte na platformie Global Cloud wypełniają lukę pomiędzy dzisiejszą infrastrukturą a jutrzejszymi potrzebami biznesowymi

Monachium, November 24, 2010
Firma Fujitsu poinformowała o wprowadzeniu platformy Global Cloud, która ustanawia nowe światowe standardy w zakresie usług przetwarzania poza siecią lokalną (cloud computing), oraz Dynamic Cloud — zestawu wstępnie zintegrowanych i skonfigurowanych usług, które ułatwiają migrację do prywatnych i hybrydowych środowisk przetwarzania poza siecią lokalną. Nowa, jednolita platforma Global Cloud wypełnia lukę pomiędzy dzisiejszą infrastrukturą, która w znacznej mierze jest oparta na lokalnych zasobach sprzętowych centrum przetwarzania danych, a przyszłym modelem opartym na przetwarzaniu poza siecią lokalną. Równocześnie podkreśla możliwości Fujitsu jako zaufanego i niezawodnego dostawcy pełnego zakresu usług informatycznych na skalę światową. Usługi Dynamic Cloud dają klientowi pełną kontrolę nad krytycznymi czynnikami decydującymi o przyjęciu korporacyjnego rozwiązania przetwarzania poza siecią lokalną. Dzięki umożliwieniu wyboru opartego na polityce firmy i jej wymaganiach biznesowych, z uwzględnieniem szczegółowych czynników, takich jak lokalizacja fizyczna i możliwość przenoszenia danych w przyszłości, Fujitsu eliminuje główne przeszkody w podjęciu decyzji, jakimi są konieczność zapewnienia zgodności z przepisami oraz uzależnienie się od jednego dostawcy. Dzięki wprowadzeniu nowego światowego standardu usług przetwarzania poza siecią lokalną, Fujitsu umożliwia swym klientom zapewnienie lepszej obsługi ich klientów. Gwarantowany hosting lokalny i kopie lustrzane danych w strategicznie istotnych punktach na całym świecie pozwalają przezwyciężyć problemy z opóźnieniem przy zdalnym wykonywaniu usług, a tym samym umożliwiają świadczenie usług internetowych i dostęp na żądanie do aplikacji w dowolnym czasie oraz w dowolnym miejscu. Dzięki koordynacji w skali globalnej, Fujitsu zapewnia ponadto spójność wszystkich elementów środowiska przetwarzania poza siecią lokalną, takich jak dynamiczne i elastyczne wykorzystanie zasobów, gwarantowany poziom usług, ceny, rozliczenia i pomoc techniczna, bez względu na miejsce wdrożenia. Fujitsu zakończyło budowę globalnej sieci energooszczędnych centrów przetwarzania danych o poziomie bezpieczeństwa Tier 3+, które zapewniają najwyższy poziom ochrony danych, niezawodności usług i bezpieczeństwa, umożliwiając tym samym wprowadzenie platformy Global Cloud. Przejście na usługi przetwarzania poza siecią lokalną oferowane przez Fujitsu zapewnia klientowi pełną zgodność z obowiązującym lokalnie prawem, a ponadto spokój ducha wynikający z maksymalnego bezpieczeństwa, poufności i dostępności gwarantowanej umową o poziom usług. Oczekuje się, że pierwsze implementacje zostaną uruchomione w kwietniu 2011 r. Platforma Dynamic Cloud Dynamic Cloud to oferowana przez Fujitsu, zestandaryzowana oferta o zasięgu ogólnoświatowym, bazująca na ofercie Infrastructure as a Service („infrastruktura jako usługa”) wprowadzonej w regionie Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i Indii w listopadzie 2009 r. Dynamic Cloud umożliwia łatwe przenoszenie aplikacji w miarę migracji usług w przedsiębiorstwie oraz obsługę kluczowych procesów biznesowych. Wyeliminowany jest także problem uzależnienia się od jednego dostawcy. Doceniając kluczowe znaczenie możliwości przenoszenia danych pomiędzy centrami przetwarzania danych i dostawcami usług hostingu, Fujitsu udostępnia otwarte interfejsy API. Ponieważ przedsiębiorstwa stale oceniają swe procesy biznesowe oparte na przetwarzaniu poza siecią lokalną oraz poszukują lepszych, szybszych i tańszych rozwiązań, platforma Dynamic Cloud zapewnia łatwość dostępu do danych i ich przenośność, odpowiednio do potrzeb, pomiędzy partnerami, wewnątrz środowiska przetwarzania poza siecią lokalną oraz poza nim. „Zakończenie tworzenia platformy Fujitsu Global Cloud i wprowadzenie usług Dynamic Cloud to dwa bardzo ważne posunięcia, które umożliwiają naszym klientom szybsze przejście na model przetwarzania poza siecią lokalną” — powiedział Andre Kiehne, wiceprezes ds. usług, Fujitsu Technology Solutions. „Bez względu na usytuowanie geograficzne klienta, Fujitsu udostępnia obecnie platformę dostarczania usług przetwarzania poza siecią lokalną według spójnego standardu, analogicznie do tego, czego oczekują klienci od produktów sprzętowych. Usługi Dynamic Cloud, oparte na tej kompleksowej infrastrukturze, udostępniają technologię przetwarzania poza siecią lokalną połączonego we właściwej proporcji z tradycyjnymi usługami informatycznymi, przy absolutnej gwarancji przenośności w przyszłości”. „Dzięki modelowi, w którym przedsiębiorstwo płaci tylko za usługi, których używa, może ono wypróbować każdą usługę przed jej zakupieniem oraz szybko implementować usługi o rzeczywistej wartości biznesowej” — dodał Kiehne. „Te połączone oferty wyróżniają Fujitsu spośród innych dostawców usług przetwarzania poza siecią lokalną oraz torują drogę do tworzenia w przyszłości dalszych warstw usług tego rodzaju, jak np. platforma jako usługa”. Przenoszenie pomiędzy środowiskiem prywatnym a środowiskami zaufanymi Nowa infrastruktura umożliwia klientowi przenoszenie danych i usług pomiędzy prywatnym środowiskiem przetwarzania poza siecią lokalną a zewnętrznymi zaufanymi środowiskami (tzw. cloud bursting). Dzięki możliwości wymiany danych oraz bezproblemowego połączenia środowiska prywatnego ze środowiskami zaufanymi, a także bezproblemowego korzystania z dowolnej kombinacji usług wykonywanych w trybie hostingu i wykonywanych lokalnie, klient może przenieść całe obciążenie infrastruktury informatycznej poza sieć lokalną, co daje takie korzyści jak lepsza kontrola kosztów i gwarantowana dostępność usług. Podczas Europejskiego Forum Fujitsu „VISIT”, które odbędzie się w Monachium (Niemcy) w dn. 24–25 listopada, Fujitsu zademonstruje środowisko przetwarzania poza siecią lokalną na potrzeby rolnictwa. Zostanie pokazane, jak tradycyjni rolnicy mogą skorzystać z technologii przetwarzania poza siecią lokalną, aby efektywnie zarządzać swymi gospodarstwami oraz ułatwić wchodzenie młodego pokolenia rolników dzięki współużytkowaniu wiedzy i zasobów. Definicje systemów przetwarzania poza siecią lokalną stosowane przez Fujitsu Fujitsu wyróżnia cztery rodzaje systemów przetwarzania poza siecią lokalną: publiczne, zaufane, prywatne i hybrydowe. Środowisko publiczne może być wykorzystywane przez dowolną liczbę użytkowników indywidualnych i przedsiębiorstw. Systemy informatyczne są współużytkowane w różnym stopniu przez różnych użytkowników, a ponieważ sieci nie są odseparowane, użytkownicy zwykle nie wiedzą, gdzie są przechowywane ich dane. Publiczne środowiska przetwarzania poza siecią lokalną mogą być najbardziej efektywne pod względem kosztów, ale zapewniają niski poziom ochrony danych i ogólnej dostępności. Środowisko zaufane (w rozumieniu Fujitsu i innych dostawców) jest wykorzystywane przez ograniczoną liczbę klientów. Sieci są odseparowane, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Każde przedsiębiorstwo ma własne wirtualne serwery i systemy pamięci masowej, do których ma dostęp na zasadzie wyłączności za pośrednictwem wirtualnej sieci lokalnej. Fujitsu oferuje środowiska zaufane tylko z własnych zabezpieczonych centrów przetwarzania danych. Taka forma zapewnia przedsiębiorstwu korzystanie z ekonomii skali przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Środowisko prywatne to środowisko specyficzne dla danego przedsiębiorstwa, z dedykowanymi systemami informatycznymi oraz prywatnym dostępem i współużytkowaniem zasobów. Obowiązują tu najostrzejsze reguły, które mogą być definiowane i implementowane indywidualnie. Środowisko takie może być wdrożone lokalnie w przedsiębiorstwie lub na zewnątrz wg modelu hostingu. Fujitsu udostępnia prywatne środowiska przetwarzania poza siecią lokalną implementowane we własnych centrach przetwarzania danych, jako standardową funkcję, opcjonalnie z funkcją cloud bursting. Środowisko hybrydowe to połączenie środowiska prywatnego, zaufanego i/lub publicznego. Dane i aplikacje są przydzielane do tych segmentów w oparciu o zdefiniowane wytyczne i wymagania biznesowe lub informatyczne. Można przypuszczać, że środowiska hybrydowe będą w przyszłości szerzej stosowane, głównie w formie kombinacji wewnętrznych i zewnętrznych usług informatycznych. Fujitsu oferuje tę koncepcję w celu umożliwienia klientom połączenia istniejącego środowiska informatycznego ze środowiskiem przetwarzania poza siecią lokalną. Zewnętrzne usługi informatyczne są zarządzane przez Fujitsu, natomiast wewnętrzne przez klienta. Alternatywnie, klient może powierzyć Fujitsu całość zarządzania w ramach oferty usług zarządzanych.

Informacje o firmie Fujitsu Fujitsu jest liderem wśród światowych dostawców rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw. Firma zatrudnia około 175 tys. pracowników, którzy obsługują klientów w 70 krajach. Ogólnoświatowy zespół specjalistów z zakresu systemów i usług, niezawodny sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny oraz zaawansowane technologie mikroelektroniczne umożliwiają firmie oferowanie klientom wartościowych rozwiązań. Centrala firmy Fujitsu Limited mieści się w Tokio. W roku finansowym zakończonym 31 marca 2010 r. firma osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,6 bln JPY (50 mld USD). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.fujitsu.com .

Informacje o firmie Fujitsu Technology Solutions

Fujitsu Technology Solutions jest największym europejskim dostawcą infrastruktur informatycznych, obecnym na wszystkich najważniejszych rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w Indiach. Wśród jego klientów znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe oraz średnie firmy, a także klienci indywidualni. W oparciu o koncepcję dynamicznych infrastruktur firma oferuje pełną gamę produktów, rozwiązań oraz usług informatycznych, od systemów klienckich po rozwiązania dla centrów przetwarzania danych, infrastrukturę zarządzaną oraz udostępnianie infrastruktury w formie usługi. Fujitsu Technology Solutions zatrudnia ponad 13 000 pracowników. Firma wchodzi w skład globalnej Grupy Fujitsu (Fujitsu Group). Więcej informacji można znaleźć na stronie: ts.fujitsu.com/aboutus .

Dodatkowych informacji udziela:

Fujitsu Technology Solutions

Paweł Małkowski

PR Manager

Mobile: +48 605 260 212 mailto:Pawel.Malkowski.ext@ts.fujitsu.com

Date: 24 November, 2010
City: Monachium