GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Information center >
  4. Partners >
  5. Alliance Partner >
  6. WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Liderzy zarządzania IT

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Firmowe infrastruktury IT stają się coraz bardziej złożone, przez co wymóg posiadania wydajnych systemów zarządzania IT i niezawodnych mechanizmów bezpieczeństwa jest ważniejszy niż kiedykolwiek. Według analizy dochodowości przeprowadzonej przez firmy IDC i Gartner, nowe rozwiązania mogą zmniejszyć koszty obsługi IT o ok. 20 procent. W ramach współpracy firmy Fujitsu i CA zapewniają najlepsze dostępne rozwiązania do zarządzania infrastrukturą IT, obejmujące wszystkie etapy od planowania, przez wdrożenie, po obsługę. Firma Fujitsu zintegrowała wiodące produkty firmy CA do zarządzania infrastrukturą i zarządzania usługami we własnych, wyjątkowych ofertach produktów, usług i rozwiązań.

Rozwiązania menedżera infrastruktury

W profesjonalnych działaniach obsługi IT istnieje wymóg spójnej integracji szerokiego zakresu pojedynczych rozwiązań, w celu zarządzania, obsłużenia i zabezpieczenia silnika informacji leżącego u podstaw dzisiejszych firm. Firma CA zapewnia doskonałe elementy konstrukcyjne podstawowych warstw funkcyjnych, a także produkty umożliwiające zarządzanie procesami IT i automatyzację tych procesów na wyższych poziomach usługowych.

Oferty firmy Fujitsu

Produkty firmy CA wzbogacają ofertę centrum danych firmy Fujitsu o zintegrowane funkcje zarządzania wieloma platformami, przeznaczone zarówno dla fizycznych, jak i dla wirtualnych infrastruktur, rozszerzając rozwiązania zarządzania usługami i automatyzacji. Oprócz sprzedaży produktów CA, firma Fujitsu oferuje także profesjonalne usługi oraz wsparcie dla produktów i całych rozwiązań. Manage Now® stanowi standaryzowane rozwiązanie dla niektórych ważnych produktów CA.

NASZA WSPÓŁPRACA

Firmy Fujitsu i CA prowadzą strategiczną współpracę przez ponad 10 lat, w trakcie której stworzyły atrakcyjną gamę produktów i rozwiązań.

ROZWIĄZANIA CA

Firma CA dostarcza wszechstronne rozwiązania zarządzania w obszarach obsługi, zasobów i usług IT, a także obsługuje rozwiązania zgodnie z zasadami kodeksu ITIL® (ITIL® is a Registered Trade Mark of AXELOS Limited). Firmy Fujitsu i CA współpracują nad produkcją różnorodnych rozwiązań, w tym również nad integracją narzędzi do zarządzania systemami dla platform informatycznych Fujitsu. Produkty firmy CA połączone ze sprzętem, usługami i konsultacjami świadczonymi przez firmę Fujitsu zapewniają wiele możliwości dla standardowych i niestandardowych rozwiązań wszystkich rozmiarów, umożliwiając wzbogacenie działań firmy przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.