Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Program przyjmowania używanych produktów w rozliczeniu

Fujitsu realizuje elastyczny program zwrotu lub wymiany używanych urządzeń w 27 krajach Europy. Na rynkach, gdzie nie obowiązuje prawodawstwo UE, Fujitsu zamierza dobrowolnie zorganizować zbiórkę zużytych produktów do recyklingu. Fujitsu odpowiada również za sprzedaż poza regionem Europy, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Indiach oraz realizuje własne programy w tym zakresie. W Republice Południowej Afryki działa już program przyjmowania używanych urządzeń elektronicznych różnych producentów.

Fujitsu będzie odkupywać lub przyjmować w rozliczeniu większość swoich urządzeń komputerowych, bez ograniczeń ilościowych. Firma realizuje elastyczny program, w ramach, którego klient w zamian za zwrot używanego produktu może otrzymać, według własnego uznania, gotówkę w kwocie odpowiadającej tzw. uczciwej wartości rynkowej urządzenia bądź inny produkt lub usługę. Wymiana dotyczy produktów podobnych, choć nie tylko. Przykładowo w zamian za stare komputery PC oferowane są nowe serwery lub systemy pamięci masowej. Klient może również wymienić stary sprzęt na rozszerzenie gwarancji, szkolenie w zakresie obsługi produktów lub inne usługi profesjonalne. Ta elastyczna polityka jest szczególnie korzystna dla tych klientów, którzy mają trudności budżetowe.

Fujitsu jest jednym z najbardziej aktywnych członków europejskich stowarzyszeń zajmujących się zwrotami i recyklingiem produktów. Firma działa w fundacji Elektro-Altgeräte Register (Rejestr Zużytych Urządzeń Elektrycznych) w Niemczech i jako jeden z pierwszych producentów wdrożyła w tym kraju system ElektroG Garantiesystem Altgeräte (GSA), którego celem jest „walka ze zjawiskiem porzucania odpadów”. W ramach tego systemu Fujitsu udziela gwarancji, obowiązującej nawet w przypadku niewypłacalności firmy, na finansowanie zbiórki i utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych używanych w domach prywatnych.

Sposób przyjmowania zużytych produktów

Usługi remarketingu firmy Fujitsu polegają na tym, że używany sprzęt jest przyjmowany bezpłatnie lub rozliczany według uczciwej wartości rynkowej przy zakupie nowego. Klient musi tylko przygotować urządzenia do bezpiecznego transportu (zapakować i umieścić na paletach) oraz udostępnić je w ustalonym miejscu odbioru.

Warunki odbioru zużytych urządzeń

Urządzenia będą odbierane z jednego, uzgodnionego miejsca, na zasadzie jednorazowej, w ustalonym czasie. Jeżeli klient zażyczy sobie odbiór z wielu miejsc oraz pakowanie produktów i umieszczanie ich na paletach, będzie musiał ponieść związane z tym koszty. Fujitsu sprawdzi, na podstawie dokumentacji technicznej, stan wszystkich używanych urządzeń oddawanych w rozliczeniu przy zakupie nowych. Wszelkie braki dotyczące jakości i ilości zostaną uwzględnione w cenie zakupu. Firma może również wziąć pod uwagę zawarte w produkcie materiały, które wymagają utylizacji zgodnej z dyrektywą unijną WEEE. Wartość urządzeń nadających się do ponownej sprzedaży rekompensuje koszty utylizacji odpadów.

Aby uzyskać więcej informacji „kliknij tutaj” lub wyślij e-mail pod adres Trade-in@ts.fujitsu.com