Skip to main content

Fujitsu

Poland

Archived content

NOTE: this is an archived page and the content is likely to be out of date.

Etykieta Zielony produkt IT

PRZEWODNIK PO ZIELONEJ DŻUNGLI

Etykieta identyfikuje dany produkt jako sprzęt spełniający wymogi ochrony środowiska, co stanowi informację dla klienta, umożliwiającą mu dokonanie wyboru w momencie zakupu. Stanowi również widoczny i namacalny dowód na to, że nasze produkty projektowane są z uwzględnieniem dalekosiężnych celów firmy w zakresie efektywnego i zrównoważonego wykorzystania energii.

JEDNA, DWIE LUB TRZY GWIAZDKI DLA PRODUKTU

Do oceny klasy produktu służy prosty system gwiazdek. Produkt może otrzymać od jednej do trzech gwiazdek, w zależności od tego jak bardzo jest "zielony". Zieloną etykietę uzyskują produkty spełniające cały szereg ważnych kryteriów, związanych z procesem produkcji, materiałami, recyclingiem i wydajnością energetyczną. Najwyższa ocena trzech gwiazdek przyznawana jest wyłącznie produktom spełniającym najwyższe wymogi ochrony środowiska, przekraczające znacznie standardy określone przepisami prawnymi lub innymi obowiązującymi w branży normami.

WPROWADZENIE RANKINGU

Szczegółowy wykaz produktów i ich rankingu dostępny jest tutaj.