GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Fujitsu Globally >
  4. Fujitsu Brand Story >
  5. society >
  6. Próba wytyczenia ścieżki edukacji przyszłych pokoleń

Próba wytyczenia ścieżki edukacji przyszłych pokoleń

Fujita jest inżynierem ds. systemów w firmie Fujitsu i wraz z najlepszymi uczniami stara się wytyczyć ścieżkę edukacji dla przyszłych pokoleń.
To jeden z projektów programu „Promocja szkoły przyszłości” (Future School Promotion Project) realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komunikacji oraz programu „Innowacje w nauczaniu” (Learning Innovation Project) Ministerstwa Oświaty, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii.

Nauczyciele ze szkoły podstawowej Fujinoki w Hiroszimie wraz z Fujitą starają się wykorzystać szkolną dyscyplinę i możliwość osobistego kontaktu do podtrzymania ciekawości u dzieci i wykształcenia w nich nowych umiejętności, takich jak zdolność do współpracy czy rozwiązywania problemów z użyciem ICT.