GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Fujitsu Globally >
  4. Fujitsu Brand Story >
  5. society >
  6. kształtowanie przyszłości starzejącego się społeczeństwa z twoim udziałem

kształtowanie przyszłości starzejącego się społeczeństwa z twoim udziałem

Dr Shinsuke Muto, lekarz, CPA i MBA, prezydent firmy You Home Clinic, Tetsuyu Institute Medical Corporation.

Japonia musi zmierzyć się z szeregiem problemów wynikających ze starzenia się społeczeństwa. Osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią tam już około 24% populacji.
Doktora Muto poruszył los starszych osób z Ishinomaki — jednego z obszarów dotkniętych przez trzęsienie ziemi — gdzie problemy szybko dały o sobie znać.
Ta historia opowiada o lekarzu starającym się stworzyć platformę społecznościową, która przy udziale prywatnych firm, organizacji pozarządowych i domowych klinik będzie wspierać starsze osoby.

GTM-WN79F2