GTM-MQCD359
Skip to main content

społeczeństwo

Rozwiązanie problemów globalnych w pojedynkę jest niemożliwe. Zobacz, jak współpracujemy z innymi, aby rozwiązać powszechne problemy i polepszyć jakość życia ludzi.

Dążenie do ukształtowania ścieżki rozwoju przyszłych pokoleń
Fujita, inżynier systemowy w firmie Fujitsu, dąży do ukształtowania ścieżki rozwoju.

Więcej informacji

kształtowanie przyszłości starzejącego się społeczeństwa z twoim udziałem

Dr Shinsuke Muto, lekarz, CPA i MBA, prezydent firmy You Home Clinic, Tetsuyu Institute Medical Corporation.

ICT i klęski żywiołowe

Wykorzystujemy branżę ICT i nasze wpływy w organizacjach publicznych i prywatnych do zapobiegania klęskom żywiołowym.

HPC i przyszłość nauki

Tatiana Tatarinova, dyrektor wydziału Biologii komputerowej na Uniwersytecie w Glamorgan.

Inne tematy