GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Fujitsu Globally >
  4. Fujitsu Brand Story >
  5. our people >
  6. Współpraca w celu zapewnienia lepszej regionalnej opieki medycznej

Współpraca w celu zapewnienia lepszej regionalnej opieki medycznej

Pacjenci odwiedzają różne centra medyczne, takie jak kliniki, szpitale czy centra rehabilitacyjne. W ten sposób informacje o pacjentach są zapisywane w różnych miejscach.

W Japonii, szczególnie w mniejszych regionach, widać starania, które mają na celu połączenie informacji medycznych i udostępnienie leczenia wszystkim instytucjom, co pozwoli na uspójnienie procesu leczenia i wsparcia w danym regionie.

Dr Kenichi Makino, dyrektor japońskiego oddziału szpitala Asahikawa Czerwonego Krzyża wspólnie z Fujitsu działają na rzecz lepszej regionalnej opieki medycznej.

(Ten film przedstawia punkt widzenia na ważne sprawy ludzi pracujących w koncernie Fujitsu Współpraca stanowi podstawę naszego DNA.)