GTM-MQCD359
Skip to main content
  1. Home >
  2. O Fujitsu >
  3. Fujitsu Globally >
  4. Fujitsu Brand Story >
  5. customers >
  6. Obsługa dużych ilości danych z Fujitsu: PwC Germany

Obsługa dużych ilości danych z Fujitsu: PwC Germany

W przypadku (PwC) Germany, wiedza stanowi największy kapitał.
PwC Germany zwróciło się do nas w celu zapewnienia możliwości obsługi olbrzymich ilości danych, które powstały w wyniku zwiększenia pojemności IT i wydajności.

Zobacz, jak firma Fujitsu pomogła wdrożyć rozwiązanie Eternus Enterprise Big Data z opcją tworzenia danych zapasowych VTL w celu rozwiązania tego problemu. Pomogliśmy PwC Germany nie tylko rozwiązać problem na czas, ale także zmieściliśmy się w budżecie i zwiększyliśmy pojemność pamięci masowej o ponad 40%, zużywając 45% mniej energii elektrycznej, co pozwoli firmie zaoszczędzić 500 000 euro w ciągu najbliższych 5 lat.